AVIZAT MENTOR

:

PROIECT DIDACTIC
Clasa :a V-a Data: 7.03.2011 Profesor: Baicu Romina-Elena Disciplina : Matematica Unitatea de învăţare: Operaţii cu numere zecimale Subiectul : Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor Tipul lecţiei : Recapitulare

Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite. 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice
3.

Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.

1. înmulţirea.3 Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale. • .2 Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale 1. ridicarea la putere şi împărţirea fracţiilor zecimale).Competenţe specifice: 1.1 Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale 1. principiul conexiunii inverse. O2 Sa cunoască ordinea efectuării operaţiilor fără paranteze.4 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor Obiective operaţionale: O1 Sa cunoască operaţiile cu fracţii zecimale (adunarea. principiul asigurării progresului gradat al performantei. scăderea. O3 Să argumenteze paşii de rezolvare a unui exerciţiu. O4 Să transforme fracţiile ordinare în fracţii zecimale. Strategii Didactice: • • • Principii didactice: principiul participării si învăţării active.

munca independenta • • • Forma de organizare: frontală. • • • Resurse material: manual .fişe de probleme. Etapa organizatorica evocare Activitatea profesorului Notez absentele. independent. captez atenţia prin anunţarea temei lecţiei si a obiectivelor Activitatea elevului Pregătesc cărţile şi caietele . conversaţia exerciţiul . DESFĂŞURAREA LECŢIEI Evenimentele lecţiei 1. Strategii didactice Explicaţia. problematizarea. explicaţia. Enunţă idei pentru corectarea temei si comentează rezultatele. • Forme de dirijare a învăţării: dirijata de profesor . culegere.verific tema pentru acasă.• • • Metode si procedee: conversaţia . demonstraţia . cretă colorată.

28.2. ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor respectă regulile învăţate la numere natural. Conversaţia Exemple: 1.54-8.5-18+13. 2.7∙1. acestea se efectuează în ordinea scrierii lor. Fixarea cunoș tinț elor Obs. se efectuiază mai întâi .4∙5:0. Exerciţiul 3.2∙0.3- Într-un exerciţiu de calcul fără paranteze. apoi scriu observaţiile pe caiete Explicaţia Dacă un exerciţiu de calcul fără paranteze conţine numai operaţii de ordinul II (înmulţiri şi împărţiri).04= Dacă un exerciţiu de calcul fără paranteze conţine numai operaţii de ordinul I (adunări şi scăderi).5= Ies pe rând la tablă şi rezolvă exerciţiile. Exerciţiul 3. 2. 1.: În rezolvarea exerciţiilor în care apar operaţii nu numere zecimale. acestea se efectuează în ordinea scrierii lor.5:0. Reactualizarea cunoș tinț elor Hai să ne amintim care este ordinea efectuării operaţiilor de la numere naturale? Propun un exerciţiu de ordinea efectuării operaţiilor cu numere naturale: Elevii enumera ordinea efectuării operaț iilor si desfacerea parantezelor Conversaţia Un elev iese la tablă şi rezolvă exerciţiul. Enunţ următoarea observaţie şi propun următoarele exemple: Elevii scriu pe caiete observaţia.

operaţiile de ordinal al III-lea. apoi cele din parantezele drepte şi la sfârşit operaţiile din acolade. atunci efectuăm mai întâi operaţiile din parantezele rotunde (după regulile de calcul fără paranteze). iar în sfârşit operaţiile de ordinal I. 314.5-{100∙ Dacă un exerciţiu de calcul conţine paranteze. apoi operaţiile de ordinal al II-lea. Evaluarea elevilor Până la sfârşitul orei se vor rezolva exerciţii din fişa de probleme şi se vor aprecia elevii cu rezultate bune Demonstraţia Problematizarea Terminarea rezolvării exerciţiilor din fişa de probleme Exerciţiul Tema pentru acasă Vor rezolva exerciţiile din fişa de probleme . 4. 4.

f) 2.5+1.5+1.145-3. h) .7.25:1.2.5+4.145.5.3∙0.2∙3.8c) 17.85+3.1. b) 3. 3.15-3.2+4.5+ 4. e) 2. Calculaţi: a) 2. i) j) - 1.5∙0. g)1.3∙2.1.7∙3. k) d) 15.7-1.4.2.Fişa de lucru 1.5∙4.5-2.

Calculaţi în două moduri suma încasată.2. Ce număr a ales Ionel? . În trei zile la un magazin s-au vândut: 12.06) ∙5 i) 3.4.48m.3+5. Apoi la produsul obţinut adaugă 2.6). 5.25:0.5+2.1-18)]}.5:1.4 şi obţine 10. Calculaţi: a) b) c) d) e) f) g) h) +10∙[2.2+ e) 0.6+3.2+0. h) 3.8+0.4∙(1.52m şi 42.1∙(3.5m de stofă care costă 20.5+ f) (12. b) 5∙1.1).4+10∙(2.8+0.5 lei/metru.5 . Ionel alege un număr zecimal din care scade 1. iar rezultatul îl înmulţeşte cu 5. 4. 21.2∙(3.4). c) 22. iar suma o împarte la 0. Calculaţi: a) 7+ d) 4: g) 0.

b) 12.5∙5.2∙0.5∙5.6. d) e) f) .5∙14. Calculaţi cât mai rapid: a) 20∙13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful