Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Determinați cel mai mare divizor comun al fiecărei grupe de numere:


a.) 16, 24; b.) 120, 180 ,240; c.)15, 35, 45;
d.)250, 375, 650; e.) 27, 54, 180; f.)144, 156, 192;
g.)28, 49, 63; h.) 18, 54, 88; i.) 37, 23,11
2. Identificați perechile de numere prime între ele:
a.) 5; 9; b.) 10; 12 c.) 15; 27 d.) 10; 11 e.) 9; 35

f.) 20; 72 g.) 16; 188 h.) 231; 321

3. Alcătuiți perechi de numere naturale nenule ce au ca cel mai mare divizor


comun numărul indicat:
a.) 9 b.) 10 c.) 5 d.) 14 e.) 22 f.) 101

4. Înlocuiți corespunzător numerele a și b, astfel încât să aibă loc relațiile:


a.) (18;a)=6, cu a>8; b.) (25; a; b)=5, cu a≠b;
c.) (a; b; 16)=8, cu a>b; d.) (a; a+b)=2, cu a<b;
5. Aflați numerele naturale a și b știind că (a,b)=12 și 2a+3b=240.

6. a.) Scrieți o pereche de numere naturale consecutive și determinați c.m.m.d.c.


b.) Arătați că valoarea obținută la punctul a.) este aceeași pentru orice două
numere naturale, consecutive.

7. Arătați că pentru orice valoare a numărului natural n au loc relațiile:


a.) (2n+1; 3n+2)=1 b.) (5n+2; 3n+1)=1
c.) (8n+9; 6n+7)=1 d.) (12n+6; 20n+12)=1