Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă nr.

2 clasa a V-a

Data - __________ Numele/Prenumele elevului - __________________________

Citește cu atenție textul propus și realizează următoarele sarcini:

Vrăbiuță, soro, Ori te umfli – n pene,


Dragă – dragă - mi ești – Grav, ca un curcan,
Și că ești micuță, Ca să bagi pe – o viață
Și că ciripești Frica în motan.

Că poți sta pe stâlpul Dragă – mi ești, că iarna,


Cel de telegraf, Când e frigu – n toi,
Că n – aștepți să ploaie Nu visezi țări calde,
Și – ți faci baie – n praf. Ci rămâi la noi.

Că nu ești fricoasă, Gerul taie lemne,


Că, atunci când vrei, Tu, în pom, la geam,
Te așezi pe botul Parcă – ai fi o frunză
Marelui Grivei. Tânără pe ram.

( Vasile Romanciuc, Vrăbiuța)

1. Scrie formele literare ale următoarelor cuvinte:


Să ploaie -______________________
motan - _______________________ L 0 1 2

2. Propune patru cuvinte din familia lexicală a cuvântului ,,lemn”.


________________________________
________________________________
_______________________________
________________________________
L 0 1 2 3 4
3. Scrie câte un antonim pentru următoarele cuvinte:
Fricoasă - __________________
Frig - _____________________
A se umfla - _________________ L 0 1 2 3

4. Prezintă cinci cuvinte din câmpul lexical ,,păsări călătoare”.


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

L 0 1 2 3 4 5
5. Marchează structura cuvintelor prin semne
convenționale:

Vrăbiuță, micuță, fricoasă L 0 1 2 3


6. Alcătuiește două enunțuri cu omonimele noi / noi.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
L 0 1 2
7. Determină atitudinea poetului față de vrăbiuță și argumentează – ți răspunsul cu trei
exemple, selectate din text.
Atitudinea______________________________________________________________
Argumentele_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
L 0 1 2 3 4

8. Identifică în structura textului două aspecte ale realității și două ale ficțiunii.
Aspecte ale realității_______________________________________________________
_______________________________________________________________________

Aspecte ale
ficțiunii_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
L 0 1 2 3 4
9. Rescrie personificarea din ultima strofă și explică, într – un enunț, semnificația ei.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

L 0 1 2 3
10. Imaginează – ți și scrie în șase-șapte enunțuri, monologul vrăbiuței din pom (în
timpul iernii)
La scrierea textului vei ține cont de următoarele sugestii:
 Vei propune un titlu pentru text; 1 p.
 Vei ilustra tema (iarna, necesitatea supraviețuirii); 4 p.
 Vei respecta rigorile de alcătuire a monologului; 1 p.
 Vei respecta limita de spațiu oferit. 1 p.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
L 0 1 2 3 4 5 6 7

Pentru corectitudine:
L 0 1 2 3 4 5

Punctaj acumulat____________________________nota_________________

Convertirea punctelor în note:

Notă 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Punctaj 42-41 40-38 37-33 32-27 26-21 20-14 13-9 8-5 4-1
Proiect de lecție
Data:

Profesor: Prodan Anna

Clasa: a V-a

Subiectul: Evaluare sumativă nr.2. Test complex

Unități de competențe:

3.4. Exprimarea propriilor stări postlectorale

3.1. Confirmarea înțelegerii unui text prin răspuns la întrebări în baza lui

3.7. Recunoașterea figurilor de stil în limita unităților de conținut.

La rezolvarea testului elevii vor fi capabili :

O1- Să răspundă corect la întrebările corelate textului;

O2- Să scrie sinonime și antonime contextuale cuvintelor propuse;

O3-Să alcătuiască câmpul lexical și familia lexicală a lexemelor propuse;

O4- Să alcătuiască un monolog al vrăbiuței respectând rigorile propuse;

O5- Să rescrie personificările solicitate.

Tipul lecției: evaluarea cunoștințelor

Metode și procedee: exercițiul, testul complex


Barem de corectare:

1. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare cuvânt scris corect, total ----- 2p.
2. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare cuvânt găsit corect din
familia lexicală al cuvântului ,,lemn”, total ------ 4p.
3. Câte 1 punct pentru fiecare antonim corect, total -------- 3p.
4. Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt scris corect din
câmpul lexical ,,Păsări călătoare”, total -------- 5p.
5. Câte 1 punct pentru marcarea corectă a structurii fiecărui
cuvânt prin semnele convenționale total ------------- 3 p.
6. Câte 1 punct pentru încadrarea corectă în enunțuri proprii
ca sens a cuvântului ,,noi” total ----------- 2 p.
7. 1 punct pentru stabilirea atitudinii poetului față de vrabie,
câte 1 punct pentru fiecare argument exemplificat din text total ------------ 4 p.
8. Câte 1 punct pentru fiecare aspect al realității identificat -------2 p.
Câte 1 punct pentru fiecare aspect al ficțiunii identificat --------2 p.
Total ----------------- 4 p.
9. 1 punct pentru rescrierea personificării corecte,
1 punct pentru explicarea printr-un enunț,
1 punct pentru explicarea corectă printr-un enunț dezvoltat
Total --------------------3 p.
10. 1 punct pentru titlu
4 puncte pentru ilustrarea temei(iarna, necesitatea supraviețuirii)
1 punct respectarea rigorilor de alcătuire a monologului
1 punct respectarea limitei de spațiu oferit
Total ----------------- 7 p.

Pentru corectitudine: 5 puncte

Total -------------- 42 puncte

Convertirea punctelor în note:

Notă 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Punctaj 42-41 40-38 37-33 32-27 26-21 20-14 13-9 8-5 4-1