Sunteți pe pagina 1din 4

Substantiv+Adjectiv

EX.1 Precizeaza cazul si functia sintactica


pentru cuvintele ingrosate din propozitiile
urmatoare:
Fetele mergeau cãtre bibliotecă.
În vacanța de iarnă, voi merge la munte.
Eu învãţ ca sora mea de bine.
I-am cumpãrat baiatului un ursuleţ de pluş.
Maria este eleva silitoare.
Întâmplãrile de la mare au fost memorabile.
Prietenii copilăriei sunt de neuitat.
Mihai ,vino aici !
Prietenul meu este asemenea tatalui lui.

EX.2 Subliniază forma/formele de sg. pe care o/le


consideri corectă/corecte dintre următ. perechi de
substantive:

adaos /adaus
apropo / apropou
aducere aminte / aducere- aminte
asterix / asterisc
autobuz / autobus
intreprindere / întreprindere
itinerar / intinerar
deconspirare / desconspirare
delincvent / delicvent
sanda / sandală
sandvici / sendviş
sarmală / sarma
serviciu / servici
cearşaf / cearceaf
EX.3 Scrie, în propoziţii, răspunsul adecvat următoarelor
cerinţe:

A.s.g. exprimat printr-un subst. gen feminin:

C.i. în Ac exprimat printr-un loc. subst. precedat de


prep.de

NP în N exprimat prin subst. artic. cu art. nehot.

C. C.i. în D exprimat prin subst.

d. în Ac exprimat printr-un subst. defectiv de plural

C.c.l. în Ac exprimat prin subst gen neutru

C.c.t. în Ac exprimat prin subst. precedat de prepoz. după

EX.4 Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă


apreciezi că informaţia este adevărată, alege litera A. Dacă
tu crezi că este falsă alege litera F.

1. A-F Adjectivul este o parte de propoziţie.


2. A-F Adjectivul străvechi s-a format prin
compunere.
3. A-F În propoziţia El este un copil perspicace,
adjectivul este invariabil.
4. A-F Adjectivele supărat, aprins, ras provin din
verbe la participiu.
5. A-F Un cuvânt poate fi, în funcţie de context, şi
adjectiv şi adverb.
6. A-F Adjectivele superior, maxim, cuminte nu au
grade de comparaţie.
7. A-F Adjectivul este întotdeauna însoţit de
articolul demonstrativ.
8. A-F În enunţul Cel harnic va câştiga
întotdeauna, structura subliniată este adjectiv cu
valoare substantivală.
9. A-F Adjectivele roşu, portocaliu, cenuşiu au
forma articulată de masculin plural cu doi de „i”
10. A-F În enunţul Pe timp de furtună, marea
devine neagră, adjectivul îndeplineşte funcţia
sintactică de complement circumstanţial de mod.

EX.5 Notează litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. În propoziţia Ciobănaşul cânta frumos dintrun
fluier fermecat există:
a) trei adjective; b) un adjectiv;
c) două adjective;
2. În versul Să-mi fie somnul lin, adjectivul lin are
funcţia sintactică de :
a) nume predicativ; b) atribut adjectival;
c) compl.circ de mod
3. Alege varianta în care cuvântul larg este adjectiv:
a) largul lui veşmânt; b) fereastră larg
deschisă; c) în largul mării;
4. Cuvintele marcate în enunţul Omul corect
gândeşte corect au valorile gramaticale de:
a) adjectiv, adverb; b) ambele adjective;
c) ambele adverbe;
5. În sintagma „soarele plâpând şi palid” epitetul are
valoarea stilistică de :
a) epitet dublu; b) personificare;
b) epitet dublu personificator
6. Alege varianta care conţine numai adjective fără
garde de comparaţie:
a) special, splendid, activ; b)
inferior, optim, viu; c) străveziu,
adânc, veşnic
7. În versurile A venit aşa deodată /Toamna cea
întunecată, cuvântul marcat este:
a) subiect; b) atribut adjectival;
c) nume predicativ;
8. În propoziţia I-am dat copilului înlăcrimat o
ciocolată, adjectivul stă în cazul:
a) nominativ; b) genitiv;
c) dativ;
9. În propoziţia Băiatul era şi cel mai cuminte,
adjectivul este la gradul:
a) superlativ relativ se superioritate; b)
superlativ relativ de inferioritate, c)superlativ
absolut;
10. În sintagma Fata era nemaipomenit de frumoasă,
adjectivul marcat este la gradul:
a) superlativ relativ; b) superlativ
absolut; c) pozitiv;
11. În versul „ Taci, mândruţo, nu mai plânge!”
cuvântul marcat este în cazul:
a) nominativ; b) acuzativ;
c) vocativ;
12. În secvenţa premiera piesei anunţată, adjectivul nu
respectă acordul în:
a) număr; b) gen; c) caz;