Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga”

Prof. Popescu Manuela

FIȘĂ DE LUCRU - ARII


Clasa a VII-a

1. În ΔABC, BC=9 cm, AD┴BC, AD=6 cm. Calculaţi:


a) aria ΔABC;
b) lungimea segmentului [CE] știind că AB= 12 cm şi CE┴AB.

2. În ΔABC, AB= 4 cm, BC= 5 cm și AC=3cm. Calculați aria triunghiului


folosind formula lui Heron.

3. În ΔABC, m(‫ے‬A)=90⁰, AB= 8 cm, AC =6 cm. Calculați:


a. Aria triunghiului;
b. AD, stiind ca AD┴BC și BC=10 cm.

4. Un romb are diagonalele de 16 cm și 12 cm.


a) calculați aria rombului;
b) știind că latura rombului este de 10 cm aflați înălţimea rombului.

5. Calculaţi aria unui pătrat cu perimetrul de 28 cm.

6. Fie paralelogramul ABCD, cu AB= 9 cm şi DE┴AB, DE=6 cm.


a) Calculaţi aria paralelogramului;
b) Dacă AC∩BD={O}, calculați aria ΔBOD.

7. Fie dreptunghiul ABCD cu AB=9 cm și BC= 4cm. Pe laturile AB și CD se


1 2
iau punctele M și N astfel încât AM= AB și DN= CD.
3 3
a) calculaţi aria dreptunghiului;
b) calculaţi aria trapezului AMND.

8. Trapezul dreptunghic ABCD are AB‫׀׀‬CD, m(‫ے‬A)=m(‫ے‬D)=90⁰,


m(‫ے‬B)=45⁰, AB=16 cm şi AD=6 cm.
a) calculaţi aria trapezului;
b) calculaţi aria ΔBCD.