Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA A VI-A

FIȘĂ DE LUCRU
Numere întregi. Adunarea şi scăderea.

NU UITAŢI !!!
1. Efectuaţi:
(+a)+(+b)= +(a+b)
a) 3+(+6)
(-a)+(-b)=-(a+b)
b) -3+(+7)
(-a)+(+b)=-(a-b) , dacă a>b
c) -11+(-7)
(-a)+(+b)=+(b-a) , daca a<b
d) +9+(-9)
-(-a)=+a , -(+a)=-a , +(-a)=-a , +(+a)=a
e) 0+(-11)+(+5)
-a-(-b)=-a+b
f) -96+0+(-6)
a-(-b)=a+b
g) (-3)+(-6)+(-3)
-a-(+b)=-a-b=-a+(-b)=-(a+b)
h) (+9)+(+3)+(+1)
a-(+b)=a-b=a+(-b)
i) (-2)+(-7)+(-10)+(-3)+(-6)
a+(-a)=(-a)+a=a-a=0
j) (+6)+5+1+0
unde a si b sunt numere naturale.
k) (-7)+8+(-4)+(-2)+2+0
l) +8+(-8)+7+(-7)+0+1
m) 0+(-11)
2. Scrieţi după model (punând în evidenţă că diferenţa numerelor a şi b reprezintă suma
dintre a şi opusul lui b) şi apoi efectuaţi:
Model: -7-5=-7+(-5) ; -7-(-5)=-7+5 ; 3-8=3+(-8); 3-(+8)=3+(-8)
a) -9-3-4 e) 9-10 i) 0-(-76)
b) -11-1-2-3-4 f) 1-2-3-4 j) -15-(-8)-(-1)
c) 8-(+9) g) -12-(-7) k) 20-(+8)-(-1)
d) 7-8 h) 3-(-7)
3. Efectuaţi.
a) -1-2-3-4 f) -6+6-10+10 k) 45-78+59
b) +3-3+5-6-7 g) -(-7)-(-6)-(-9) l) 12+6-19+4-5
c) -(-3)+7-2+(+7) h) +33-(-10)+(-1)-(-3) m) 6-9-5+12
d) 9-10+(-9)-(-6) i) 7-2 n) 12+5
e) +6+10+9+3 j) 5-8 o) 4-5-6+8

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
p) 12+(5-17+1) r) 45-46+(-6+2)
q) –(12-45-2)+46 s) 6-(5+9-4)
4. Scrieţi următoarele numere întregi ca sumă de numere întregi negative după model:
Model: -63= -60+(-3)
-45 ; -9 ; -21 ; -10001 ; -222 ; -6 ; -231 ; -65 ; -10 .
5. Scrieţi următoarele numere întregi ca o sumă dintre un număr întreg negativ şi un
număr întreg pozitiv după model:
Model: -8= -9+1 , +9=12+(-3)
-10 ; -6 ; 0 ; +9 ; +11 ; -200 ; -13 ; -24 ; 80 , 1 .
6. Scrieţi următoarele numere întregi ca o diferenţă de două numere întregi , după model:
Model: -8= -1-(+7) sau -8= +1-9 ; +3=10-7
-9 ; -11 ; 0 ; 7 ; 18 ; +4 ; -19 ; 1 ; 3 ; -80.

7. Scrieţi numerele din tabel ca o sumă sau diferenţă de numere după cum este precizat:

Sumă de un număr negativ şi Sumă de două numere negative Diferenţă de două


numărul unul pozitiv sau două numere pozitive numere întregi
+6
-10
-24
+16
8. Efectuaţi:
a) -4+7-2 c) --2+2-1-2+(-1)
b) 3--2+9-+1-1 d) -4+5+-9+11--2-3
9. Aflaţi suma dintre cel mai mare număr întreg pozitiv de 2 cifre şi cel mai mic
număr întreg negativ format din :
a) 2 cifre c) 3 cifre e) 4 cifre
b) 2 cifre diferite d) 3 cifre diferite f) 4 cifre diferite
10. Aflaţi suma dintre cel mai mare număr întreg negativ de 2 cifre şi cel mai mic
număr întreg negativ format din :
a) o cifră c) 3 cifre e) 4 cifre
b) 2 cifre diferite d) 3 cifre diferite f) 4 cifre diferite

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com