Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

1.În enunțul ,,Discuțiile lor despre Sanda au încetat ieri.'' cuvintele lor și Sanda au, în ordine,
următoarele funcții sintactice: 
a)subiect, complement prepozional
b)atribut pronominal genitival, complement circumstanțial de timp
c)atribut pronominal genitival, complement prepozițional
d)atribut pronominal genitival, atribut substantival prepozițional
2.În enunțul ,,Perioada vacanței de vară îmi place mult.''cuvântul vacanței are funcția sintactică
de: 
a)atribut pronominal genitival
b)complement circumstanțial de timp
c)atribut substantival genitival
d)complement indirect
3.În enunțul ,,Maria, Ioana și Corina sunt foarte silitoare.'' nu există niciun complement. 
a)adevărat
b)fals
4.În enunțul ,,Colegilor le-am explicat clar detaliile problemei'' există: 
a) 3 complemente
b) 4 complemente
c) 5 complemente
d) 2 complemente
5.,,S-a supărat tare pe cei doi că nu au venit repede acasă '', există: 
a)2 complemente circumstanțiale și 2 necircumstanțiale
b)3 complemente circumstanțiale și 1necircumstanțial
c)4 complemente circumstanțiale și 1 necircumstanțial
d)1 complement circumstanțial și 2 necircumstanțiale
6. În enunțul ,,Perioada vacanței de vară îmi place mult.''cuvântul îmi are funcția sintactică de: 
a)atribut pronominal prepozițional
b)complement circumstanțial de timp
c)subiect
d)complement indirect
7. În enunțul ,,Testul de astăzi nu este greu '', există: 
a)un atribut adverbial și un complement circumstanțial de mod
b)1 atribut substantival prepozițional
c)1 complement circumstanțial de timp
d)1atribut adverbial
8. În enunțul ,,Păsărelele ascunse printre crengile copacilor cântă triluri minunate '' există: 
a)3 complemente și 2 atribute
b)3 atribute și 2 complemente
c)1 complement și 3 atribute
d)1 complement și 2 atribute
9. În enunțul ,,Compunerea lui este de admirat pentru că tratarea temei a fost complexă.'' există
trei atribute. 
a) adevărat
b) fals

S-ar putea să vă placă și