Sunteți pe pagina 1din 2

FUNCTII 2

1, Fie funcţia f : R  R, f(x) = – 2x + 3


a, Reprezentaţi grafic funcţia f;
b, Rezolvaţi ecuaţia 2 . f(x) – f(1) = 2;
−5
∈Z;
c, Determinaţi aZ pentru care f (a )
2, Determinati funcţia f : R  R, care verifica relatia f(x – 2) = - 2x – 3;
3, Determinati funcţia f : R  R, care verifica relatia f(3x – 1) + f(5) = 4x + 2 ;
4, Fie functiile f , g : R→ R , f ( x )=2 x−2 şi g ( x ) =−x+2
a) Trasaţi graficele celor două funcţii în acelaşi sistem de coordonate;
b) Determinaţi punctul de intersecţie al graficelor celor doua funcţii;
c) Calculaţi aria triunghiului determinat de graficele celor două funcţii şi axa Oy;

5, Fie functiile f , g : R→ R , f ( x )=x−4 şi g ( x ) =−x+3


a) Trasaţi graficele celor două funcţii în acelaşi sistem de coordonate;
b) Determinaţi punctul de intersecţie al graficelor celor doua funcţii;
c) Calculaţi aria triunghiului determinat de graficele celor două funcţii şi axa Oy;
d) Demonstrati ca graficele celor doua functii sunt perpendiculare.

6, Pentru f , g : R→ R , f ( x )=x +2 şi g ( x ) =−x+3


1 Trasaţi graficele celor două funcţii în acelaşi sistem de coordonate;
2 Aflaţi punctele de pe graficul funcţiei g care au coordonatele egale;
3, Calculaţi aria triunghiului determinat de: punctul de intersecţie al graficelor celor două funcţii
şi intersecţia graficelor celor două funcţii cu axa Ox;
4, Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale inecuaţia: f ( x ) +2 g ( 2 x )≤3 x ;
f ( √ 2+ √ 3 ) +g ( √ 2+ √ 3 ) ∈ N;
5, Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei:
6, Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 f ( 2 x +1 ) −2 g ( 3 x+1 )=2 x +1
7, Ştiind că graficul funcţiei de gradul I trece prin punctele A(1; 2) şi B(1; 2)

a) să se determine relaţia de definiţie a funcţiei f; b) să se rezolve ecuaţia│2f(x) – 1│= 2;

f ( a )−f (b ) f (a)+ f ( b )
+
c) să se simplifice expresia E(a, b) = a−b a+b .

8, Fie funcţia f : R → R, f(x) = x – 3. a) Rezolvaţi ecuaţia f 2(x) = 9.

b) Aflaţi a  R astfel încât A(a, 2)  Gf.

c) Aflaţi m  R pentru care │f(m)│= f(m + 1) – f(m – 2).

9, Se consideră funcţia f : R → R, f(x) = (a + 1)x + 5, unde a este număr real.

a) Aflaţi valorile lui a pentru care punctul A(a; 25) aparţine graficului funcţiei f.

b) Pentru a = 4, reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de axe perpendiculare xOy.

10 a) Funcţia liniară f : R → R, f(x) = ax + b, al cărei grafic conţine punctele A(1; 2) şi B(3; 2) este

definită de legea f)x) =…

b) Dacă P(a – 1; 3a + 1) aparţine graficului funcţiei f : R → R, f(x) = 2x + 1, atunci a = …