Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială Wesselenyi, Hodod

Clasa a VII-a, prof., Kovacs Andrea


Probleme recapitulative:
Cercul şi poligoane regulate înscrise în cerc

1. Desenți un cerc cu centru în punctul O și raza 2cm.


a) desenați punctele A, B C,D și E astfel încăt să fie îndeplinite simultan condițiile :
-OA=OB=OC=2cm
-Punctele A,O, C coliniare
-OD=1,5 cm
-OE=3cm.
Stabiliți poziția punctelor A,B,C,D,E fața de cerc.
b) determinați lungimea segmentului [AC].

2. În figura alăturată PM=PK. R


Care este numele fiecărui obiect de mai jos:

a) [MK]
b) [RK]
c) P
d) RM M P K
e) RPK
f) RKT.
T x

3. Pentru fiecare unghi, notaţi măsura şi clasificarea (ascuţit, drept, obtuz).

4. Pentru fiecare exerciţiu, construiţi un unghi la centru care să aibă măsura dată.

45o 135o 75o 165o

5. În figura alăturată este desenaț un semicerc și se știe că . Dacă . Comparați


măsura unghiului cu măsura unghiului
6. În figura alăturată coarda MN este paralelă cu diametrul AB și atunci argumentează de ce
. M
B

7. Să se calculeze :
a) Lungimea cercului cu diametrul de 12 cm
b) Aria discului cu raza de 8 cm
c) Raza unui cerc care are lungimea de 18π cm
d) Raza unui disc ce are aria de 9π cm2.

8. Să se calculeze raza cercului înscris, apotema şi aria:


a) Unui triunghi echilateral de latura 12 cm
b) Unui pătrat de latură 14 cm
c) Unui hexagon regulat de latură 12 cm.

9. Aflaţi apotema pătratului care are diagonala de 20 cm.

10. Fie ABC un triunghi echilateral înscris într-un cerc de centru O şi rază R. Completaţi tabelul:
R l3 a3 P3 A3
a) 6
b) 9
c) 2
d) 30
e) 192
f) 18