Anul şcolar 2011-2012, Semestrul II

TEST DE EVALUARE la MATEMATICĂ Clasa a VI-a
Unitatea de învăţare: Operatii cu numere rationale pozitive (Fracţii echivalente; fracţie ireductibilăNoţiunea de nr. raţional. Forme
de scriere a unui număr raţional. N⊂QAdunarea numerelor raţionale pozitiveScăderea numerelor raţionale pozitiveÎnmulţirea numerelor raţionale pozitivePuterea
numerelor raţionale pozitive; reguli de calcul cu puteriReguli de calcul cu puteriÎmpărţirea numerelor raţionale pozitiveOrdinea efectuării operaţiilorEcuaţii în mulţimea
numerelor raţionale pozitiveMedia aritmetică ponderatăProbleme ce se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor)
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 30 puncte din oficiu.
Subiectul I. Completează spaţiile libere:
3p 1. Fracţia zecimală 2,1(3) transformată în fracţie ordinară este egală cu ……
3p 2. Rezultatul calculului
5
8
5
2
+ este egal cu….
3p 3. Rezultatul calculului
3
2
2
21
⋅ este egal cu….
3p 4. Rezultatul calculului
2
3
1

,
_

¸
¸
este egal cu….
3p 5. Soluţia ecuaţiei
25
15
10
x ⋅ · este egală cu …..
3p 6. Soluţia ecuaţiei 0
3
2
3
· −
x
este egală cu……
3p 7. Soluţia ecuaţiei 2 11 1 x − · este egală cu……
3p 8. Rezultatul calculului
4
3
3
2
2
1
+ + este egal cu……
3p 9.
5
2
din 15 kg este egal cu…..
3p 10. Media aritmetică ponderată a numerelor 12, 8, 9 cu ponderile 2, 3, 4 este egală cu….
Subiectul II. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete:
30p 1. Calculaţi: a)
2 1 10
3 2 6
x x + +
+ · ;
b)
3 1 1
2 1 ;
4 6 12
− −
c)
1 1 1
1 : 1 9;
6 3 3
1
¸ _ ¸ _
+ − + ⋅
1
¸ , ¸ , ¸ ]
d)
2 1 5
7 2 14
x − · ;

2. Un elev cheltuie o sumă de bani în 3 zile astfel: în prima zi cheltuie
1
2
din sumă; a doua zi
cheltuie
3
1
din suma rămasă, iar a treia zi restul de 120 lei.
5p a) Ce sumă de bani a avut elevul iniţial?
5p b) Câţi bani a cheltuit în fiecare zi?
Nume le şi prenumele elevului ………………..
……………………...……….
Data………………………