Sunteți pe pagina 1din 1

Scoala Gimnaziala Vasile Voiculescu Pirscov jud.

Buzau

Nume elev_______________________________________________ data _______________


Test matematica clasa a V-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 1 punct din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

Subiectul I Calculati PE SPATELE foii de test apoi scrieti numai rezultatele :


0,5 p 1) 2,709+1,098=
0,5 p 2) 2,709-1,098=
0,5 p 3) 3, 024 100
0,5 p 4) 2, 781 0, 01
0,5 p 5) 32, 79 : 1000
0,5 p 6) 15, 678 : 0, 01
0,5 p 7) 0, 232
0,5 p 23
8) Transformand fractia ordinara in fractie zecimala obtinem _____________
6
0,5 p 9) 7, 032 4, 58
0,5 p 10) 4,2294 : 1,4=
0,5 p 11) Transformand 1,(23) in fractie ordinara obtinem _________

0,5 p 12) Transformand 1,4(23) in fractie ordinara obtinem _________

0,5 p 13) Media aritmetica a numerelor 2,31 ; 5,38 ; 7,92 si 8,04 este ________________
Subiectul II Rezolvati complet pe foaia de test
1p 14) Amalia cumpr 3 caiete a 1,2 lei fiecare, 6 creioane a 0,5 lei fiecare si un penar care
cost 6,7 lei. Aflati suma pe care o plateste Amalia.
15) Calculati :
1,5 p

0, 01 152 2, 4 1, 53, 4 0,1 5, 6 3, 21, 4

S-ar putea să vă placă și