Sunteți pe pagina 1din 1

Test – NR.1 Test – NR.

2
1. Determinaţi raportul numerelor: 1. Determinaţi raportul numerelor:
1 1 1 1
a) 3 şi 5; b) şi . a) 7 şi 5; b) şi .
2 4 3 6
a 5 2 y
2. Dacă = , calculaţi a ∙ b − 3. 2. Dacă  , calculaţi xy – 2.
3 b x 5
3. Trei muncitori termină o lucrare în 10 zile. În câte zile 3. Patru muncitori termină o lucrare în 10 zile. În câte
termină lucrarea 6 muncitori ? zile termină lucrarea 5 muncitori ?
4. Dacă 4 caiete costă 20 lei, aflaţi cât costă 3 caiete. 4. Dacă 3 caiete costă 21 lei, aflaţi cât costă 4 caiete.
5. Determinati numerele a,b,c stiind ca sunt direct 5. Determinati numerele a,b,c stiind ca sunt direct
proportionale cu 5,12,13, iar suma lor este 90. proportionale cu 9,11,14, iar suma lor este 680.
x 2 2x  3 y x 3 2x  y
6. Dacă  , calculaţi . 6. Dacă  , calculaţi .
y 3 3x  2 y y 5 x  2y
6a  b 2 a 6a  b 2 a
7. Dacă  , aflaţi . 7. Dacă  , aflaţi .
3a  3b 3 b 3a  3b 3 b
8. Aflati termenul necunoscut din proportiile: 8. Aflati termenul necunoscut din proportiile:
3x  1 5 2x+1 1 2x  4 7 2x+1 1
a)  ; b) = . a)  ; b) = .
16 4 4x+3 3 16 8 4x+3 3

9. Aflați numerele a și b dacă ele sunt invers 9. Aflați numerele a și b dacă ele sunt invers
proporționale cu 4 și 6, iar c. m. m. d. c. a lui a și b este proporționale cu 5 și 7, iar c. m. m. d. c. a lui a și b este
30. 30.