Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea: Ședință cu părinții

Clasa a V-a

Ordinea de zi:

1. Prezentarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu

Scop: de informare și conștientizare a părinților asupra competențelor vizate de noua


programă școlară

Care este profilul (dorit) al absolventului de școală, astăzi?Ce se doreste si care sunt
problemele cu care ne confruntam atat noi, cei de la catedra, cat si dvs., ca parinti?

Profilul absolventului este caracterizat de un set de valori pe care dorim să le promovăm prin
procesul de învățare și educare , cum ar fi:

 Responsabilitate – elevii școlii vor fi educați pentru a duce la îndeplinire obligațiile care
le revin, vor fi instruiți să își asume răspunderea pentru propriile acțiuni;
 Respect – elevii vor învăța să arate considerație față de oameni, față de autoritate, față de
proprietate și față de propria persoană;
 Curaj – elevii vor fi încurajați să aibă puterea de a face ceea ce este bine și de a-și urma
propria conștiință;
 Bunătate – elevii școlii vor fi educați în spiritul compasiunii, prieteniei, generozității și
altruismului;
 Perseverența – elevii vor fi învățați să fie consecvenți și să găsească forța interioară sau
puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților.

Toate cadrele didactice au datoria morală și profesională de a-și organiza lecțiile și activitățile
în așa fel încât să formeze elevi care să fie capabili:

 să-și cunoască propria valoare;


 să încerce să se autodepășească;
 să gândească independent;
 să-și rezolve singuri problemele;
 să-și planifice sarcini și să le îndeplinească;
 să învețe să se protejeze singuri;
 să comunice în mod eficient cu ceilalți.

La sfârșitul clasei a VIII a, în urma studierii limbii materne, elevul își va dezvolta abilități
menite să-l ajute la integrarea sa în societate. Astfel:

(Comunicare în limba maternă) – elevul va putea sa exprime informaţii, opinii, idei,


sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la situaţia de comunicare.

(Comunicare în limbi străine) - elevul va putea sa participe la interacţiuni verbale la nivel


funcţional, pe teme cunoscute.
(Competențe matematice (A) şi competențe de bază în ştiințe şi tehnologii (B)) - elevul va
putea sa identifice caracteristici matematice cantitative sau calitative ale unor situaţii-concrete
(A) -si sa rezolve probleme în situaţii concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice
matematici.

(Competență digitală) - elevul va putea sa utilizeze dispozitive şi aplicaţii digitale pentru


căutarea și selecţia unor resurse informaţionale și educaţionale digitale relevante pentru
învăţare.

(A învăța să înveți) - elevul va putea sa gestioneze timpul alocat învăţării şi sa monitorizeze


progresul în realizarea unei sarcini de lucru.

Competențe sociale şi civice - elevul va putea sa manifeste disponibilităţii pentru participare


civică în condiţiile respectării regulilor grupului şi valorizării diversităţii (etno-culturale,
lingvistice, religioase etc.).

Spirit de inițiativă şi antreprenoriat - elevul va putea sa aprecieze calităţile personale în


vederea autocunoaşterii, a orientării şcolare şi profesionale.

Sensibilizare şi exprimare culturală - elevul va putea sa realizeze lucrări creative folosind


diverse medii, inclusiv digitale, în contexte școlare și extra-școlare.

S-ar putea să vă placă și