Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc


CLASA: a II-a
DATA: 14.12.2016
PROPUNĂTOR: prof. înv. primar Sima Maria Magdalena
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: Unitatea 3: Învăţăm să calculăm rapid, observând lumea vie
SUBIECTUL: Înmulţirea numerelor naturale 0-100
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor

SCOPUL: Consolidarea, sistematizarea şi exersarea deprinderilor dobândite de elevi cu privire la algoritmul înmulţirii numerelor
naturale de la 0 la 10.

DOMENII INTEGRATE:
Matematică şi explorarea mediului
Comunicare în limba română
Dezvoltare personală

Obiective operaţionale:
O1- să efectueze corect exerciţiile de calcul mintal;
O2 – să opereze corect cu terminologia matematică specifică înmulţirii: factor, produs, semnul operaţiei de înmulţire;
O3- să efectueze operaţii de înmulţire când un factor este 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau 10;
O4- să aleagă răspunsul corect pentru înmulţirile date;
O5 – să afle un factor necunoscut când se cunosc celălalt factor şi produsul;
O6- să exprime obiectiv atitudinea manifestată de propria persoană în timpul lecţiei;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, problematizarea, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic;
Mijloace de învăţământ: planşe, fişe de lucru.
Forme de organizare : frontală, individuală.
Resurse temporale: 45 minute
Umane: 16 elevi
Spaţiale: sala de clasă
Bibliografice:
1. Roşu, M., (2007), Didactica matematicii în învăţământul primar, PIR.
2. Programa pentru disciplinele Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română, Dezvoltare personală, Muzică şi
mişcare, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
LECŢIEI procedee de organizare
învăţământ
1. Moment Se va asigura un climat educaţional Se pregătesc pentru conversaţia
organizatoric favorabil bunei desfăşurări a lecţiei. ora de matematică.

Se verifică rezolvarea temei pentru acasă atât Citesc tema pentru


2.Reactualiza din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. acasă. observaţia
rea Se adresează elevilor întrebări pentru Rezolvă rebusul la conversaţia rebus frontal sistematică
cunoştinţelor verificarea noţiunilor teoretice referitoare la tablă şi completează
anterioare operaţia de înmulţire rezolvând un rebus cu răspunsurile
(Anexa 1). Pe verticală vor obţine numele unei corecte.
operaţii matematice.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
exerciţiul
1
0 rebus frontal aprecieri
B verbale
1. NUMERELE CARE SE ÎNMULŢESC SE
NUMESC... Citesc cerinţele şi
2. CÂND ÎNMULŢIM CU ...., PRODUSUL completează rebusul.
ESTE CHIAR ACEL NUMĂR.
3. REZULTATUL ADUNĂRII SE
NUMEŞTE...
4. REZULTATUL OPERAŢIEI DE
ÎNMULŢIRE SE NUMEŞTE...
5. SE ÎNMULŢESC PRIN OUĂ…
6. DACĂ NU E GREŞIT, E ....
7. 1 X 5, EGAL CU....
8. PRODUSUL NUMERELOR 2 ŞI 2
ESTE...
9. CÂND ÎNMULŢIM CU ...., PRODUSUL
ESTE 0.
10. 3 ÎNMULŢIT CU 3 ESTE EGAL CU....
exerciţiul aprecieri
Calcul mintal: exerciţii frontal verbale
1.Aflaţi produsul numerelor : orale
2x 2 = ? 5x3 =? Rezolvă oral
3x7=? 7x6 =? calculele.
6x6=? 10 x 10 = ?
8x4=? 9x3 =?
2x9=? 4x4 =?
- Care este dublul numărului 9?
- Care este triplul numărului 10?
- Care este numărul de 5 ori mai mare decât
4? exerciţiul aprecieri
- Află numărul : de 4 ori mai mare decât 8 ; frontal verbale
cu 4 mai mare decât 8 ; cu 4 mai mic decât
8.
- Mă gândesc la un număr. Dacă îl Răspund la întrebări.
înmulţesc cu 9, obţin 36.La număr m-am
gândit ?
- Într-un brăduţ sunt 7 globuleţe , iar steluţe
de 6 ori mai multe .
Câte steluţe sunt?

Jocul: „Vreau să fiu....!”


3. Captarea Fiecare elev primeşte câte un glob de carton Notează pe glob jocul didactic brad frontal observaţia
atenţiei colorat. Elevii scriu pe globuri o calitate de calitatea de care vor sistematică
care vor da dovadă în timpul lecţiei şi apoi da dovadă pe globuri din
împodobesc cu acestea un brad. parcursul lecţiei. carton
Exemple: activ, atent, cuminte, curios,
descurcăreţ, disciplinat, inteligent, isteţ,
îndrăzneţ, ordonat, prietenos, rapid, etc.

4. Anunţarea Se anunţă tema şi obiectivele lecţiei pe Ascultă cu atenţie.


subiectului şi înţelesul elevilor. La ora de matematică vom tabla observaţia
a obiectivelor rezolva exerciţii şi problem folosind operaţia
de înmulţire. conversaţia frontal
Copii, astăzi la Matematică şi explorarea
mediului, vom recapitula şi sistematiza
cunoştinţele dobandite la această disciplină,
rezolvând exerciţii şi probleme de înmulţire a
numerelor mai mici decât 100.
Voi enumera câteva dintre obiective urmărite
pe parcursul orei: să calculeze oral repede şi
corect, să afle produsul unor numere, să
opereze cu terminologia matematică, să
rezolve probleme, să colaboreze cu colegii
pentru rezolvarea sarcinilor de grup.
Scriu data şi titlul la tablă, iar elevii le
notează în caiete.
exerciţiul Frontal
5. Dirijarea Solicit elevilor să citească cerinţa primului problematiza
învăţării exerciţiu. Se trece la tablă şi se lucrează rea flipchart
concomitent şi în bănci.( Anexa 2)
conversa evaluarea
Înmulţirea numerelor naturale 0 -100
ţia
RECAPITULARE

1. Scrie sub formă de adunare repetată:


frontal
2x8=………………………………………

5x10=……………………………………

1x9=………………………………………

2. Calculează:

4x4= 5x7= 6x9=


8x3= 3x9= 0x8=
1x6= 4x8= 7x4= exerciţiul fişa de
lucru
3. Găseşte factorii care lipsesc:

6 x…=24 8 x…= 32
9 x…=36 5 x…=35
3 x…=21 7 x… =28
…x 3=15 … x 6= 0
frontal
…x 6= 0 …x3=30

4. Află numărul de 5 ori mai mare


decât: 9, 4, 10, 5, 6, 2, 1, 0.

5. Elevii clasei a II a au plantat 5


rânduri cu câte 10 brăduţi pe rând .
Câţi brăduţi au plantat în total ? exerciţiul frontal
6. Corina a plantat în grădina casei 5
rânduri cu câte 7 lalele pe un rând,
iar Mădălina a plantat 68 de lalele.
Câte flori au plantat fetele
împreună?

6. Obţinerea Împart elevilor o fişă de evaluare anunţându- problema Individual


performanţei i că vor fi evaluaţi individual cu calificative. tizarea fişa de Observarea
(Anexa 3). Explic elevilor sarcinile de lucru. lucru sistematică
Test de evaluare
Înmulţirea numerelor naturale de la 0 la 100 Citesc cerinţele de pe
fişa de lucru şi le
1. Scrie înmulţirea reprezentată prin rezolvă.
desene.

exerciţiul
individual
___________________________________

2. Calculaţi:

3x2= 9x3=
5x5= 7x8=
exerciţiul individual
3x6= 8x2= Rezolvă exerciţiile.

3. Află:
dublul numărului 9
___________________________
triplul numărului 6
___________________________
numărul de 5 ori mai mare decât 7
_______________________
produsul numerelor 6 şi 8
______________________________

4. Un pescar a prins în prima zi 2 peşti,


iar a doua zi de 6 ori mai mulţi peşti.
Câţi peşti a prins pescarul în cele două
zile în total?
Monitorizez activitatea independentă.
Elevii care termină mai repede primesc
exerciţii suplimentare.
8. Încheierea Se dă tema pentru acasă. Notează tema pentru apreciere frontal aprecieri
lecţiei Se vor face aprecieri referitoare la modul acasă. verbală globale
cum s-a desfăşurat întreaga lecţie. Ascultă cu atenţie.
Se vor nota elevii care s-au dovedit foarte
activi.

S-ar putea să vă placă și