Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Data:30.11.2022
Clasa: a III-a A
Învăţătoare : Şevciuc Tatiana
Disciplina: Matematica
Tema lecţiei: Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor şi al unităţilor
Tipul lecţiei:mixtă
Unităţi de competenţe:
1.3. –Efectuarea operaţiilor de adunare şi de scădere, cu numerele naturale de la 0 la 1000 fără şi cu trecere peste ordin;
4.1. – manifeste o atitudine pozitivă pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii şi probleme;
Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 – să efectueze corect exerciţii de calcul mintal;
O2 – sa rezolve corect adunări în concentrul 0-1000 fără şi cu trecere peste ordin;
O3 – să aplice corect algoritmul de calcul al unui număr necunoscut;
O4 – să rezolve corect probleme cu două operaţii;
O5 – să compună corect probleme după o expresie dată;
O6 – să utilizeze corect terminologia matematică .
Strategii didactice
1. Resurse procedurale: conversaţia; explicaţia; munca independentă; exerciţiul; demonstratia; jocul didactic; problematizarea;
2. Resurse materiale:fişe,instrumente de scris
3. Forme de organizare:frontală; individuală; în perechi;
4. Forme de evaluare:aprecieri verbale;calificative.
5. Produsul lecţiei: Efectuarea calculelor scrise
Criteriile de evaluare:
1.Observă operația aritmetică de efectuat.
2.Aranjează corect numerele în coloniță.
3.Efectuează calcule și scriu fiecare cifră a rezultatului.
4.Citesc răspunsul.
5.Efectuează proba (la necesitate).

1
Momentele Ob Du- Conţinutul lecţiei Strategii didactice
lecţiei op. rata Activitatea propunătoarei Activitatea eleilor Metode şi Resurse Forme de Forme de
procedee materiale organiza- evaluare
re
Evocare 2’ Fiecare elev primeşte câte o Rezolvă exerciţiul conversa- o steluţă cu aprecieri
steluţă cu un joc matematic pe care de pe steluţă. ţia un exerciţu individu- verbale
trebuie să îl rezolve. exerciţiul ală
Exerciţii de calcul mintal:
-Calculează:
43+35=
125+40= Rezolvă mintal frontală aprecieri
O1 5’ -Află numărul cu 200 mai mare exerciţii date. exerciţiul verbale
decât 350.
-Micşorează cu 200 numărul 700.
-Măreşte numărul 417 cu 100.
-Află suma numerelor: 163 şi 122. exerciţiul
-Află diferenţa numerelor 185 şi
45.
Realizarea - Poate vă întrebaţi de ce am
sensului început lecţia cu exerciţiul de pe
steluţă.
2’ - Astăzi, la lecţia de matematică

2
vom realiza exerciţii şi probleme conversa-
de adunare şi scădere. Pentru Ascultă cu atenţie ţia
prima dată astăzi vom fi astronauţi anunţarea temei. frontală
şi vom călători printre stele. Astfel
încât la sfârşitul lecţiei să putem să
efectuăm exerciţii de calcul mintal, explicaţia
să rezolvăm exerciţii şi probleme
de matematică şi chiar să
compunem probleme cu adunări şi
scăderi cu sau fără trecere peste
ordin.
O2 - Ca să putem zbura la stele Rezolvă conversa-
avem nevoie de o rachetă. Ca să exerciţiile din fişa ţia
O3 puteţi conduce această rachetă, de lucru. frontală
trebuie mai întâi să reuşiţi să exerciţiul fişă de lucru aprecieri
O4 20’ rezolvaţi exerciţiile din fiecare pe grupe verbale
compartiment al acesteia. explicaţia
O5 Elevii primesc căte o fişă de
lucru. Fiecare exerciţiu din fişă se
O6 lucrează frontal.
Reflectie O2 Când aţi ajuns cu racheta în Rezolvă
spaţiu, aceasta s-a defectat. Ca să exerciţiile din fişa exerciţiul individu- aprecieri
O3 15’ vă puteţi întoarce pe pământ de lucru. munca fişă de lucru ală verbale
trebuie să rezolvaţi următoarea fişă indepen-

3
O4 de lucru. dentă
Extindere 2’ Întreb elevii despre ce am Notează tema conversa- caiete frontală aprecieri
realizat astăzi la matematică şi ofer pentru acasă. ţia verbale
tema pentru acasă.
3’ Realizez aprecieri verbale cu Ascultă apreci- conversa- frontală aprecieri
privire la răspunsurile şi activitatea erile verbale reali- ţia verbale
elevilor la această lecţie. zate de învăţătoare. calificativ

4
5
5*3+ 5*3+
*6* *6*
997 997

5*3+
*6*
997

6
Alcătuieşte o problemă
după modelul:
120 +(120 +56)=

La o fabrică sunt 386 de rachete.


La alta cu 29 mai multe. Câte
rachete sunt la cele două fabrici în
total?

Mă gândesc la un număr, scad


din el 468 şi obţin numărul 154.
La ce număr m-am gândit?

574 – a = 343 b – 473 = 268


a= b=
a= b=

457- 239+
325 425

7
Nume............................. Data........................... Nume............................. Data...........................

FIŞĂ DE LUCRU FIŞĂ DE LUCRU

1. Calculaţi: 1. Calculaţi:
784 - 268+ 359+ 784 - 268+ 359+
353 521 276 353 521 276

2. Aflaţi numărul necunoscut: 2. Aflaţi numărul necunoscut:


a – 458 = 173 a – 458 = 173

3. Maria are 247 de mere. Mihai are cu 24 mai multe. Câţe 3. Maria are 247 de mere. Mihai are cu 24 mai multe. Câţe
mere au cei doi copii împreună. mere au cei doi copii împreună.

8
9

S-ar putea să vă placă și