Sunteți pe pagina 1din 1

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI      

TEST 1 EN
1. Rezultatul calculului 323  121 este egal cu      
2. Fie numerele a  3052 şi b  3025 . Mai mare este numărul      
3. Restul împărţirii numărului 120 la 7 este egal cu      
3
4. Dintre numerele şi  32 cel întreg este numărul      
4
5. Media geometrică a numerelor 25 şi 4 este egală cu      
6. Un pătrat are perimetrul de 8 cm. Lungimea laturii pătratului este egală cu       cm.
7. Un cub are muchia de 2 cm. Lungimea diagonalei cubului este egală cu cm.
8. Rezultatul calculului 26  3 este egal cu      
9. Câtul împărţirii cu rest a numărului 73 la 5 este egal cu      
10. Dintre numerele 5 2 şi 2 6 mai mare este numărul      
11. Un divizor al numărului 35 este numărul      
12. Suplementul unghiului cu măsura de 60 este unghiul cu măsura de      .
13. Aria unui triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor de 10 cm şi 12 cm este egală cu       cm2.
14. Lungimea diagonalei unui cub cu muchia de 8 cm este egală cu       cm.
15. Rezultatul calculului 405 : 5 este egal cu      
3 4 4
16. În mulţimea A   ; ;  fracţia supraunitară este egală cu      
4 3 8
17. Soluţia reală e ecuaţiei x  4  7 este numărul      
18. Descompus în facori primi numărul 18 este egal cu      
19. Un romb are diagonalele de lungimi 12 şi 24 cm. Aria rombului este egală cu       cm2.
20. Dreptunghiul cu lungimea de 8 cm şi lăţimea de 4 cm are perimetrul egal cu       cm.
21. Volumul paralelipipedului dreptunghic cu dimensiunile de 6 cm, 4 cm, 3cm este egal cu      cm3.
22. Rezultatul calculului 32 : 4  7 este egal cu      
23. Cel mai mare număr natural, scris în baza zece, de forma 23 x , divizibil cu 5, este egal cu      
24. Media geometrică a numerelor a  2 şi b  50 este egală cu      
25. Numărul care reprezintă trei pătrimi din 120 este egal cu      
26. Măsura suplemetului unghiului de 70 este egală cu      
27. Un triunghi dreptunghic are o catetă de 15 cm şi ipotenuza de 17 cm. Lungimea celeilalte catete este
egală cu       cm.
28. O prismă dreaptă cu baza hexagon regulat are un număr de       muchii.
29. Rezultatul calculului 10  100 : 5 este egal cu      
30. Transformat în fracţie ireductibilă numărul 5,2 este egal cu      
31. Soluţia ecuaţiei 1  2 x  5 este egală cu      
32. Cel mai mic divizor număr par al numărului 80 este egal cu      
33. Media aritmetică a numerelor 5 şi 15 este egală cu      
34. Perimetrul unui romb cu latura de 12 cm este egal cu      
35. Volumul unui cub cu muchia de 5 dm este egal cu       dm3.
36. Rezultatul calculului 17  3  5 este egal cu      
37. Dintre numerele a  2,17 şi b  2,71 mai mic este      
38. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 2 şi 15 este egal cu      
39. Fie mulţimea A   x  N x  2 . Cel mai mare număr din mulţimea A este egal cu      
40. Un triunghi echilateral cu latura de 4 cm are aria egală cu       cm2.
41. Punctele A şi B aparţin cercului de rază 4 cm. Lungimea maximă a segmentului AB este egală cu      
cm.
42. Un dreptunghi are lungimea de 2 cm şi lăţimea de 5 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu      
cm.
43. Rezultatul calculului 8  4  5 este egal cu