Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele…………………………….

Data…………………

Nota autoevaluare……………………… Nota obținută……………

Test – Teorema celor trei perpendiculare


Clasa a VIII-a B
Toate subiectele sunt obligatorii;
Din oficiu se acordă 30 puncte;
Timp de lucru 50 minute.

1. ( 5p) Un paralelogram 𝐴𝐵𝐶𝐷 are 𝑚(∢𝐵𝐴𝐷) = 750 . Măsura unghiului 𝐴𝐵𝐶 este egală
cu............ . .0
2. ( 5p) O piramidă triunghiulară regulată are suma muchiilor egală cu 27 𝑐𝑚, iar muchia
bazei este de 4 𝑐𝑚. Lungimea muchiei unei fețe laterale este egală cu...........cm.
3. ( 5p) O piramidă patrulateră regulată 𝑉𝐴𝐵𝐶𝐷 cu baza 𝐴𝐵𝐶𝐷 are toate muchiile egale.
Măsura unghiului dintre dreptele VB și AD este egală cu................ .0
4. ( 5p) Perimetrul trapezului isoscel 𝐴𝐵𝐶𝐷 în care 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷, 𝐴𝐵 = 24𝑐𝑚, 𝐶𝐷 = 8𝑐𝑚 și
𝑚(∢𝐴𝐵𝐶) = 600 este egal cu ...........................cm.
5. ( 5p) Dacă 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴 ̍ 𝐵 ̍ 𝐶 ̍ 𝐷 ̍ este un cub cu 𝐴𝐵 = 4𝑐𝑚 atunci aria triunghiului 𝐴𝐶𝐵 ̍ este
egală cu.............𝑐𝑚2 .
6. ( 5p) Desenați un trunchi de piramidă patrulateră regulată 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1 𝐵1 𝐶1 𝐷1 .
7. ( 5p) Evidențiați pe desenul anterior :
 Raza cercului circumscris bazei mari;
 Raza cercului circumscris bazei mici;
 Apotema bazei mari ;
 Apotema bazei mici;
 Apotema trunchiului de piramidă.
8. (15p) Pe planul triunghiului isoscel 𝐴𝐵𝐶, 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 20𝑐𝑚 ș𝑖 𝐵𝐶 = 32𝑐𝑚, se ridică
perpendiculara AP, cu 𝐴𝑃 = 12√3𝑐𝑚. Aflați:
a) Distanța de la punctul P la dreapta BC;
b) Distanța de la punctul A la planul (PBC).

9. (20p) Paralelipipedul dreptunghic 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴 ̍ 𝐵 ̍ 𝐶 ̍ 𝐷 ̍ , cu dimensiunile 𝐴𝐵 = 6√2𝑐𝑚,


𝐵𝐶 = 𝐶 𝐶 ̍ = 6𝑐𝑚. Calculați:
a) Distanța de la punctul 𝐷 ̍ ladreapta AC;
b) Dacă M este mijlocul segmentului 𝐶 ̍ 𝐷 ̍ , aflați aria triunghiului ACM ;
c) Distanța de la punctul D la planul (ACM).
Rezolvare