Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele.....................................

Clasa a VII-a
TEST DE EVALUARE SUMATIVA
(OFICIU 3P)
(1,5) 1. Scoatei factorii de sub radical:
32 = 108 = 720 =
(1p) 2. Calculai media geometric pt. numerele: 81 i 4.
(1,5p) 3. Calculati:
a) = + 10 6 10 5 10 7 10 3
b) = + 50 2 45 2 18 3 20 3
c) ( ) ( ) = 2 3 5 2 2 5 2 3 5 2
(1p) 4. Rationalizati si apoi calculati: =
|
|
.
|

\
|
+
6
5
6
5
2 2
3 3
3
2 4

(1p) 5. In triunghiul ABC, fie PQBC, Pe(AB), Qe(AC). Daca AP=3 cm,
PB= 4 cm si AQ= 6 cm, aflati lungimea segmentului QC.
(1p) .6. n ABC punctele P;Q;R sunt mijloacele laturilor [AB] ,
[AC],respectiv [BC].Dac PQ=3cm atunci aflati lungimea laturii BC.