Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială „Octavian Goga” Satu Mare

Prof. Cozma Ildiko


Fișă de lucru-clasa VIII a
Paralelism în spațiu

1.Completați spațiile punctate:


a.) două drepte în spațiu sunt paralele, dacă...........................................
b.)o dreaptă este paralelă cu un plan , dacă..........................................
c.)două drepte care nu sunt nici paralele și nici concurente se numesc drepte......................................
2.Fie tetraerul regulat ABCD. Completați astfel încât să obțineți enunțuri adevărate:
a.)dreptele AB și BD sunt.......................................

b.)punctul A este...........................planului (BCD)

c.) punctul D este .........................în planul (BCD)

d.)dreptele AB și CD sunt.......................................

3.Se dă paralelipipedul dreptunghic ABCD𝐴′ 𝐵 ′ 𝐶 ′ 𝐷′ Pentru fiecare din propozițiile următoare încercuiți
una din literele A (adevărat) sau F (fals)

a.)dreptele A𝐴′ și C𝐶 ′ sunt paralele A F

b.)dreptele A𝐵 ′ și 𝐴′ B sunt concurente A F

c.)dreptele AB și 𝐴′ 𝐶 sunt paralele A F

d.)dreptele BD și 𝐴′ 𝐶 ′ sunt concurente A F

4.Se consideră tetraedrul regulat ABCD, fie M și N mijloacele muchiilor BC și CD. Precizați poziția
relativă a următoarelor drepte:

AD și CD BC și MN AB și CD

AD și MN MN și BD MN și AC

5. Se consideră cubul ABCD𝐴′ 𝐵 ′ 𝐶 ′ 𝐷′ . Uniți prin săgeți fiecare enunț din coloana A cu rezultatul din
coloana B

A B

a.) m( AB, 𝐶 ′ 𝐷′ ) 1.) 00

b.)m(A𝐴′ , BD) 2.) 300


c.)m(CD, 𝐴′ 𝐶 ′ ) 3.) 450

d.)m(A𝐵 ′ , 𝐵𝐶 ′ ) 4.) 600

5.) 900

6. Se dă piramida VABCD patrulateră regulată, cu vârful V. Scrieți alăturat fiecărei afirmații litera A
(adevărat ) sau F (fals)

AD ∥ (VBC) DC ∥ (𝑉𝐴𝐵)

VA ∩ (ABC) = { A} DV ∩ (𝑉𝐵𝐶) = {V}

7.În cubul ABCD𝐴′ 𝐵 ′ 𝐶 ′ 𝐷′ fie O și 𝑂′ intersecțiile bazelor .Completați spațiile punctate cu răspunsul

corect:

a.) ( 𝐵 ′ 𝐵𝐶 ) ∩ ( 𝐷′ DC ) =

b.) ( 𝐴′ 𝐴𝐶 ) ∩ ( 𝐵 ′ 𝐵𝐷) =

c.) ( 𝐴𝐵 ′ 𝐷′ ) ∩ ( 𝐶 ′ CA) =

8. Fie ABCD un tetraedru regulat de muchie 6 cm.Fie M și N mijloacele muchiilor AB și CD.

a.) m ( AN, CD)=

b.) calculați AN

c.) calculați BN

d.) sin (BC, DN)=

e.)calculați MN

9.Fie O centrul feței ABCD a cubului ABCD𝐴′ 𝐵 ′ 𝐶 ′ 𝐷′ . Arătați că O𝐷′ ∥ ( 𝐴′ 𝐵𝐶 ′ )

10.Fie dreptunghiurile ABCD și CDEF situate în plane diferite cu AB=16 cm.Arătați că

(ADE) ∥ (BCF) și calculați distanța dintre aceste plane.

11.Piramida patrulateră regulată VABCD are muchia bazei de 12 cm și muchia laterală de 18 cm. Un plan
paralel cu baza ABCD intersectează muchiile laterale în punctele M, N,P,Q. Calculați perimetrul și aria
secțiunii, știind că

a.) VM = 3cm b.) VN = 6 cm

12.Un con circular drept cu R= 9 cm și h = 12 cm este secționat cu un plan paralel cu planul bazei,
obținându-se astfel un cerc cu raza de 3 cm. Calculați distanța dintre cele două plane paralele.