AVIZAT MENTOR

:

PROIECT DIDACTIC
Clasa :a V-a Data: 7.03.2011 Profesor: Baicu Romina-Elena Disciplina : Matematica Unitatea de învăţare: Operaţii cu numere zecimale Subiectul : Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor Tipul lecţiei : Recapitulare

Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite. 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice
3.

Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.

2 Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale 1. O3 Să argumenteze paşii de rezolvare a unui exerciţiu. O4 Să transforme fracţiile ordinare în fracţii zecimale. • . Strategii Didactice: • • • Principii didactice: principiul participării si învăţării active.3 Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale. ridicarea la putere şi împărţirea fracţiilor zecimale). principiul asigurării progresului gradat al performantei. principiul conexiunii inverse.4 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor Obiective operaţionale: O1 Sa cunoască operaţiile cu fracţii zecimale (adunarea.Competenţe specifice: 1. O2 Sa cunoască ordinea efectuării operaţiilor fără paranteze. înmulţirea.1 Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale 1. 1. scăderea.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI Evenimentele lecţiei 1. demonstraţia . cretă colorată.verific tema pentru acasă. captez atenţia prin anunţarea temei lecţiei si a obiectivelor Activitatea elevului Pregătesc cărţile şi caietele . munca independenta • • • Forma de organizare: frontală. culegere. problematizarea. • Forme de dirijare a învăţării: dirijata de profesor . • • • Resurse material: manual . conversaţia exerciţiul . Strategii didactice Explicaţia. Etapa organizatorica evocare Activitatea profesorului Notez absentele. explicaţia. independent.• • • Metode si procedee: conversaţia .fişe de probleme. Enunţă idei pentru corectarea temei si comentează rezultatele.

5-18+13. acestea se efectuează în ordinea scrierii lor.2∙0.5:0. 2.2.5= Ies pe rând la tablă şi rezolvă exerciţiile. Fixarea cunoș tinț elor Obs.4∙5:0.3- Într-un exerciţiu de calcul fără paranteze. 28. se efectuiază mai întâi . 1. apoi scriu observaţiile pe caiete Explicaţia Dacă un exerciţiu de calcul fără paranteze conţine numai operaţii de ordinul II (înmulţiri şi împărţiri). Exerciţiul 3. 2. ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor respectă regulile învăţate la numere natural. Enunţ următoarea observaţie şi propun următoarele exemple: Elevii scriu pe caiete observaţia. Reactualizarea cunoș tinț elor Hai să ne amintim care este ordinea efectuării operaţiilor de la numere naturale? Propun un exerciţiu de ordinea efectuării operaţiilor cu numere naturale: Elevii enumera ordinea efectuării operaț iilor si desfacerea parantezelor Conversaţia Un elev iese la tablă şi rezolvă exerciţiul.: În rezolvarea exerciţiilor în care apar operaţii nu numere zecimale.04= Dacă un exerciţiu de calcul fără paranteze conţine numai operaţii de ordinul I (adunări şi scăderi).54-8. Exerciţiul 3. acestea se efectuează în ordinea scrierii lor. Conversaţia Exemple: 1.7∙1.

atunci efectuăm mai întâi operaţiile din parantezele rotunde (după regulile de calcul fără paranteze).5-{100∙ Dacă un exerciţiu de calcul conţine paranteze. apoi cele din parantezele drepte şi la sfârşit operaţiile din acolade. 314. Evaluarea elevilor Până la sfârşitul orei se vor rezolva exerciţii din fişa de probleme şi se vor aprecia elevii cu rezultate bune Demonstraţia Problematizarea Terminarea rezolvării exerciţiilor din fişa de probleme Exerciţiul Tema pentru acasă Vor rezolva exerciţiile din fişa de probleme .operaţiile de ordinal al III-lea. 4. apoi operaţiile de ordinal al II-lea. iar în sfârşit operaţiile de ordinal I. 4.

8c) 17.7∙3. Calculaţi: a) 2.3∙2.7. f) 2. e) 2.15-3.5+1. b) 3.25:1. h) .5+ 4. 3.5.3∙0.2.2∙3.5+4.5∙4.2.Fişa de lucru 1.145. i) j) - 1. g)1. k) d) 15.5+1.1.1.2+4.145-3.4.5-2.7-1.85+3.5∙0.

6+3. iar suma o împarte la 0.8+0.4∙(1.8+0.48m.1).2.4+10∙(2.5m de stofă care costă 20.2+0. Calculaţi în două moduri suma încasată. Ionel alege un număr zecimal din care scade 1.5 .06) ∙5 i) 3.25:0.4). c) 22.6). 21. h) 3. Ce număr a ales Ionel? . 4.1∙(3.5:1. iar rezultatul îl înmulţeşte cu 5.5+2.2∙(3.52m şi 42.1-18)]}.2+ e) 0. În trei zile la un magazin s-au vândut: 12. 5.4.5+ f) (12.3+5. b) 5∙1. Calculaţi: a) 7+ d) 4: g) 0.5 lei/metru.4 şi obţine 10. Apoi la produsul obţinut adaugă 2. Calculaţi: a) b) c) d) e) f) g) h) +10∙[2.

5∙5.5∙5. d) e) f) . Calculaţi cât mai rapid: a) 20∙13.6.2∙0. b) 12.5∙14.