Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume………………………………………

Test de evaluare
Clasa a VII-a

(10 puncte) Fie ecuaţia -12·x+6=0. Care dintre elementele mulţimii M   1; ; ;0; ; ;1
1 1 1 1
1.
 2 3 3 2 
este soluţie ale ecuaţiei date?

2. (25 puncte) Rezolvaţi ecuaţiile în ℝ:


a. 4 x  5  3x  7
b. 2 x  8  3  x  7 
c. x 3  12  x 75
x 21
d. 
15 35
2x x x  4
e.  
5 2 10

3. (20 puncte) Rezolvaţi în ℝ următoarele ecuaţii cu module:


a. 2 x  3  5
b. 3x  1  7
4. (1,5 puncte) În figura alaturata aveţi ABC , MN PR BC , AM  2cm,
MP  6cm, NR  9cm, RC  4,5cm. Să se afle lungimile
segmentelor AN şi PB. Scrieţi rezultatele direct pe figură.

5. (20 puncte) În figura 6 aveţi triunghiul ABC unde MN BC şi


NP AB, AM = 4 cm, MB = 8 cm, MN = 5 cm,
AN = 6 cm. Să se afle perimetrul triunghiului ABC.

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timp de lucru 50 minute
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

Prof. Chiscareanu Geanina