Sunteți pe pagina 1din 4

TEST EVALUARE 5 – (siseteme de ecuatii liniare)

(rangul unei matrice; sisteme; metode de rezolvare; regula lui Cramer)

Subiectul I (30 puncte)

 x yz 0

 2x  y  z  3
3x  y  z  2
Scrieţi matricea extinsă a sistemului de ecuaţii liniare:  .
1 1 1 1 1 
A 
Să se calculeze rangul matricei  0 0 0 1 1 .
3 m m  1
A m   
Determinați m   astfel încât rangul matricei 2 1 2  să fie egal cu 2.
 mx  y  z  5

 x yz 3
 x  y  z 1  1;1;1 .
Se consideră sistemul:  . Să se afle m   , astfel încât sistemul să admită soluţia
 x1  ax2  x3  1

 x1  x2  x3  1
ax  a 2 x  x  a 2
Fie sistemul:  1 2 3
.Determinati a   pentru care sistemul are soluție unică.
Stabiliţi prin săgeţi corespondenţa (dacă există) dintre elementele din coloana A şi cele din coloana B .
A B
1. sistem compatibil nedeterminat rangA  rang A
a.
2. sistem incompatibil b. m  n și det A  0
3. sistem compatibil determinat
c. m  n , det A  0 și  c  0
4. sistem compatibil
d. m  n , det A  0 și toți  c  0
e. m  n și det A  0

Subiectul II (30 puncte)

2 x  5 y  4 z  0

 3 x  y  z   1
2 x  z  a
Se consideră a   şi sistemul  .
a) Să se calculeze determinantul matricei asociate sistemului.
b) Pentru a  1 să se rezolve sistemul.
c) Să se determine cea mai mica valoare a lui a   pentru care soluţia sistemului este formată din trei
numere naturale.
a 4 1  ax  4 y  z  6
  
A  a    a 2 1   M 3   ax  2 y  z  4, a  
 1 1 a   x  y  az  1
Se consideră matricele   si sistemul de ecuații 
a) det A  1  0
Arătați că .
b) rangA  a   2
Să se determine numerele reale a pentru care
Aflați a   pentru care sistemul are soluție unică  0 0 0  și x0  y0  z0  3 .
c) x ; y ;z 2 2 2

Subiectul III (30 puncte)


 1 a 1  x  ay  z  1
  
A  a     a 1 1   M 3     ax  y  z  1, a  
 1 1 a  x  y  az  2
Fie matricea   si sistemul de ecuații 
a) det A  0   0
Arătați că .
b) det A  a   a  a  1  a  1
Demonstrați că pentru oricare a real.
Pentru a  0 arătați că sistemul de ecuații are o infinitate de soluții de forma  0 0 0  , cu x0 ; y0 ; z0
c) x ; y ;z
întregi.
1 1 1  x  y  z 1
  
A  a    2 a 4   M 3   2 x  ay  4 z  3, a  
1 2 a  x  2 y  az  2
Fie matricea   si sistemul de ecuații  .
a) det A  a   a  a  3 
Arătați că pentru oricare a real.
b) Demonstrați că pentru a  0 sistemul de ecuații este incompatibil.
c)  x , y ,z 
Pentru a  3 să se găsească soluţiile întregi 0 0 0 ale sistemului pentru care x0 ; y0 ; z0 sunt în progresie
geometrică.
TEST EVALUARE 4 – (sisteme)

Subiectul I (30 puncte)

 4 8 
A   M 2  
1. Determinati rangul matricei  1 2  .
 ax  y  z  0

2 x  y  z  0
x  2 y  z  0
2. Aflati m   pentru care sistemul  admite si solutii nebanale.
 1 0 1
A   3 2 1 
 1 1 m 
3. Determinati valorile reale ale lui m   pentru care matricea   are rang 2 .
 x  2 y  3z  3

 x  y  2z  1
 x yz 4
4. Aratati ca sistemul  este sistem compatibil unic determinat.
 x1  x2  4

2 x  3 x2  7
5. Scrieţi sub formă matriceală sistemul:  1 .
 x  2y  z  0

 x  y  z 1
6. Aratati ca
 1,1,1 este solutia sistemului 2 x  4 y  z  5 .

Subiectul II (30 puncte)

1 0 1  0 0 0
   
A  0 0 0   M 3   B   0 1 0   M 3  
1 0 1   0 0 0
1. Se consideră matricele  si   .
a) Să se calculeze rangA si rangB .
rangA  rangB  rang  A  B 
b) Să se demonstreze că pentru orice a număr real.

c) Să determine rangul matricei 


A  B
*

, adjuncta matricei A  B .
 x  5y  6
 ,m
2. Fie sistemul de ecuatii liniare  2 x  my  m

a) Determinati m   pentru care sistemul admite solutia x  4 si y  2 .


b) Aflati m   pentru care sistemul este incompatibil.
c) Rezolvati cu metoda lui Cramer sistemul pentru orice m   .

Subiectul III (30 puncte)


 x  my  2 z  1

 x   2m  1 y  3z  1 , m  
 x  my   m  3 z  2m  1
1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  .
a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
b) Să se determine m   pentru care sistemul este compatibil nedeterminat
 x ,y ,z 
c) Pentru m  1 să se găsească soluţiile reale 0 0 0 ale sistemului pentru care 2 x0  y0  3z0  14 .
2 2 2

1 a a 2   x  ay  a 2 z  0
  
A  a    1 1 1   x  y  z  2 ,a
1 1  a   x  y  az  4
2. Fie matricea   si sistemul de ecuatii  .
det  A  0    1
a) Aratati ca .

   a   \ 
1 
;1
b) Demonstrati ca A este inversabila pentru 3  .
 x ;y ;z 
c) Aflati a pentru care sistemul are solutie unica 0 0 0 , iar x0  y0

S-ar putea să vă placă și