Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE LUCRU

1. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă apreciezi că informaţia este adevărată, alege litera
A. Dacă tu crezi că este falsă alege litera F.

2. A-F Adjectivul este o parte de propoziţie.


3. A-F Adjectivul străvechi s-a format prin compunere.
4. A-F În propoziţia El este un copil perspicace, adjectivul este invariabil.
5. A-F Adjectivele superior, maxim, cuminte nu au grade de comparaţie.
6. A-F Adjectivele roşu, portocaliu, cenuşiu au forma articulată de masculin plural cu doi de „i”

2. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. În propoziţia Ciobănaşul cânta frumos dintrun fluier fermecat există:
a) trei adjective; b) un adjectiv; c) două adjective

2. Alege varianta care conţine numai adjective fără garde de comparaţie:


a) special, splendid, activ; b) inferior, optim, viu; c) străveziu, adânc, veşnic

3. În versurile A venit aşa deodată /Toamna cea întunecată, cuvântul marcat este:
a) subiect; b) fără funcţie sintactică; c) nume predicativ;

4. În propoziţia I-am dat copilului înlăcrimat o ciocolată, adjectivul stă în cazul:


a) nominativ; b) genitiv; c) dativ;

5. În propoziţia Băiatul era şi cel mai cuminte, adjectivul este la gradul:


a) superlativ relativ se superioritate; b) superlativ relativ de inferioritate, c) superlativ absolut;

6. În sintagma Fata era nemaipomenit de frumoasă, adjectivul marcat este la gradul:


a) superlativ relativ; b) superlativ absolut; c) pozitiv;

7. În versul „ Taci, mândruţo, nu mai plânge!” cuvântul marcat este în cazul:


a) nominativ; b) acuzativ; c) vocativ

3. Grupează adjectivele următoare în funţie de gradul de comparaţie:


cel mai cuminte, extraordinar de frumos, mai bun, arzător, foarte înalt, nemaivazut de viteaz, mai
fricos, rău, cel mai adânc

POZITIV COMPARATIV SUPERLATIV

4. Scrieţi adjectivele de mai jos respectând cerinţele din tabel:

la masculin singular la masculin plural la masculin plural


nearticulat nearticulat articulat
zglobiu zglobii zglobiii
castaniu
grijuliu
viu
timpuriu
5. Precizează la ce grade de comparaţie sunt adjectivele subliniate din următoarele propoziţii:

a. El este cel mai bun prieten al meu.


………………………………………………………………………………………………
b. Andreea este mai cuminte decât sora ei.
………………………………………………………………………………………………
c. Vecina mea este la fel de înaltă ca şi fratele ei.
………………………………………………………………………………………………
d. Eu am o mamă foarte înţelegătoare.
………………………………………………………………………………………………

6. Pune adjectivul bun la toate gradele de comparaţie învăţate:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------