Sunteți pe pagina 1din 4

Rebus

1. Substantivul “ băiat” este de genul.....


2. Cuvântul “bancă” este un substantiv......
3. Cuvântul subliniat din propoziția: “Andrei este cuminte.” are funcția sintactică de.......
4. Substantivul “mașină” este la numarul......
5. Cuvântul subliniat din propoziția: ”Cadoul de la mama este foarte scump.” are funcția
sintactică de.......
6. Cuvântul “caiete” este la numarul........
7. Articolul.............arată că obiectul denumit nu este bine cunoscut.
8. Cuvântul subliniat din propoziția:”Noi îi respectăm pe profesori.” are funcția sintactică
de.......
9. Cuvântul “Maria” este un substantiv ...........
10. Substantivele care au funcția sintactică de subiect sunt în cazul .......
11. Substantivul “tablou” este de genul.....
12. Partea de vorbire cu rol de cuvânt ajutator care însoteste un substantiv se numește.......
FIŞĂ DE LUCRU

1. Alcătuieşte propoziţii în care substantivele: grădina şi Andrei să fie în cazul nominativ,


îndeplinind, pe rând funcţiile sintactice de subiect şi nume predicativ.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________

2. Care este genul substantivelor: băiat, tablou, bancă, castel, dulap? Treceți-le apoi la
plural.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Articulează cu articol hotărât substantivele din textul următor:

(An) ………….. acesta (ploi) …………. au inundat (ogoare) ………………… .


(Bunici) ……………. mei au lucrat mult în (livadă) ……………… lor. În (grădiniţă)
……………. din faţa (casă) ……………….. au răsărit toate (flori) ……………….
preferate ale (bunică) ……………………….. . La (sosire) ……………. mea (pomi)
…………….. erau înfrunziţi, iar (bucurie) ………………. (bunici) …………………. a
fost mare.

4. Scrie formele substantivelor: ochi, arici, brad, ţară la nominativ-acuzativ, articulate


cu articol hotărât şi nehotărât, la singular şi plural:

Substantivele Articulat cu Articulat cu Articulat cu Articulat cu


date articol articol articol hotărât articol hotărât
nehotărât (sg.) nehotărât (pl.) (sg.) (pl.)
5. Completează textele următoare cu articole nehotărâte potrivite:

„ Am văzut pe ……..stradă din vecinătate ………… căţel abandonat. Avea ….............


ochi mari, albaştri şi puţin speriaţi. Colţul ……….… urechi îi atârna, fiindcă fusese lovit
de …………… oameni răi.”
„…….……copii au luat……….sapă şi……..….stropitoare pentru a
semăna………..straturi din grădina ……….oameni bătrâni . ………băiat i-a venit ….
……idee:să planteze………..măr şi ………..păr. Au cerut sfatul………..grădinari şi au
făcut ………treabă bună.

6. Stabiliţi funcţiile sintactice ale substantivului munte.

Muntele se înalţă semeţ în zare.

Bogăţia ţării este muntele.

Au cules flori de munte.

Turiştii au plecat la munte.

7. Grupează urmatoarele substantive, în funcţie de criteriile indicate: oceanul, un birou,


nişte clame, ghioceii, o biserică, bucuria, fratele, nişte haine, biscuiţii, o canapea,
rochia, părul, nişte stropitori.

Substantive Substantive
articulate cu articol hotărât articulate cu articol nehotărât
8. Completează tabelul, folosind substantivele copil şi Monica în propoziţii adecvate :
Cazul Funcţia Enunţul
sintactică
Subiect
Nominativ

Nume predicativ

Atribut
Acuzativ

Complement

10. Analizează substantivele din urmatoarea frază precizând felul, genul, numărul, cazul,
funcţia sintactică, articolul şi prepoziţia:

,,Orizontul era închis de ramurile munţilor de marmură care se întindea pe zarea cerului
îndepărtat.”

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________