Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU
UNGHIURI ȘI ARCE ÎN CERC

1. Asociați un element din coloana A cu un element din coloana B, astfel încât să obțineți
propoziții adevărate.
A B
1. Măsura în grade a unui cerc este de ... a. 180
2. Două diametre perpendiculare determină pe cerc patru b. 360
arce. Măsura unui este de....
3. Măsura în grade a unui semicerc este de .... c. 100
d. 90

2. În figura 1, avem pe cerc punctele A, B, C, D, E astfel încât m(∢𝐴𝑂𝐸)=75, BD- diametru,


AOBD, și m(∢𝐶𝐷𝐵)=34. Completați tabelul:
arcul 𝐴𝐵 𝐷𝐵 𝐴𝐸 𝐸𝐷 𝐵𝐶 𝐶𝐷
măsura

3. În figura 2 avem cercul de centru O și rază OA, punctele B, C, M, N, P aparținând cercului


astfel încât: A și N sunt diametral opuse, OPAN, m(∢𝐵𝐴𝐶)=45, m(∢𝐴𝑂𝐵)=60.
Completați tabelele:

arcul 𝐴𝑁 𝐴𝐵 𝐵𝐶 𝐴𝑃 𝑃𝑁 𝐶𝑁
măsura

unghiul 𝐴𝑂𝑁 𝐴𝑂𝑃 𝑁𝑂𝐶 𝐶𝑀𝐵 𝐵𝐴𝑁 𝐵𝑀𝐴


măsura

FIGURA 1 FIGURA 2

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com