Sunteți pe pagina 1din 5

Proiecte didactice pentru clasele I-IV

Inst. Adam-Petcu Angelica-Maria


Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Leonida’’
Data: 07.03.2022
Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
Aria curriculară: Aria curriculară: Aria curriculară: Aria curriculară:
Matematică şi Ştiinţe ale Matematică şi Ştiinţe ale Matematică şi Ştiinţe ale Matematică şi Ştiinţe ale
naturii naturii naturii naturii
Disciplina de învățare: Disciplina de învățare: Disciplina de învățare: Disciplina de învățare:
Matematică Matematică Matematică Matematică
Unit. de învăţare: Unit. de învăţare: Unit. de învăţare: Unit. de învăţare:
Numerele de la 10 la 20 Adunarea cu numere de Adunarea si scãderea Exerciții și probleme cu
la 0 la 50, cu trecere peste numerelor naturale adunări și scăderi
ordin 0-10.000 0-1.000.000

Subiectul: Subiectul: Subiectul: Subiectul:


Descompunerea Exerciții şi probleme Adunarea si scãderea Exerciții şi probleme
numerelor în zeci şi fãrã trecere peste ordin
unităţi
Tipul lecţiei: Tipul lecţiei: Tipul lecţiei: Tipul lecţiei:
consolidare recapitulare, sistematizare predare consolidare
Obiective operaţionale: Obiective operaţionale: Obiective operaţionale: Obiective operaţionale:
- să calculeze corect mintal şi - să calculeze corect mintal şi - să calculeze corect mintal şi - să calculeze corect mintal şi
în scris în scris în scris în scris
-să folosească terminologia -să folosească terminologia -să folosească terminologia -să folosească terminologia
specifica matematicii specifica matematicii specifica matematicii specifica matematicii
- să rezolve probleme cu 1-2 O1 – sa utilizeze terminologia specifică operație
- să participe cu interes la operaţii O4 – să rezolve probleme cu operații de împărți
lecţie - să participe cu interes la - să participe cu interes la de lucru;
lecţie lecţie O5 – să calculeze operațiile de pe bulgări, atașâ
zăpadă doar pe aceia ale căror operații sunt ade
- să participe cu interes la
lecţie
Metode şi procedee: Metode şi procedee: Metode şi procedee: Metode şi procedee:
conversaţia, munca conversaţia, munca conversaţia, munca conversaţia, munca
individuală, jocul didactic individuală, jocul didactic individuală, jocul didactic individuală, jocul didactic
Resurse: Resurse: fişă de lucru, Resurse: Resurse:
culegere de exerciții şi
probleme
Desfăşurarea activităţii

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a


1. Moment organizatoric (1 )
Elevii se pregătesc pentru ora de matematică şi primesc fișele de muncă independentă.
3. Verificarea cunoştinţelor 3. Verificare cunoştinţelor 3. Verificarea cunoştinţelor
prin muncă independentă prin muncă independentă prin muncă independentă
Elevii primesc, apoi rezolvă
fişa de muncă independentă.
(Anexa I)
Această fişă conţine exerciții
recapitulative. Rezolvarea ei
cere atenţie şi rapiditate în
gândire.
4. Captarea atenţiei
Se afişează o planşă cu Zâna Primăvara. Anunț elevii că pentru a putea înfrumuseța rochia zânei, trebuie să rezolve corect exercițiile
de pe fișele de lucru primite.

5. Reactualizarea cunoștințelor
(5 min.)
Reactualizarea cunoștințelor se va realiza prin intermediul verificării terminologiei specifice operației de adunare, scădere, înmulțire și
împărțire și efectuarea câtorva calcule orale.
Cum se numesc numerele care se adună? (Numerele care se adună se numesc termeni.)
Cum se numește rezultatul operației de adunare? (Rezultatul adunării se numește sumă sau total.)
Cum se numește rezultatul operației de scădere? (Rezultatul scăderii se numește rest sau diferență.)
Care este suma numerelor 3+4? Dar 9-2?
Care este diferența numerelor 24-10? Dar 30-5?
Cum se numește numărul care se împarte? (Numărul care se împarte se numește deîmpărțit.)
Cum se numește rezultatul împărțirii? (Rezultatul împărțirii se numește cât.)
Cât este jumătatea numărului 100? (Jumătatea numărului 100 este 50.)
2.Anunţarea subiectului şi
obiectivelor (1 )
Voi scrie titlul și data pe tablă,
iar elevii vor face același lucru
în caietele lor.
4.Evaluarea muncii
3.Dirijarea învățării independente şi verificarea
cantitativă a temei scrise (3 )
Fișa de lucru va cuprinde Activitate directă.
diferite tipuri de exerciții care
se vor rezolva prin operația de
împărțire, respectiv exerciții de
împărțiri ale unor numere
diferite la un număr de o cifră
cu sau fără rest, exerciții de
asociere sau rezolvare de
probleme (Anexa 1).
5. Dirijarea învăţării prin
muncă directă la tablă (5 )

4. Evaluarea muncii
independente şi verificarea
cantitativă a temei scrise ( 5 )
Activitate directă. Aprecieri şi
observaţii.
5. Dirijarea învăţării prin 6.Obţinerea performanţei(7 )
activitate direct
supravegheată ( 8 )
Elevii rezolvă la tablă:
1) Măreşte cu 364 diferenţa
numerelor 503 şi 148.
2) Micşorează cu 185 suma
numerelor 546 şi 154.
6. Evaluarea activităţii ( 2 ) 7. Evaluarea activităţii ( 2 )
Aprecierea şi autoaprecierea Aprecierea şi autoaprecierea
muncii desfăşurate. Concluzii. muncii desfăşurate. Concluzii.
7. Temă pt. acasă ( 1 ) 8. Tema pt. acasă ( 1 )
Să efectueze 10 ex. de adunare
şi scădere, fără şi cu trecere
peste ordin, şi să corecteze
eventualele greşeli din fişa de
muncă indep.

S-ar putea să vă placă și