Sunteți pe pagina 1din 5

Exercitii rezolvate - DIVIZIBILITATE

1. Determinati cifra x astfel incat :

a) (21x1;3) 1
Rezolvare : Doua numere care au c.m.m.d.c egal cu 1 sunt prime intre ele ( nu au divizori comuni proprii).
Asta inseamna ca 21x1 nu trebuie sa fie divizibil cu 3, adica 2 1 x 1 3 adica 4 x 3 .
Prin urmare 4 x M 3 .Deci x {0,1, 3, 4, 6, 7, 9} deoarece pentru x=2 , x=5 si x=8 obtinem multipli ai lui
3.
b) (104x;9) 1
Rezolvare : Doua numere care au c.m.m.d.c egal cu 1 sunt prime intre ele ( nu au divizori comuni proprii).
Asta inseamna ca 104x nu trebuie sa fie divizibil cu 9, adica 1 0 4 x 9 adica 5 x 9 .
Prin urmare 5 x M 9 . Deci x {0,1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9} deoarece pentru x=4 obtinem 9.

2. Determinati numerele naturale x pentru care :

7
a)
x2
7
Rezolvare : Pentru ca trebuie ca x+2 | 7 ,cu alte cuvinte x+2 sa fie un divizor al lui 7. Cum divizorii
x2
lui 7 sunt 1 si 7 trebuie sa avem : Ge
x+2=1 x=1-2 x= -1. Insa x=-1 nu este numar natural asa incat nu poate fi fi solutie;
x+2=7 x=7-2 x= 5. Cum 5 aceasta este singura solutie ( x = 5 )
org
2x 3
b)
x
ian
2x 3 2 x 3 3 3
Rezolvare : 2 . Cum 2 trebuie sa gasim valorile lui x pentru care .
x x x x x
Cra

Asta inseamna ca 3 x , adica x este un divizor al lui 3 ( x D3 ) . Iar cum D3 {1, 3} avem :
x=1 si x=3 .
ciu

x3
c)
x1
n

x 3 x 1 2 x 1 2 2
Rezolvare : 1
x1 x1 x1 x1 x1
2
Cum 1 vom determina valorile lui x pentru care .
x1
x+1 | 2 deci x+1 este un divizor al lui 2. Si cum D2 {1, 2} rezulta ca :
x 1 1 x 11 x 0
x1 2 x 21 x 1

5x 12
d)
x2
5x 12 5x 10 2 5x 10 2 5( x 2 ) 2 2
Rezolvare : 5
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
2
Cum 5 vom determina valorile lui x pentru care .
x2
x+2 | 2 asadar x 2 D2 .Si cum D2 {1, 2} rezulta ca :
x+2=1 x=1-2 x=-1 Dar cum 1 rezulta ca x=-1 nu este o solutie.
x+2=2 x=2-2 x=0 Si cum 0 singura solutie este x=0 .

3. Aratati ca urmatoarele fractii sunt ireductibile oricare ar fi n

3n 7
a)
4n 9
Rezolvare : Pentru ca numitorul si numaratorul fractiei sa se simplifice trebuie ca sa existe un numar d (cel
mai mare divizor comun ) astfel incat

d | 3n+7 si
d | 4n+9

Pentru inceput folosim urmatoarea proprietate a relatiei de divizibilitate:


Oricare ar fi numerele naturale a, b, k, dac a|b, atunci a|kb
Ex : daca 3 | 6 atunci 3 | 6*k k Ge
Asadar, inmultim fiecare expresie cu un numar k astfel incat sa obtinem acelasi coeficient pentru n :
d | (3n+7)*4
org
d | (4n+9)*3
Efectuand inmultirile obtinem :
ian
d | 12n+28 (*1)
d | 12n+27 (*2)
Cra

In continuare folosim urmatoarea proprietate a relatiei de divizibilitate:


daca a|b i a|c, atunci a|(bc)
ciu

Dac fiecare termen se divide cu un numr atunci i suma


Ex : respectiv diferena se divide cu acel numr .
3|9 si
n

3|6
Atunci
3 | 9-6 si
3 | 9+6

In aceste conditii, din relatia (*1) scadem relatia (*2) si avem :

d | 12n 12n 28 27 d | 1
Odata ce d il divide numai pe 1 inseamna ca d este chiar 1. Si cum am presupus ca d este cel mai mare
divizor comun al lui 3n+7 si 4n+9 inseamna ca cele doua expresii avand cel mai mare divizor comun egal cu
unu vor fi prime intre ele. O fractie care are numitorul si numaratorul numere prime intre ele este o fractie
ireductibila n . C.c.t.d.
8n 13
b)
5n 8
Rezolvare : Rationamentul este identic ca la exercitiul anterior :
Fie d c.m.m.d.c. (8n+13;5n+8)
d | 8n+13 d | (8n+13)*5 d | 40n+65 (*1)
d | 5n+8 d | (5n+8)*8 d | 40n+64 (*2)
Din relatia (*1) scadem relatia (*2) :
d | 40n 40n 65 65 d | 1 d = 1
Numitorul si numaratorul avand c.m.m.d.c. egal cu 1 rezulta ca fractia este ireductibila n .

4. Aratati ca numerele a si b de mai jos sunt prime intre ele oricare ar fi n numar natural :

a) a=2n+3 si b=5n+7
Rezolvare : Pentru ca doua numere sa fie prime intre ele trebuie ca c.m.m.d.c al lor (d ) sa fie 1 (unu).
Fie d =(2n+3;5n+7)
d | 2n+3 d | (2n+3)*5 d | 10n+15 (*1)
d | 5n+7 d | (5n+7)*2 d | 10n+14 (*2)
Din relatia (*1) scadem relatia (*2) :
d | 10n 10n 15 14 d | 1
Si cum (2n+3;5n+7)=1 ca numerele sunt prime intre ele n

Ge
b ) a=3n+13 si b=n+4
Rezolvare : Pentru ca doua numere sa fie prime intre ele trebuie ca c.m.m.d.c al lor (d ) sa fie 1 (unu).
org
Fie d =(3n+13;n+4)
d | 3n+13 d | 3n+13 d | 3n+13 (*1)
ian
d | n+4 d | (n+4)*3 d | 3n+12 (*2)
Din relatia (*1) scadem relatia (*2) :
d | 3n 3n 13 12 d | 1
Cra

Si cum (3n+13;n+4)=1 ca numerele sunt prime intre ele n

Determinai numerele naturale n pentru care fracia este reductibil.


ciu

4n 3
n

5n 2
Rezolvare : Fie d c.m.m.d.c (4n+3;5n+2) .
d | 4n+3 d | (4n+3)*5 d | 20n+15 (*1)
d | 5n+2 d | (5n+2)*4 d | 20n+8 (*2)
Din relatia (*1) scadem relatia (*1) si obtinem :
d | 20n 20n 15 8 7
Asadar c.m.m.d.c. (4n+3;5n+2) = 7 . Puten scrie ca :
7 | 5n+2
7 | 4n+3
( singurul divizor este 7 pentru ca prin 1 simplificarea nu are sens )
7 | 5n 4n 2 3 7 | n 1 . Asta inseamna ca n-1=7k ,unde k .
Daca n-1=7k n=7k+1 . Prin urmare, atunci cand n=7k+1 fractia este reductibila cu 7 .
n {8,15, 22, 29, ......., 7k 1}

Determinai numerele naturale a si b stiind ca c.m.m.d.c. al lor este 12 iar suma lor este 96 :

(a;b)=12 a=12K si b=12P unde (K;P)=1 (K si P sunt prime intre ele). De ce ? Pentru ca 12 fiind cel
mai mare divizor comun inseamna ca a si b nu mai au alt divizor comun.
12 (K P) 96
a+b=96 12K+12P=96 12(K+P)=96 /:12 KP8
12 12
K P
1 7 a=12*1=12 si b=12*7=84 a=12; b=84
2 6 2 si 6 nu sunt prime intre ele Asadar, multimea solutiilor este:
A ={(1;7),(3;5),(5;3),(7;1)}
3 5 a=12*3=36 si b=12*5=60 a=12; b=84
4 4 4 si 4 nu sunt prime intre ele
5 3 a=12*5=60 si b=12*7=36 a=12; b=84
6 2 6 si 2 nu sunt prime intre ele
7 1 a=12*7=84 si b=12*1=12 a=12; b=84

Numerele 343 i 645 mprite la acelai numr natural ( a ) dau respectiv resturile 3 i 5. Aflai numrul a.

Scriem teorema impartirii cu rest : ( D = *C +r )


343= a *c1+3
645= a *c2+5 ( unde c1 si c2 sunt caturile impartirilor iar 3 si 5 sun respectiv resturile )
Ge
343-3= a *c1 340= a *c1 a | 340 (*1)
org
645-5= a *c2 640= a *c2 a | 640 (*2)

Din (*1) si (*2) deducem ca a =(340;640) (presupunem ca a este c.m.m.d.c. al numerelor 340 si 640)
ian
340 = 22*5*17
640 = 27*5
Cra

(340;640)=22*5=20
ciu

Facem proba:
343:20= 17 rest 3
645:20= 32 rest 5
n

Prin urmare, numarul a poate fi 20 (cel mai mare divizor comun) sau divizorii lui 20 care sunt mai
mari decat restul maxim (5) [ stiind ca restul nu poate fi mai mare sau egal cu impartitorul ].
Si cum divizorii lui 20 sunt 2;4;5;10;20 rezulta ca a {10;20} , 2;4;5 fiind mai mici sau egali cu 5.

Aflati cel mai mic numar natural care impartit pe rand la 12 , 14 si 15 da resturile respectiv 1 , 7 si 10

Scriem teorema impartirii cu rest : ( D = *C +r ) pentru fiecare caz in parte (vom nota cu c1, c2 si c3
caturile impartirii numarului a la 12 , 14 si 15)

a=12c1+1 /+35 a+35=12c1+36 a+35=12(c1+3)


a=14c2+7 /+35 a+35=14c2+42 a+35=14(c2+3)
a=15c3+10 /+35 a+35=15c3+45 a+35=15(c3+3)
Se observa ca a+35 este multiplu comun pentru 12, 14 si 15 si cerandu-se cel mai mic numar inseamna ca
a+35 este [12;14;15] (cel mai mic multiplu comun al numerelor 12;14;15)
Si cum [12;14;15]=385 a+35=385 a=385

Ge
org
ian
Cra
ciu
n

S-ar putea să vă placă și