Sunteți pe pagina 1din 15

DATA: 02.02.

2022
PROIECT DIDACTIC
CLASA: a III-a B
UNITATEA DE INVATAMANT: Scoala Gimnaziala”Aurel Vlaicu”Fetesti
PROPUNĂTOR: Institutor Oprea Loredana Iuliana
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Bucuriile iernii
SUBIECTUL LECŢIEI: * Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare și sistematizare
DOMENII INTEGRATE: Limba și literatura română
Științe ale naturii
SCOPUL: Consolidarea deprinderilor de folosire a parantezelor rotunde, dezvoltând capacitǎţile de rezolvare a
exerciţiilor şi a problemelor cu cele 4 operaţii matematice.

COMPETENŢE SPECIFICE:
●Matematică
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 – 10.000;
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 – 10.000 și de împărțiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla
împărțirii;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea de probleme cu raţionamente diverse;
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 – 10.000.

● Limba și literatura română


3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare

●Științe ale naturii


1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul lecției, elevii vor fi capabili:


O1 - să efectueze oral, operații de calcul matematic;
O2 - să calculeze, ȋn scris , respectând ordinea efectuării operaţiilor, folosind cele patru operații , cu paranteze
rotunde;
O3 - să rezolve problemele propuse;
O4 - să opereze cu vocabularul matematic, ȋn timpul exercițiilor propuse.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare;
 Sistemul metodologic: conversația euristică, observația, Știu/Vreau să știu/ Am aflat , problematizarea, exercițiul,
jocul didactic;
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală.

RESURSE:
 Umane: 22 elevi;
 Materiale: foi-flipcart, tabla, caiet, fișe de lucru, caiet auxiliar, coli;
 Spațiale: sala de clasă;
 Temporale: 45 minute;
 Bibliografice:
1. Programa școlară pentru disciplina Matematică (clasa a III-a ), aprobată prin ordinul ministrului Nr.
5003/02.12.2014;
2. Manual pentru clasa a III-a, Ileana Dumitrescu,Nicoleta Ciobanu,Vasile Molan, Editura CD PRESS
3. Matematică, Editura Sinapsis, autor: Anicuta Todea, Anca Veronica Tautu, Adina Achim, Elena Lapusan
4. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii
din clasele I-IV, program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul
primar.
ELEMENTE DE STRATEGIE
DIDACTICĂ
Ob. MOMENTEL CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI RESURSE RESURS FORME
op. E LECŢIEI DEMERSUL DIDACTIC PROCEDURA E DE EVALUARE
LE MATER ORGANIZ
IALE ARE
1.Moment Materiale Observarea
organizatoric  Se creează condiţiile necesare pentru buna Instructajul necesare Frontal comportamentului
desfăşurare a activităţii. verbal activităţii elevilor
 Se verifică cantitativ și calitativ tema pentru Observarea
2.Verificarea acasă. Observația Caietele Individual sistematică
temei pentru  Verificarea se va face prin confruntarea Conversație auxiliare Frontal Aprecieri verbale
acasă rezultatelor.
 Să ne amintim !- Voi adresa elevilor
O1 3.Reactualiza- următoarele întrebări:
rea ,,Cum se numesc numerele care se înmulţesc?``
cunoștințelor (factori);
anterioare ,,Cum se numeşte rezultatul înmulţirii?(produs); Conversația Frontal Observarea
,, Dar rezultatul împărţirii?’’( cât), etc. sistematică
 Voi propune elevilor câteva exerciţii de calcul
mintal:
O4  2x3, 8x7, 0x5, 6x2, 8x9, 25:5, 40:8, 12:3.
 aflaţi dublul lui 4;
 aflaţi diferenţa dintre 100 şi 25; Frontal
 aflaţi câtul dintre 27 şi 3;
 aflaţi produsul dintre 8 şi 4; Aprecieri verbale
 mă gândesc la un număr, îl înmulţesc cu 7 şi
obţin produsul 56, la ce număr m-am gândit? Exercițiul
 mă gândesec la un număr, îl înmulţesc cu 9 şi
obţin produsul 81, la ce număr m-am gândit?

-Exerciţii de calcul oral


●Se dau numerele:40, 86, 100, 5, 4. Calculaţi: Exercițiul
-Suma dintre primul şi al treilea număr; Frontal Aprecieri verbale
-Produsul ultimelor două numere;
-Diferenţa primelor două numere;
-Sfertul primului număr;
-Dublul sumei ultimelor două numere.

O2 3.Captarea  Joc didactic - ,, Calculează şi potriveşte’’


atenției Potriveşte literele în casete şi vei afla cine ne va ajuta
azi la matematică. (Anexa 1). Frontal
7 x 3 = ...N Observarea
3 x 4 =....A Problematizarea sistematică
4 x 5 =… R
12 : 3 = ....A
50 : 5 =… I Flipchart
20 : 4 = …N
7 x 8 = ... A
10 x 0 = ... Z
24 : 4 = ... A

0 4 5 6 10 12 20 21 56
Z Â N A
I A R N Ă

 Se anunță elevii că la matematică vom


4. Anunţarea consolida cunoştințele referitoare la Ordinea efectuării Conversația Caiete Frontal Observarea
temei operațiilor și folosirea parantezelor rotunde, prin sistematică
rezolvarea de exerciții si probleme.
 Se scrie titlul lecției pe tablă, iar elevii
deschid caietele și își notează titlul.
 Nu uita!
5. Dirijarea ●Înmulțirea și împărțirea sunt operații de ordinul al Conversația
activităţii de doilea.
recapitulare şi ●Într-un exercițiu se rezolvă mai întâi operațiile de
sitematizare a ordinul al doilea, apoi operațiile de ordinul întâi.
cunoştinţelor ●Într-un exercițiu în care apar paranteze se efectuează
mai întâi operațiile din paranteze și apoi celelalte
operații.
●Se respectă ordinea efectuării operaţiilor în fiecare
paranteză.

 Vom rezolva la tablă și în caiete următoarele


exerciții și o problemă.

1. Calculaţi, respectând ordinea efectuării


operaţiilor:

●10˸(25˸5 ⁃12˸4)=
●50˸5+3×12˸6= Problematizarea Individual Aprecieri verbale
Exercițiul Observarea
●100 -(30 ˸3)+(35×3)⁃(16×8)꞊
O2 sistematică
2. a)Află suma dintre produsul nr. 4 si 6 și câtul nr.
42 si 7.
Exercițiul scris
b) Din triplul nr. 19 scade sfertul nr. 32.
Caiete şi Frontal Aprecieri verbale
O4 c) La jumatatea numarului 12 adauga dublul la tablă
numarului 307.

O3 Problemă:
Zana Iarna strange cadouri pentru voi, ea reusind sa Știu/ Vreau să
adune 200 de fulgi de zapada, de 2 ori mai puţini știu/ Am aflat
caiete
turturi, iar bulgari de zapada cu 50 mai puțini decât
fișe Frontal Observarea
O4 fulgi. Câte cadouri a strans Zana Iarna? sistematică

Scrie rezolvarea printr-un singur exercitiu.

O2 6.Obţinerea  Activitate independentă: Fișe de Individual, Autoevaluare


performanţei  Elevii primesc o fișă de lucru (Anexa 1) și vor lucru frontal Verificarea și
şi asigurarea lucra individual, apoi vom realiza Exercițiu analiza
O4 feed-back-ului autoverificarea. Problematizarea răspunsurilor

 Se prezintă rezolvările realizate comparându-se


rezultatele obținute.

 Dacă sunt elevii care termină mai repede și


timpul ne permite vor primi o altă fișă de lucru.
(Anexa 3)

7.Încheierea și  Se notează tema pentru acasă. Caiete, Frontal


evaluarea  Se vor face aprecieri generale si individuale Conversația manual Individual Aprecieri verbale
activităţii privind participarea şi comportamentului elevilor
pe parcursul orei.

JOC DIDACTIC

,, Calculează şi potriveşte’’
Potriveşte literele în casete şi vei afla cine ne va ajuta azi la matematică.

7 x 3 = ...N

3 x 4 =....A

4 x 5 =… R

12 : 3 = ....A 0 4 5 6 10 12 20 21 56

50 : 5 =…. I

20 : 4 = …N Z Â N A I A R N A

7 x 8 = ... A

10 x 0 = ... Z

24 : 4 = ... A

1. Calculaţi, respectând ordinea efectuării operaţiilor:


●10˸(25˸5 ⁃12˸4)=
●50˸5+3×12˸6=
●100 -(30 ˸3)+(35×3)⁃(16×8)꞊

2. a)Află suma dintre produsul numerelor 4 si 6 și câtul numerelor 42 si 7.

b) Din triplul numarului 19 scade sfertul numarului 32.

c) La jumatatea numarului 12 adauga dublul numarului 307.

ANEXA 1
Nume:__________________
Activitate independentă

1. Calculați, respectând regulile învățate.

2+2 x2+ 3 x(2+40:8)- 54 :9 =

2.Aflati a x b - c știind ca:


a= triplul nr 176
b=sfertul nr. 36
c=9 x 100

Exercitii de calcul diferentiat


Fișă de lucru

1.Calculeaza:
5x6= 3 x 7=
4x5= 2 x 8=
6 x 7= 9 x 3=

(64:8+2) : (36:6+4)=

ANEXA 2

Problema:
Zâna Iarna strânge cadouri pentru voi, ea reușind să adune 200 de fulgi de zăpadă, de 2 ori mai puţini
țurțuri, iar bulgări de zăpadă cu 50 mai puțini decât fulgi. Câte cadouri a strâns Zâna Iarna?
Scrie rezolvarea printr-un singur exercițiu.

ȘTIU VREAU ȘĂ ȘTIU AM AFLAT

Suplimentar
ANEXA 3
Nume___________________
Problema:
Pentru copii isteți
În fiecare zi, în timpul iernii, îngrijitorul împarte în mod egal celor 6 elefanți 42 kg de morcovi si 54 kg de varză.
Ce cantitate de legume consumă zilnic un elefant?
Scrie rezolvarea printr-un singur exercițiu.

ȘTIU VREAU ȘĂ ȘTIU AM AFLAT

S-ar putea să vă placă și