Sunteți pe pagina 1din 9

FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT

1. Calculaţi:

(x+3)2; (2x-1)2; (x-7y)2;

( 3 +2x)2; ( 2 x+ 5 )2;

(x+2 3 )2; (3x-7)(3x+7);

 
( 3 +x)( 3 -x); 5 2  7 5 2  7 ; 
2 5  32 5  3; 2 3  32 3  3;
(4 − √2)(4 + √2); (√3𝑥 + √2)2 ;

1 3
( 𝑥 + 𝑦)2 ; (2𝑥 − √3)2
3 2

2. Completaţi spaţiile libere pentru a obţine pătratul unei


sume (diferenţe) de doi termeni:
a) x 2  6 x  ......
b) 25 x 2  ......  4
c) 16 x 2  40 x  ......
d) y 2  4 y  ......

1
e) 49  ......  9 y 2

f) 4 x2  4 xy  ......

g) 3 y 2  3 y  ......

h) 2 x2  ......  7 y 2

i) x 2  10 x  ......
j) 49 x 2  ......  9
k) 36 x 2  12 x  ......
l) y 2  12 y  ......

m) 144  ......  4 y 2

n) 8 x2  8 xy  ......

o) 9 y 2  6 3 y  ......

p) 5 x2  ......  11y 2 .

3. Calculaţi :

a) (2 3  3 2 )2-12 6 ;

b) (√5+2)2+|√5 − 3|-√45 ;

c) (2√2 + √3)2 − (2√2 − √3)2 ;

 2
d) 2 3  3  2 3  2  2  
3 3  3 2 3 ;
2

2
100
e) ( 3  1) 2   8 12  (0,08  0,9) : 0,3 ;
18

100
f) ( 5  1) 2   8 5  (0,08  0,9) : 0,3 ;
20

   
g) 4 5  1 4 5  1  4 5  1  8 5 ; 
2


h) 3 3  2 2   2
2
 
5  1 2 5  1  12 6 ;

   
i) 3 2  2 3 3 2  2 3  3 2  2  6  2 ;  
2

2

2 2
j) (√3 + 1) − 2(√3 + 1)(√3 − 1) + (√3 − 1) ;

4. Calculaţi:

a) (x – 2) 2 – (x + 1) 2;

b) (x-2 3 )2+x(4 3 -x);

c) (√3𝑥 − √2) (√3𝑥 + √2);

d) (𝑥 + 1)2 + (2𝑥 + 1)2 − 5𝑥 2 − 2;

e) (x 3 – 2)2 + (2x 3 + 1)2 – ( 5 – x 2 )

( 5 +x 2)

f) (x+3)2-(x+3)(x-3)+(x-3)2-(x2+27);

g) (2x +1 )² - (x-3 )² - 4x (x -1 ) + x² +1;

3
h) (x+2)2 + (x-3)2 - (x+1)(x-1)

5. Calculaţi (a-2)(a+2)(a2+4)( a4+16).

6. Să se afle x din proporțiile:

x √19+√17
a) = ;
√19−√17 √3
x √21+√15
b) = ;
√21−√15 √7

x 2 x 1
c) = ; x 2;x  2.
x2 x 2

7. Arătaţi că 2 3  10 
2
 ( 3  1) 2  3 este pătrat perfect .

8. Efectuaţi calculele:

(5𝑥 + 𝑦 − 1)(5𝑥 + 𝑦 + 1)-(5𝑥 + 𝑦)2 .

9. Calculaţi:
1 1
a) (a+b)2 şi (a-b)2, unde a = şi b = ;
2 3 2 3

b) (a+b)2-(a-b)2, unde a= √2 − √3 şi b=√2 + √3.

10. Dacă a = 2 + 3 și b = 2 - 3 , calculați a2 + b2 +3 .

11. Dacă x = 2 + 3 şi y = 6 -1, calculaţi


(x 2  y 2  11) 100 .

4
12. Dacă a = 3  6 şi b = 8  3 , calculaţi

2a 2
 b2 
2000
.
13. Arătaţi că numărul

M

55 11  1    5  11  4 
2

 3 11  4 5 este
5
natural.
(𝑥−2)2 −(𝑥+1)2
14. Calculaţi valoarea numărului N= + 2𝑥 unde
3

𝑥 este număr real.

15. Arătaţi că oricare ar fi x  R , E(x)=(2x+3) -2(2x+3)(5x-


2

2 2
3)-(2x-3) -6x+20x nu depinde de x.
16. Arătaţi că expresia
E(x)=(3x-7)²+(3x+7)²-2(3x+7)(3x-7) nu depinde de x.
17. Aflaţi minimul expresiei x²+4x+5 şi numărul x pentru care
se obţine.

18. Dacă x= 4  7  4  7 arătaţi că x²=14.

19. Fie numărul a=√8 − 2√15 − √8 + 2√15. Calculaţi a2.


1 1
20. Fie numărul a= + . Arătaţi că a2∈ 𝑄.
√3+√5 √3−√5

21. Aflaţi valoarea produsului ( √𝑥 2 + 2𝑥 − 𝑥 − 1 )


(√𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑥 + 1).

22. Ştiind că a 2  b 2  40 şi că a  5  b , calculaţi

valoarea sumei a  b .

5
Ştiind că a  b  30 şi că a  5  b , calculaţi
2 2
23.

valoarea sumei a  b .
24. Ştiind că a² + b² = 17 şi că ab = 4 aflaţi valoarea
numărului a+b .
25. Dacă a + b = 4 şi ab = 3, calculaţi a2 + b2.
1
26. Dacă 𝑥√3 − 𝑥 = √3 , atunci aflaţi valoarea
√2
1
expresiei 3𝑥 2 + 2𝑥 2 .

1 1
27. Dacă a + = 5 şi a  0, calculaţi a2 + 2 .
a a

1 1
28. Dacă x + =15, să se calculeze x 2+ 2 .
x x

1 1 1
29. Dacă x   3 calculaţi x 2  2 si x 4 + 4 .
x x x

30. Dacă a + b = −3 calculaţi a2 + 2ab + b2 − 11a −11b.

31. Dacă a + b = 3 calculaţi a2 -a+ 2ab + b2 -b+1.

32. Arătaţi că x2+4x+51 , oricare ar fi xR.

33. Arătaţi că x2+10x+272 , oricare ar fi xR.

34. Arătaţi că 2x2+4x+51 , oricare ar fi xR.

35. Să se arate că

3x2+2y2+2√3 x-2√2y+2≥ 0 ; ∀ x, y∈ 𝑅.

6
36. Aflaţi produsul a două numere naturale dacă diferenţa
lor este 16, iar suma pătratelor lor este 706.

37. Să se afle două numere naturale ştiind că dacă adunăm


suma lor cu diferenţa lor, cu produsul lor şi cu câtul lor
obţinem 72.

38. Arătaţi că adăugând 1 la produsul a patru numere


întregi consecutive se obţine un pătrat perfect.

39. Demonstraţi că √2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 + 1 ∈ 𝑁.

40. Arătaţi că adăugând 1 la produsul a două numere


7atural pare consecutive se obţine un pătrat perfect.

̅̅̅ ∙ ̅̅
41. Să se arate că √̅𝑎4 𝑎6̅̅ + 1 ∈ 𝑁.

42. Ştiind că x şi y sunt numere reale astfel încât

5  x
3 x  y şi y  5  1   , aflaţi valoarea
2  5
expresiei

E  x 2  6 x  9  4 x 2  4 xy 5  5 y 2  17  288
43. Arătaţi că următoarele propoziţii sunt adevărate:

0,1 5 1
a) = ;
5 1 20

0,1 10  1
b) = ;
10  1 30

7
2
c) a 3 = a2  a4  1 , unde ab reprezintă un număr scris în
baza 10

2
d) a 5 = a4  a6  1, unde ab reprezintă un număr scris în
baza 10.

44. Calculaţi folosind formule de calcul prescurtat :

8
a) 91 2 ;
b) 99 2
c) 492;
d) 1012;
e) 1052;
f) 99992;
g) 100012;
h) 49  51 ;
i) 28·32;
j) 58  62 ;
k) 899∙ 901.

S-ar putea să vă placă și