AVIZAT MENTOR

:

PROIECT DIDACTIC
Clasa :a V-a Data: 7.03.2011 Profesor: Baicu Romina-Elena Disciplina : Matematica Unitatea de învăţare: Operaţii cu numere zecimale Subiectul : Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor Tipul lecţiei : Recapitulare

Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite. 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice
3.

Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.

Strategii Didactice: • • • Principii didactice: principiul participării si învăţării active. O4 Să transforme fracţiile ordinare în fracţii zecimale. O2 Sa cunoască ordinea efectuării operaţiilor fără paranteze. principiul asigurării progresului gradat al performantei.Competenţe specifice: 1. O3 Să argumenteze paşii de rezolvare a unui exerciţiu. 1. înmulţirea.3 Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale. scăderea. • .2 Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale 1. ridicarea la putere şi împărţirea fracţiilor zecimale).4 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor Obiective operaţionale: O1 Sa cunoască operaţiile cu fracţii zecimale (adunarea.1 Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale 1. principiul conexiunii inverse.

• • • Resurse material: manual . • Forme de dirijare a învăţării: dirijata de profesor . explicaţia. Etapa organizatorica evocare Activitatea profesorului Notez absentele. cretă colorată. DESFĂŞURAREA LECŢIEI Evenimentele lecţiei 1. conversaţia exerciţiul .• • • Metode si procedee: conversaţia . independent. munca independenta • • • Forma de organizare: frontală.verific tema pentru acasă. problematizarea. demonstraţia .fişe de probleme. captez atenţia prin anunţarea temei lecţiei si a obiectivelor Activitatea elevului Pregătesc cărţile şi caietele . Enunţă idei pentru corectarea temei si comentează rezultatele. Strategii didactice Explicaţia. culegere.

28. Enunţ următoarea observaţie şi propun următoarele exemple: Elevii scriu pe caiete observaţia. acestea se efectuează în ordinea scrierii lor.5-18+13.2∙0.4∙5:0.04= Dacă un exerciţiu de calcul fără paranteze conţine numai operaţii de ordinul I (adunări şi scăderi).5:0. acestea se efectuează în ordinea scrierii lor. 2.7∙1. se efectuiază mai întâi . 2.2. apoi scriu observaţiile pe caiete Explicaţia Dacă un exerciţiu de calcul fără paranteze conţine numai operaţii de ordinul II (înmulţiri şi împărţiri). Exerciţiul 3. 1.5= Ies pe rând la tablă şi rezolvă exerciţiile. Conversaţia Exemple: 1.54-8. Exerciţiul 3. Reactualizarea cunoș tinț elor Hai să ne amintim care este ordinea efectuării operaţiilor de la numere naturale? Propun un exerciţiu de ordinea efectuării operaţiilor cu numere naturale: Elevii enumera ordinea efectuării operaț iilor si desfacerea parantezelor Conversaţia Un elev iese la tablă şi rezolvă exerciţiul.3- Într-un exerciţiu de calcul fără paranteze.: În rezolvarea exerciţiilor în care apar operaţii nu numere zecimale. Fixarea cunoș tinț elor Obs. ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor respectă regulile învăţate la numere natural.

operaţiile de ordinal al III-lea. atunci efectuăm mai întâi operaţiile din parantezele rotunde (după regulile de calcul fără paranteze). 314. apoi operaţiile de ordinal al II-lea. iar în sfârşit operaţiile de ordinal I. 4. apoi cele din parantezele drepte şi la sfârşit operaţiile din acolade. 4. Evaluarea elevilor Până la sfârşitul orei se vor rezolva exerciţii din fişa de probleme şi se vor aprecia elevii cu rezultate bune Demonstraţia Problematizarea Terminarea rezolvării exerciţiilor din fişa de probleme Exerciţiul Tema pentru acasă Vor rezolva exerciţiile din fişa de probleme .5-{100∙ Dacă un exerciţiu de calcul conţine paranteze.

145. f) 2. Calculaţi: a) 2.1.15-3.2+4.4.25:1.2∙3.3∙2.5∙0.7-1. h) .2.3∙0.5+1.5∙4.5-2.5+ 4.85+3.5. g)1. k) d) 15.7∙3.1.5+1. b) 3.2.Fişa de lucru 1.7.145-3. e) 2.5+4. i) j) - 1.8c) 17. 3.

2+ e) 0. 5.1∙(3. Calculaţi: a) 7+ d) 4: g) 0.5:1. În trei zile la un magazin s-au vândut: 12. Apoi la produsul obţinut adaugă 2.2.8+0.5m de stofă care costă 20. h) 3. iar suma o împarte la 0.25:0. c) 22.2+0. b) 5∙1.4. Calculaţi în două moduri suma încasată. Calculaţi: a) b) c) d) e) f) g) h) +10∙[2. Ionel alege un număr zecimal din care scade 1.2∙(3.48m.4∙(1.1).8+0.6+3.6).5+2.5 .4).5+ f) (12.4 şi obţine 10. 21.3+5.5 lei/metru. Ce număr a ales Ionel? .4+10∙(2. iar rezultatul îl înmulţeşte cu 5. 4.06) ∙5 i) 3.52m şi 42.1-18)]}.

6.2∙0.5∙14.5∙5. b) 12.5∙5. Calculaţi cât mai rapid: a) 20∙13. d) e) f) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful