Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru 

Progresii – recapitulare 

Clasa a IX­a, 5h/săpt. 

1)  Într­o progresie aritmetică, cu a1  = 2 şi r = 2, să se afle rangul termenului 942 . 

2)  Ştiind că numerele : 2 , 10 , 18 , ….., 1554 , sunt în progresie aritmetică , să se determine numărul 
lor. 

3)  Să se verifice , dacă este progresie aritmetică , un şir (an)n Î N* , pentru care,suma primilor n termeni, 


ai săi, este dată de formula: a) Sn  =7n ­ 1,nÎ N*; b) Sn  = n 2  ­ 2n, nÎ N*; c) Sn  = n 2  ­ n +3, nÎ N*; d) 
n 2  2 
Sn  =  ­ n , nÎ N*; e) Sn=2n  + 3n . În caz afirmativ , să se calculeze,  primii patru termeni din şir . 

n + 1
4) Stabiliţi, dacă următoarele şiruri, sunt progresii aritmetice : a) an  =  , nÎ N* ; b) an  = 2n 2  – 1 , 

c) an  = 5 – 3n ; d) an  = 7 ; an+1  = an  –1/2, nÎ N ; e) a0  = ­ 9 , an+1  = an  +  5n , n Î N . 

5)  Fie (an)nÎ N* , o progresie aritmetică. Definim şirul (bn)n Î N *  , prin: bn  = ­ 3 an  + 2 . Să se arate că 


: (bn)n Î N *  este , de asemenea, o progresie aritmetică. Studiaţi monotonia şirului (bn)n Î N *  . 

6) Unghiurile interioare, succesive, ale unui poligon, formează o progresie aritmetică, având primul 
0  0 
termen : 120  şi raţia : 5  . Câte laturi are poligonul ? 

7)Arătaţi,că numerele:  2 ,  3 ,  7 ,respectiv:  3 ,  5 ,  11 nu pot fi termenii unei progresii geometrice. 

8) Arătaţi,că numerele:  2 ,  5 ,  7 , nu pot fi termenii unei progresii aritmetice . 

9) Se consideră şirul : (an)n Î N* , definit prin : a1  = 1 , a2  = 2 şi an+2  = 3an+1  – 2an  , n ³ 1; a) demonstraţi că 


şirul ( bn)n Î N *  , definit prin : bn  = an+1 – an  ,  este o progresie geometrică; b) determinaţi an  . 

1  1  1  1  1  1  n
3 k  + 4 k 
10) Calculaţi sumele:a) S1  = 1+  +  2  + ….+  20  ; b) S2  = 1 ­  +  2  + ….+  20  ;c) S3  = å k 

3  3  3  3  3  3  k =1  12 

11) Fie ( bn)n Î N *  ,  o progresie geometrică, având ca termen general : 
a) bn  =  ­ 4 n+1 ; b) bn  = ­ 3. 2 n ; c) bn  =  2( ­  3 ) n+1  ; stabiliţi primul termen şi raţia . 

12 )  Să se determine şase termeni , în progresie geometrică , dacă suma primilor trei termeni este egală 
cu 168 , iar suma ultimilor trei , este 21 . 

13) Determinaţi patru numere , în progresie geometrică , dacă suma termenilor extremi este 27 , iar 
suma termenilor din mijloc  este 18 . 

14) Primul termen, dintr­o progresie aritmetică şi geometrică este egal cu 3 . Al doilea termen, al 
progresiei aritmetice , este mai mare cu 6 , decât al doilea termen al progresiei geometrice . 
Termenul al 3­lea , din cele două progresii , este acelaşi . Determinaţi aceste progresii . 


15) Demonstraţi , egalitatea  ;  ( 66 ....... 6 )  +  88 
4........ 
38  =  44 
.......... 
34  . 
1 4243 1  24 1 
4 24
n  n  2 n 

Prof. Mătrescu Maria.