Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a V-a
Disciplina: Limba i literatura romn
Titlul leciei SUBSTANTIVUL - consolidare
Tipul leciei: sistematizare i consolidare
Scopul leciei: consolidarea cuno tin elor despre substanti
Competene generale:
!" #eceptarea mesa$ului oral %n di&erite situa'ii de comunicare
(" Utilizarea corect i adecat a limbii romne %n producerea de mesa$e orale %n situa'ii de comunicare monolo)at i dialo)at
*" #eceptarea mesa$ului scris+ din te,te literare i nonliterare+ %n scopuri dierse
Competene specific Coninuturi
!"- sesizarea corectitudinii. incorectitudinii )ramaticale a unui enun' i.
sau a &ormelor le,icale
- )re eli de &le,iune+ %n dierse situa'ii de comunicare /
("* alctuirea unor propozi'ii i &raze corecte din punct de edere )ra-
matical
- pr'i de orbire i cate)orii )ramaticale speci&ice acestora -
substantiul 0)en+ numr+ articolul 1otrt i articolul ne1otrt+
cazurile substantiului2/
*"- sesizarea corectitudinii utilizrii cate)oriilor )ramaticale %n'ate - substantiul 0substantie comune i proprii+ )en+ numr+ articolul
1otrt i articolul ne1otrt+ cazurile substantiului2/
Obiective operaionale:
La s&ritul orei eleii or &i capabili:
Obiective cognitive:
3"! S identi&ice substantiele din di&erite te,te/
3"( S identi&ice )enurile i numrul substantielor /
3"* S analizeze substantiele identi&icate+ preciznd cazul i &unc ia sintactic/
3"- S &ormuleze enun uri cu substantie a&late %n di&erite cazuri/
3"4 S precizeze alorile stilistice ale substantiului/
3"5 S utilizeze corect substantiele respectnd normele orto)ra&ice i de punctua ie
Obiective afective:
- s- i &ormeze deprinderi de e,primare corect i &luent
Obiective psihomotorii:
s- i &ormeze deprinderi de a opera %n comunicarea scris sau oral cu noile concepte opera ionale
Strategia !i!actic"
#eto!e $i proce!ee !i!actice:
- conersa'ia euristic+
- e,erci'iul+
- e,plica'ia+
- %n area %n circuit+
- ciorc1inele+
- %ntrebrile &ocalizatoare
#eto!e !e organi%are a &nv""rii: actiitatea &rontal+ pe )rupe
#eto!e $i tehnici !e evaluare: obserarea curent+ c1estionarea oral+ test 66S
#i'loace !e &nv""m(nt:
- &ie de lucru+
- plane
ideoproiector
- calculatoare
)ocul !e !esf"$urare a leciei : laboratorul de in&ormatic
*ibliografie:
Ioan +icola, Pedagogie, 786 #"A" Bucureti+ !99-+ edi'ia a II-a+
Sofia Dobra, Limba Romn - manual pentru clasa a VIII-a+ 7d" :umanitas 7duca ional+ Bucure ti+ (;;<
-lorin Ioni " 0coord"2+ Literatur. Limba romn. Comunicare = caiet de lucru+ 7d" Art+ Bucure ti (;!(
>>>"didactic"ro
Momentele
leciei
Ob.
Op.
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
trategii didactice !valuare
Metode"
procedee
Mi#loace de
$nvmnt
%orme de
organi&are
./#oment
organi%atoric
01
- notez absen'ii %n catalo)+
- pre)tesc eleii pentru lec'ie+ prezentnd
inita'ii+
- asi)ur climatul adecat des&urrii
lec'iei
- eleii se pre)tesc
pentru %nceperea orei de
limba i literatura romn
?onersa'ia @rontal
0/Captarea
ateniei $i
asigurarea
momentului
afectiv
21
- port o discu'ie cu eleii despre o
cltorie literar i aanta$ele pe care le
pot ob'ine %n urma acesteia 0partenerul
nostru %n aceast caltorie a &i A
SUBSTANTIVUL2"
- eleii %i e,prim opinia
despre aanta$ele
cltoriei + pornind de la
e,perien'a lor %n acest
domeniu"
?onersa'ia
7,plica'ia @rontal
2/Anunarea
temei $i a
obiectivelor
.1
- anun' eleii c om consolida no iunile
pe care le-au dobndit %n orele precedente
re&eritoare la substanti
- prezint obiectiele opera ionale
- eleii ascult tema
lec iei i obiectiele
anun'ate de pro&esor
?onersa'ia @rontal
3/ Actuali%area
cuno$tinelor
!ob(!ite
anterior
31
eri&ic caietele de teme i o&er
indica ii la e,erci iile la care eleii au
%ntlnit di&icult i /
- pe baza planului pe care eleii l-au aut
din ora precedent+ eri&ic ctea aspecte
teoretice le)ate de substanti:
-)enul substantiului/
-numrul substantiului/
-articolul substantiului/
-cazul substantielor/
- &unc iile sintactice
- eleii citesc tema i cer
lmuriri acolo unde au
%ntlnit di&icult i
- eleii rspund
%ntrebrilor adresate de
pro&esor"
- completeaz ciorc1inele
cu in&orma ii despre
substanti
?onersa'ia.
7,plica'ia
Bntrebri
&ocalizatoare
?iorc1inele

plan e
&lipc1art
@rontal 3ral: prin
corectarea
rspunsurilor
date de elei
4/ Asigurarea
!iri'"rii
&nv""rii
051
3(
34
3!
3*
Solicit eleilor s urmreasc prezentarea
66T i s rezole sarcinile de lucru

- rezol sarcinile primite ?onersa'ia
7,plica'ia
%n area %n
circuit

@ie de
lucru
Actiitate pe
)rupe de
elei
Actiitate pe
)rupe+
&rontal
3ral: prin
corectarea
rspunsurilor
date de elei
6/ Obinerea
performanei
.07
3-
35
- eri&ic succint atin)erea obiectielor
propuse printr-un test = $oc 066T2 i le
o&er eleilor indica ii pentru rezola
rea testului
- eleii rspund la
%ntrebri"
- eleii rezol sarcinile
de lucru"
?onersa'ia
euristic

7,erci'iul
?alculatoare+
ppt
@rontal
3ral + prin
corectarea
rspunsurilor
date de elei
8/Reali%area - eleii recunosc