Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 3.1.

Numele şi prenumele elevului: B.G.

Vârsta: 15 ani Clasa: a VII-a

Unitate de învățământ: Scoala Gimnazială Podgoria

Tipul de deficienţă / handicap – mediu

gradul/nivelul de deficienţă: Deficienţă mintală medie

Disciplina/Domeniul de intervenţie: Matematica/ cognitiv

Specialişti implicaţi:

- profesor itinerant

- profesorul clasei

Data realizării PIP: 18.09.2019

Data revizuirii PIP:18 .01.2020

Evaluare iniţială

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, fişe de evaluare iniţială.

Profilul elevului: În urma evaluări iniţiale s - a constatat că elevul întâmpină dificultăți mari înscrierea
şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal, în efectuarea operaţiilor aritmetice cu
numere naturale Elevul nu recunoaste nici o forma geometrica.

Psihodiagnostic : - dificultăți de învățare, tulburări de comportament.

Memoria preponderent mecanică, volum redus, atenţia deficitară, distras de orice stimul, stabilitatea
şi distributivitatea reduse.

-Emotiv, impulsiv, iritabil, uneori agresiv, cu tendinţe de dominare

INFORMAŢII EDUCAŢIONALE:

Comportament cognitiv:

-Recunoaşterea numerelor naturale,

- Utilizarea regulilor de calcul numai sub îndru,area profesorului;-


- Utilizarea probei pentru justificarea unui rezultat obținut;

Comportament psihomotric şi autonomie personală:

- schema corporală este bine realizată ;


- deprinderi de autoservire şi a capacităţii de autonomie socială şi personală bună.

Relaţii sociale: conduite şi atitudini sociale dominate de imaturitate afectivă

- manifestă un comportament agresiv, atunci când este provocat, sau nu agreează o anumită
persoană, tendinţe de dominare;

- lipsă de încredere în sine;- disciplinat doar în condiţii de supraveghere, atitudini de bravare, abateri
minore şi repetate;

Idei de activități:

a. Domeniulde intervenţie cognitiv

-exerciţii de calcul oral şi scris;

-exerciţii orale şi scrise de identificare a ordinii operațiilor în exerciții;

-exerciţii de ordonare a numerelor;

b.Domeniul de intervenţie comportamental

Activități de învățare:

-exerciţii şi jocuri de identificare a diferitelor stări sufleteşti;

-exerciţii şi jocuri de recunoaştere a stărilor sufleteşti exprimate de figura umană;

- activităţi de distribuire de sarcini –cine udă florile , cine şterge tabla etc.

- stabilirea regulilor în clasă.

Recomandări particulare :- socializarea prin jocuri de rol pentru identificarea sinelui, antrenarea în
activităţi ludice (puzzle, pictură, desen, colaje, diferite jocuri).

Metode şi procedee:

-evaluarea orală;

-rezultatele şcolare la obiectele de studiu la care întâmpină dificultăţi de învăţare.

- demonstraţia;

- brainstorming;

Metode cu impact ridicat :- pozitiv: valorizarea, stimularea afectivă.

- negativ: dezaprobarea, mustrarea.

Resurse: Materiale şi mijloace didactice:

-fişe de lucru;

-planşe;
- calculator;

Evaluare: Evaluare periodică:

Obiectivele realizate:

-observația sistematică

-îndeplineşte la un nivel mediu sarcinile şcolare ;

-ameliorarea relaţiilor intercolegiale;

Dificultăţi întâmpinate:-nu reuşeşte încă să-şi construiască un comportament empatic;

-nu poate rezolva sarcinile şcolare într -un timp optim datorită deficitului de atenţie.

Părinți

Idei de activități:

Responsabilizarea părinţilor prin consiliere.

Părinţii vor primi sarcini precise privind modul decomunicare, de implicare în program şi vor asigura
un sprijin minim în evoluţia copilului. Progresele vizibile înregistrate vor încuraja familia în a oferi un
suport afectiv ridicatcopilului.

Strategii de învățare:

- dezbateri- ședinte

Resurse:

-umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin

Evaluare:

-observarea sistematică

- chestionare- portofolii cu produsele activităților

Cadre didactice

Idei de activități:

-colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă;

-activități comune părinți

-profesori-elevi- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc.

Strategii de învățare (comune cu alți colegi): - dezbateri

Resurse: - materiale didactice adecvate- profesor de sprijin

Evaluare: - portofolii cu produsele activităților