Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 3.1.2.

Dezvoltarea încrederii elevilor în propriile capacități de învățare

Clasa a V-a

Unitatea 3: Constelație de emoții și cuvinte

Tema: Constelație de emoții

Competența generală: 2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare

Competențe specifice:

2.1. recunoașterea unei varietăți de emoții trăite în raport cu sine și cu ceilalți

  2.2. acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți

Strategii didactice:

Metode și procedee: lectura explicativă, jocul de rol, explicația, observația, braistormingul,


problematizarea, exercițiul,  jocul didactic

Mijloace didactice: filmuleț, fișe, bilețele, coli, flipchart, marker, tablă, caiete, cutiuța cu emoții

·         Manualul de Consiliere și dezvoltare personală, clasa a V-a, editura CD Press, 2017,


autori: Marcela Claudia Călineci, Cristiana Ana-Maria Boca, Daniela Barbu

Forme de organizare: pe grupe, frontal, individual, în perechi

Resurse temporale: 50 de minute

Scenariu didactic:

Evocarea (15 minute)

·         Moment organizatoric: -stabilirea prezenței, pregătirea materialelor necesare, constituirea


grupelor

·         Captarea atenției elevilor: Li se propune vizionarea filmulețului ,,Drumul spre excelență’’

https://www.youtube.com/watch?v=SocgR1FnGhY apoi se identifică trăirile elevilor în timpul


vizionării filmului și se discută pe seama mesajelor transmise, insistându-se asupra faptului că o
școală excelentă încurajează diversitatea și acceptă părerile tuturor. Se anunță tema lecției și
competențele urmărite: ,,Constelație de emoții” și li se explică faptul că la sfârșitul orei vor putea
să identifice emoții, utilizând suporturi variate; să asocieze emoțiile cu situații trăie sau povestite;
să conștientizeze propriile emoții și să le reprezinte în diferite forme artistice.
 

Realizarea sensului (30 de minute)

·         Activitatea 1 (în perechi)-Privește fotografiile, apoi numește cât mai multe emoții
ilustrate.

·         Activitatea 2 (pe grupe) -Citește poezia de pe fișă, ascultă melodia…privește tabloul de la
pagina..…Ce emoții îți trezesc?

Constatare: Elevii vor conștientiza că fiecare persoană are propriile emoții, diferite de ale
celorlalți. Emoțiile sunt exprimate artistic.

·         Activitatea 3: Exercițiu de completare: Definiția emoției.

Cu ajutorul profesorului, elevii vor completa definiția: Emoția reprezintă o reacție intensă, dar
de scurtă durată, a organismului la o situație nouă, însoțită de o stare afectivă plăcută
sau neplăcută.

·         Joc 4 ,,Cutiuța cu emoții”

Extrage din cutiuță un bilețel și încearcă să mimezi emoția. Ceilalți trebuie să o ghicească.

·         Activitatea 5 (individual) Clasifică emoțiile pe care le-ai trăit în ultima săptămână în


două categorii: pozitive și negative.

·         Activitatea 6: Multe întâmplări din viața voastră au avut loc la școală. Răspundeți fiecare
la următoarele întrebări: Ce emoții trăiești înainte de un test? Dar înainte de ora de consiliere?
Cum te simți înainte de plecarea în excursie?

Constatare: În acest fel, elevii vor afla unii de la alții de ce stări emoționale sunt cuprinși în
diferite situații.

·         Joc 7 (brainstorming) Ce poți face pentru a trăi cât mai multe emoții pozitive în viața ta?

·         Joc 8 Joc de rol (în perechi): Este bine să căutăm aspectul pozitiv într-o situație.  Exemplu:

Partea negativă                                                              Partea pozitivă

Aproape niciodată nu este liniște în clasă.                    Niciodată nu ești singur.

Nu mergem la școală din cauza pandemiei.                   Suntem sănătoși.

·         Activitatea 9 (frontal) Numiți 3 situații care vă provoacă stres și găsiți soluții de
ameliorare a stresului.
·         Reflecție (5 minute) Cum mă simt în acest moment?

Exemplu: Sunt Daniela cea mulțumită de implicarea voastră la oră.

 Ce am învățat de la colegii de grupă?

Am învățat de la ei că…..

Provocare: Scrie în jurnalul tău de Consiliere și dezvoltare personală ce emoții ai trăit în


copilărie, prezentând câteva situații. Implică-i și pe cu părinți, cerându-le să îți povestească
întâmplări la care ai fost părtaș.

S-ar putea să vă placă și