AVIZAT MENTOR

:

PROIECT DIDACTIC
Clasa :a V-a Data: 7.03.2011 Profesor: Baicu Romina-Elena Disciplina : Matematica Unitatea de învăţare: Operaţii cu numere zecimale Subiectul : Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor Tipul lecţiei : Recapitulare

Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite. 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice
3.

Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.

ridicarea la putere şi împărţirea fracţiilor zecimale). principiul asigurării progresului gradat al performantei.4 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor Obiective operaţionale: O1 Sa cunoască operaţiile cu fracţii zecimale (adunarea. 1. • . înmulţirea.1 Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale 1.3 Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale. principiul conexiunii inverse. Strategii Didactice: • • • Principii didactice: principiul participării si învăţării active.Competenţe specifice: 1. O4 Să transforme fracţiile ordinare în fracţii zecimale. O3 Să argumenteze paşii de rezolvare a unui exerciţiu. O2 Sa cunoască ordinea efectuării operaţiilor fără paranteze. scăderea.2 Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale 1.

cretă colorată. conversaţia exerciţiul . DESFĂŞURAREA LECŢIEI Evenimentele lecţiei 1. • Forme de dirijare a învăţării: dirijata de profesor . Strategii didactice Explicaţia.• • • Metode si procedee: conversaţia .verific tema pentru acasă. explicaţia. independent. demonstraţia . Etapa organizatorica evocare Activitatea profesorului Notez absentele. culegere. munca independenta • • • Forma de organizare: frontală. captez atenţia prin anunţarea temei lecţiei si a obiectivelor Activitatea elevului Pregătesc cărţile şi caietele . problematizarea.fişe de probleme. Enunţă idei pentru corectarea temei si comentează rezultatele. • • • Resurse material: manual .

Fixarea cunoș tinț elor Obs. se efectuiază mai întâi . apoi scriu observaţiile pe caiete Explicaţia Dacă un exerciţiu de calcul fără paranteze conţine numai operaţii de ordinul II (înmulţiri şi împărţiri). Exerciţiul 3. acestea se efectuează în ordinea scrierii lor.: În rezolvarea exerciţiilor în care apar operaţii nu numere zecimale.5-18+13. 2. Reactualizarea cunoș tinț elor Hai să ne amintim care este ordinea efectuării operaţiilor de la numere naturale? Propun un exerciţiu de ordinea efectuării operaţiilor cu numere naturale: Elevii enumera ordinea efectuării operaț iilor si desfacerea parantezelor Conversaţia Un elev iese la tablă şi rezolvă exerciţiul. 2.54-8.4∙5:0. Conversaţia Exemple: 1. Exerciţiul 3.04= Dacă un exerciţiu de calcul fără paranteze conţine numai operaţii de ordinul I (adunări şi scăderi). Enunţ următoarea observaţie şi propun următoarele exemple: Elevii scriu pe caiete observaţia.7∙1. 28. acestea se efectuează în ordinea scrierii lor.5= Ies pe rând la tablă şi rezolvă exerciţiile.3- Într-un exerciţiu de calcul fără paranteze. 1.2∙0.5:0.2. ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor respectă regulile învăţate la numere natural.

5-{100∙ Dacă un exerciţiu de calcul conţine paranteze. 314. atunci efectuăm mai întâi operaţiile din parantezele rotunde (după regulile de calcul fără paranteze). apoi cele din parantezele drepte şi la sfârşit operaţiile din acolade. apoi operaţiile de ordinal al II-lea. 4.operaţiile de ordinal al III-lea. iar în sfârşit operaţiile de ordinal I. Evaluarea elevilor Până la sfârşitul orei se vor rezolva exerciţii din fişa de probleme şi se vor aprecia elevii cu rezultate bune Demonstraţia Problematizarea Terminarea rezolvării exerciţiilor din fişa de probleme Exerciţiul Tema pentru acasă Vor rezolva exerciţiile din fişa de probleme . 4.

3∙0. f) 2.145. 3. Calculaţi: a) 2.7∙3.15-3.7-1. i) j) - 1.5+1.5∙4.1.5-2.85+3. e) 2. k) d) 15.8c) 17.5+1. g)1. b) 3. h) .5+4.145-3.3∙2.2∙3.7.4.Fişa de lucru 1.2.2.5∙0.1.5+ 4.25:1.5.2+4.

8+0.6+3. Calculaţi: a) 7+ d) 4: g) 0.1-18)]}. iar suma o împarte la 0.2∙(3.25:0. Ionel alege un număr zecimal din care scade 1.2+ e) 0. 21.3+5. În trei zile la un magazin s-au vândut: 12.1). Ce număr a ales Ionel? .52m şi 42.1∙(3. Calculaţi: a) b) c) d) e) f) g) h) +10∙[2. 4. h) 3.4 şi obţine 10.5+2.6).4. b) 5∙1.2.8+0.48m.5m de stofă care costă 20.5+ f) (12. Calculaţi în două moduri suma încasată.4+10∙(2.5:1.5 .06) ∙5 i) 3. Apoi la produsul obţinut adaugă 2. 5. iar rezultatul îl înmulţeşte cu 5.4∙(1.5 lei/metru. c) 22.2+0.4).

Calculaţi cât mai rapid: a) 20∙13.5∙5. d) e) f) .6.2∙0.5∙5.5∙14. b) 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful