AVIZAT MENTOR

:

PROIECT DIDACTIC
Clasa :a V-a Data: 7.03.2011 Profesor: Baicu Romina-Elena Disciplina : Matematica Unitatea de învăţare: Operaţii cu numere zecimale Subiectul : Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor Tipul lecţiei : Recapitulare

Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite. 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice
3.

Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.

principiul asigurării progresului gradat al performantei.Competenţe specifice: 1. Strategii Didactice: • • • Principii didactice: principiul participării si învăţării active. ridicarea la putere şi împărţirea fracţiilor zecimale).2 Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale 1. O4 Să transforme fracţiile ordinare în fracţii zecimale. principiul conexiunii inverse. O2 Sa cunoască ordinea efectuării operaţiilor fără paranteze. • . scăderea.3 Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale. 1.4 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor Obiective operaţionale: O1 Sa cunoască operaţiile cu fracţii zecimale (adunarea. O3 Să argumenteze paşii de rezolvare a unui exerciţiu.1 Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale 1. înmulţirea.

explicaţia.• • • Metode si procedee: conversaţia . problematizarea. munca independenta • • • Forma de organizare: frontală. conversaţia exerciţiul . • Forme de dirijare a învăţării: dirijata de profesor . Strategii didactice Explicaţia.verific tema pentru acasă. culegere. DESFĂŞURAREA LECŢIEI Evenimentele lecţiei 1.fişe de probleme. cretă colorată. Etapa organizatorica evocare Activitatea profesorului Notez absentele. demonstraţia . independent. • • • Resurse material: manual . captez atenţia prin anunţarea temei lecţiei si a obiectivelor Activitatea elevului Pregătesc cărţile şi caietele . Enunţă idei pentru corectarea temei si comentează rezultatele.

acestea se efectuează în ordinea scrierii lor. ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor respectă regulile învăţate la numere natural. 2. 1.5:0. Exerciţiul 3.5-18+13. Enunţ următoarea observaţie şi propun următoarele exemple: Elevii scriu pe caiete observaţia.54-8.2∙0. apoi scriu observaţiile pe caiete Explicaţia Dacă un exerciţiu de calcul fără paranteze conţine numai operaţii de ordinul II (înmulţiri şi împărţiri). 28. Conversaţia Exemple: 1.2. Exerciţiul 3. Fixarea cunoș tinț elor Obs. se efectuiază mai întâi .: În rezolvarea exerciţiilor în care apar operaţii nu numere zecimale.7∙1.04= Dacă un exerciţiu de calcul fără paranteze conţine numai operaţii de ordinul I (adunări şi scăderi). Reactualizarea cunoș tinț elor Hai să ne amintim care este ordinea efectuării operaţiilor de la numere naturale? Propun un exerciţiu de ordinea efectuării operaţiilor cu numere naturale: Elevii enumera ordinea efectuării operaț iilor si desfacerea parantezelor Conversaţia Un elev iese la tablă şi rezolvă exerciţiul. 2. acestea se efectuează în ordinea scrierii lor.4∙5:0.5= Ies pe rând la tablă şi rezolvă exerciţiile.3- Într-un exerciţiu de calcul fără paranteze.

apoi cele din parantezele drepte şi la sfârşit operaţiile din acolade. 4. Evaluarea elevilor Până la sfârşitul orei se vor rezolva exerciţii din fişa de probleme şi se vor aprecia elevii cu rezultate bune Demonstraţia Problematizarea Terminarea rezolvării exerciţiilor din fişa de probleme Exerciţiul Tema pentru acasă Vor rezolva exerciţiile din fişa de probleme .5-{100∙ Dacă un exerciţiu de calcul conţine paranteze. apoi operaţiile de ordinal al II-lea. iar în sfârşit operaţiile de ordinal I. 314. atunci efectuăm mai întâi operaţiile din parantezele rotunde (după regulile de calcul fără paranteze).operaţiile de ordinal al III-lea. 4.

1. Calculaţi: a) 2.Fişa de lucru 1.25:1. h) .8c) 17. 3.1. i) j) - 1.5+1.4.5+4. g)1.7∙3. e) 2. f) 2.5∙0.7-1.2∙3.145. k) d) 15.2.15-3. b) 3.5.3∙0.7.5+ 4.3∙2.2.85+3.5-2.5∙4.2+4.5+1.145-3.

8+0.5m de stofă care costă 20.4). 5. Ionel alege un număr zecimal din care scade 1. b) 5∙1.5 lei/metru. iar rezultatul îl înmulţeşte cu 5.52m şi 42.5+ f) (12. Ce număr a ales Ionel? . c) 22.48m.4.25:0. Apoi la produsul obţinut adaugă 2.2∙(3.6+3. iar suma o împarte la 0.4+10∙(2. h) 3.1∙(3. 4. Calculaţi: a) b) c) d) e) f) g) h) +10∙[2.1).5 . Calculaţi în două moduri suma încasată.2.2+ e) 0.1-18)]}.2+0.4∙(1.6).5+2. În trei zile la un magazin s-au vândut: 12.8+0.5:1. Calculaţi: a) 7+ d) 4: g) 0.3+5.4 şi obţine 10. 21.06) ∙5 i) 3.

Calculaţi cât mai rapid: a) 20∙13.5∙5.6. d) e) f) . b) 12.5∙14.5∙5.2∙0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful