Sunteți pe pagina 1din 2

FUNCȚII TEST 1

1) Reprezentați grafic funcția: a) f : R  R f (x) = x + 1; b) f :{-2;0;2}  R, f (x) = – x + 2.


2) Fie funcția f : R  R, f (x) = 2x – 4.
a) Calculați f (–2) + f (4);
b) Reprezentați grafic funcția în sistemul de axe xOy;
c) Aflați aria triunghiului determinat de graficul funcției f și axele de coordonate;
d) Aflați distanța de la punctul O la graficul funcției f;
e) Aflați valoarea lui a pentru care punctul A(a; 6) aparține graficului funcției f;
f) Aflați tangenta unghiului ascuțit format de graficul funcției f cu axa absciselor;
g) Calculaţi f (1) + f (2) + f (3) + ….. + f (2018) ;
h) Determinaţi coordonatele punctului de pe grafic care are abscisa egală cu ordonata.
i) Determinați un punct ce aparține graficului funcției f, care are suma coordonatelor -2;
j) Calculați distanța dintre două puncte care aparțin graficului, abscisele lor fiind 4 și 2.

FUNCȚII TEST 2

1) Reprezentați grafic funcția: a) f : R  R f (x) = – x + 3; b) f :   , 1  R, f (x) = 3x – 2.


2) Fie funcția f : R  R, f (x) = 2x + 2.
a) Calculați f (–3) + f (2);
b) Reprezentați grafic funcția în sistemul de axe xOy;
c) Aflați aria triunghiului determinat de graficul funcției f și axele de coordonate;
d) Aflați distanța de la punctul O la graficul funcției f;
e) Aflați valoarea lui a pentru care punctul A(3; a) aparține graficului funcției f;
f) Aflați tangenta unghiului ascuțit format de graficul funcției f cu axa ordonatelor;
g) Calculaţi f (1) + f (2) + f (3) + ….. + f (2018) ;
h) Determinaţi coordonatele punctului de pe grafic care are abscisa egală cu ordonata.
i) Determinați un punct ce aparține graficului funcției f, care are suma coordonatelor -4;
j) Calculați distanța dintre două puncte care aparțin graficului, abscisele lor fiind 3 și -1.

FUNCȚII TEST 3

1) Reprezentați grafic funcția: a) f : R  R f (x) = 3x – 2; b) f :   1,    R, f (x) = – 2x + 1.


2) Fie funcția f : R  R, f (x) = 3x – 6.
a) Calculați f (–2) + f (3);
b) Reprezentați grafic funcția în sistemul de axe xOy;
c) Aflați aria triunghiului determinat de graficul funcției f și axele de coordonate;
d) Aflați distanța de la punctul O la graficul funcției f;
e) Aflați valoarea lui a pentru care punctul A(4; a) aparține graficului funcției f;
f) Aflați tangenta unghiului ascuțit format de graficul funcției f cu axa absciselor;
g) Calculaţi f (1) + f (2) + f (3) + ….. + f (2018) ;
h) Determinaţi coordonatele punctului de pe grafic care are abscisa egală cu ordonata.
i) Determinați un punct ce aparține graficului funcției f, care are suma coordonatelor -3;
j) Calculați distanța dintre două puncte care aparțin graficului, abscisele lor fiind 5 și 2.
FUNCȚII TEST 4

1) Reprezentați grafic funcția: a) f : R  R f (x) = – 2x + 3; b) f :   1, 2  R, f (x) = 4x – 1.


2) Fie funcția f : R  R, f (x) = 2x – 2.
a) Calculați f (–1) + f (5);
b) Reprezentați grafic funcția în sistemul de axe xOy;
c) Aflați aria triunghiului determinat de graficul funcției f și axele de coordonate;
d) Aflați distanța de la punctul O la graficul funcției f;
e) Aflați valoarea lui a pentru care punctul A(a; 5) aparține graficului funcției f;
f) Aflați tangenta unghiului ascuțit format de graficul funcției f cu axa ordonatelor;
g) Calculaţi f (1) + f (2) + f (3) + ….. + f (2018) ;
h) Determinaţi coordonatele punctului de pe grafic care are abscisa egală cu ordonata.
i) Determinați un punct ce aparține graficului funcției f, care are suma coordonatelor -5;
j) Calculați distanța dintre două puncte care aparțin graficului, abscisele lor fiind 4 și 1.