Sunteți pe pagina 1din 9

TEST GRILĂ DE VERIFICARE FINALĂ

Precizare: numai una dintre soluţiile propuse este corectă.

1. Cuvântul cântat are structura morfematică:

A. cânt- (radical) + -a- (sufix gramatical de infinitiv) + -t (sufix gramatical de participiu);

B. cânt- (radical) + -a- (sufix gramatical de perfect) + -t (sufix gramatical de participiu);

C. cânta- (radical) + -t (sufix gramatical de gerunziu);

D. cântat – nu prezintă structură morfematică.

2. Desinenţa exprimă:

A. modul, timpul, persoana şi numărul;

B. genul, numărul, cazul, persoana;

C. diateza, comparaţia, genul, numărul, cazul;

D. modul şi timpul.

3. Sufixul gramatical exprimă:

A. modul, timpul, persoana şi numărul;

B. genul, numărul, cazul, persoana;

C. diateza, comparaţia, genul, numărul, cazul;

D. modul şi timpul.

4. Care dintre formele enumerate mai jos sunt literare

berbec - berbece greier - greiere fluture - flutur oaspete - oaspe pântece – pântec?

A. toate;

B. numai cele din prima coloană;

C. numai cele din coloana a II-a;

D. nici una nu este literară, au circulaţie regională.


5. În enunţul Stai locului!, substantivul subliniat este:

A. în cazul genitiv – complement indirect;

B. în cazul dativ – complement indirect;

C. în cazul dativ – atribut substantival;

D. în cazul dativ (locativ) – circumstanţial de loc.

6. În enunţul Iarna este anotimpul meu preferat, cuvântul subliniat este:

A. adverb de timp – circumstanţial de timp;

B. substantiv în nominativ – subiect;

C. substantiv în nominativ – nume predicativ;

D. substantiv în acuzativ – circumstanţial de timp.

7. În enunţul Iarna mergem la munte, cuvântul subliniat este:

A. adverb de timp – circumstanţial de timp;

B. substantiv în nominativ – subiect;

C. substantiv în nominativ – nume predicativ;

D. substantiv în acuzativ – circumstanţial de timp.

8. În enunţul Maria este mamă a doi copii, cuvântul subliniat este:

A. prepoziţie care cere cazul acuzativ;

B. prepoziţie-morfem pentru cazul genitiv;

C. articol genitival;

D. articol posesiv în structura numeralului ordinal.

9. În enunţul Miroase a pâine, cuvântul subliniat este:

A. prepoziţie care cere cazul acuzativ;

B. prepoziţie-morfem pentru cazul genitiv;

C. articol genitival;

D. prepoziţie-morfem pentru cazul dativ.

10. În enunţul În faţa şcolii sunt multe grupuri de copii, structura subliniată reprezintă:
A. locuţiune adverbială – circumstanţial de loc;

B. locuţiune prepoziţională însoţind un substantiv în genitiv;

C. substantiv în acuzativ – circumstanţial de loc;

D. locuţiune prepoziţională însoţind un substantiv în dativ.

11. În enunţul N-am cunoscut-o pe maică-ta până astăzi, structura subliniată reprezintă:

A. două unităţi sintactice: un complement direct + atribut adjectival;

B. o singură unitate sintactică: un complement direct exprimat prin substantiv compus;

C. o singură unitate sintactică: un complement direct exprimat prin două părţi de vorbire
distincte;

D. două unităţi sintactice: un complement direct şi un atribut pronominal.

12. În enunţul Ion ne-a venit director, substantivul subliniat este:

A. subiect în cazul nominativ;

B. nume predicativ în cazul nominativ;

C. complement direct în cazul acuzativ;

D. element predicativ suplimentar în cazul nominativ.

13. Adjectivul cu funcţie sintactică de atribut adjectival poate sta:

A. numai în nominativ;

B. în nominativ şi în acuzativ;

C. în genitiv şi în dativ;

D. în toate cazurile.

14. În enunţul Ionel se îndrepta voios spre casă, cuvântul subliniat este:

A. adjectiv – element predicativ suplimentar;

B. adverb – circumstanţial de mod;

C. adjectiv – circumstanţial de mod;

D. adjectiv – atribut adjectival.

15. Acordul adjectivului cu substantivul determinat se realizează în următoarele categorii


gramaticale:
A. gen şi caz;

B. gen, număr, caz;

C. gen, număr, caz, grad de comparaţie;

D. număr şi caz.

16. În enunţul Omul perseverent reuşeşte întotdeauna, cuvântul subliniat este:

A. adjectiv variabil cu două terminaţii;

B. adjectiv variabil cu o singură terminaţie;

C. adjectiv invariabil;

D. adverb de mod.

17. Dintre adjectivele: superior, bun, inferior, trist, dreptunghic, frumos, mort, viu, veşnic, mult,
etern, au grade de comparaţie:

A. bun, superior, frumos, mult, bun, trist;

B. superior, inferior, dreptunghic, mort, veşnic, etern;

C. frumos, mort, trist, bun, mult, viu;

D. bun, mult, trist, frumos.

de:

18. În enunţul Pădurea rămăsese neschimbată, cuvântul subliniat îndeplineşte funcţia sintactică

A. circumstanţial de mod;

B. nume predicativ;

C. element predicativ suplimentar;

D. complement indirect.

19. În enunţul Acest tânăr frumos este băiatul meu, cuvintele subliniate sunt:

A. ambele adjective;
B. tânăr – adjectiv, frumos – substantiv;

C. tânăr – substantiv, frumos – adjectiv;

D. ambele substantive provenite din adjective prin conversiune.

20. În enunţul Un elev citeşte, altul se joacă, cuvântul subliniat este:

A. articol nehotărât;

B. pronume nehotărât;

C. adjectiv pronominal nehotrărât;

D. numeral cardinal.

21. În enunţul Am cumpărat o carte şi două caiete, cuvântul subliniat este:

A. articol nehotărât;

B. pronume nehotărât;

C. adjectiv pronominal nehotrărât;

D. numeral cardinal.

22. În enunţul Cărţile a doi dintre ei sunt noi, cuvântul subliniat este:

A. prepoziţie care cere cazul acuzativ;

B. prepoziţie-morfem pentru cazul genitiv;

C. articol genitival;

D. prepoziţie-morfem pentru cazul dativ.

23. În enunţul I-am dat lui Ion cartea lui cea nouă,cuvintele subliniate sunt:

A. primul lui – pronume personal,al doilea – pronume posesiv;

B. primul lui – articol nehotărât, al doilea – pronume personal;

C. primul lui – articol hotărât, al doilea – pronume personal;

D. primul lui – pronume posesiv, al doilea – pronume personal.

24. În care enunţ o este pronume personal cu valoare neutră: 1. N-o mai văd trecând în ultima
vreme; 2. Cum m-a văzut, a luat-o la sănătoasa; 3. O fată cântă, alta dansează?

A. în primul enunţ;
B. în al doilea enunţ;

C. în al treilea enunţ;

D. în nici unul dintre cele trei enunţuri.

25. În care enunţ mi este formă pronominală cu valoare de dativ etic: 1. Mi-am luat inima-n dinţi

şi i-am spus adevărul; 2. Ochii-mi erau mai trişti ca niciodată; 3. Am venit să mi te-nchini?

A. în primul enunţ;

B. în al doilea enunţ;

C. în al treilea enunţ;

D. în nici unul dintre cele trei enunţuri.

26. În care enunţ structura al meu este pronume posesiv: 1. Acest vecin al meu este cumsecade.
2.

Vecinul acesta al meu este cumsecade. 3. Al meu vecin e cumsecade. 4. Vecin al meu este şi acesta?

A. în primul enunţ;

B. în al doilea enunţ;

C. în al treilea enunţ;

D. în nici unul dintre cele patru enunţuri.

27. În care enunţ forma pronominală demonstrativă este scrisă corect: 1. Aceiaşi fată a venit la
mine. 2. Fata aceia era prietena mea. 3. I-am văzut pe aceeaşi studenţi. 4. Oamenii aceia sunt vecinii
mei?

A. în primul enunţ;

B. în al doilea enunţ;

C. în al treilea enunţ;

D. în al patrulea enunţ.

28. În care enunţ adjectivul pronominal de întărire este întrebuinţat corect: 1.Mariei înseşi i-am
dat cartea. 2. Tu înseţi ai fost acolo. 3. Ei înseşi au văzut această scenă?

A. în primul enunţ;

B. în al doilea enunţ;

C. în al treilea enunţ;
D. în nici unul dintre cele trei enunţuri.

29. Care enunţ este corect formulat: 1. Omul care l-am văzut este vecinul meu. 2. Nu ştiu care
carte ai ales. 3. Fata pe care ai văzut-o este sora mea?

A. primul enunţ;

B. al doilea enunţ;

C. al treilea enunţ;

D. nici unul dintre cele trei enunţuri.

30. În enunţul Eu îmi ascund gândurile, cuvântul subliniat este:

A. pronume personal, atribut pronominal;

B. pronume reflexiv, atribut pronominal;

C. pronume personal, complement indirect;

D. pronume reflexiv, marcă a diatezei reflexive.

31. În enunţul Cărţile a doi dintre ei sunt noi, structura subliniată exprimă sensul cazual de:

A. genitiv;

B. acuzativ;

C. dativ;

D. nu exprimă sens cazual.

32. În enunţul Dau numai la doi dintre ei, structura subliniată exprimă sensul cazual de:

A. genitiv;

B. acuzativ;

C. dativ;

D. nu exprimă sens cazual.

33. În enunţul Stau câte trei în bancă, structura subliniată reprezintă:

A. numeral cardinal;

B. numeral ordinal;

C. numeral colectiv;
D. numeral distributiv.

34. În enunţul Câştigul întreit îl bucura, cuvântul subliniat este:

A. numeral cardinal;

B. numeral multiplicativ;

C. numeral colectiv;

D. numeral distributiv.

35. În enunţul Era de două ori mai mare ca mine, structura subliniată reprezintă:

A. numeral cardinal;

B. numeral ordinal;

C. numeral adverbial;

D. numeral distributiv.
CHEIA TESTULUI GRILĂ (DE EVALUARE FINALĂ)

1. B

2. B

3. D

4. C

5. D

6. B

7. A

8. B

9. A

10. B

11. B

12. D

13. D

14. A

15. B

16. A

17. B

18. B

19. C

20. C

21. D

22. B

23. C

24. B

25. C

26. D

27. D

28. A

29. C

30. B

31. A

32. C

33. D

34. B

35. C