Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.1.

Proiectarea demersului didactic (120 min)


Pornind de la argumentele formulate în suportul de curs, identificați avantajele
proiectării demersului didactic pe baza unităților de învățare (max. 1,5 pagini). Exemplificați
cu aspecte din experiența dumneavoastră (evidențiind ce s-a schimbat în momentul trecerii
la un curriculum bazat pe competențe în activitatea dumneavoastră de proiectare).

Unitatea de învățare este un document nou, ajutător din punct de vedere pedagogic,
elaborat din ciclurile tematice ale programei și care reprezintă o componenta a procesului
didactic, deschisă si flexibila, coerenta din punct de vedere tematic, desfășurată in mod
continuu pe o perioada de timp determinata si finalizata cu evaluare (de regula, sumativa).

Aceasta oferă o perspectivă strategică în învățare,o derivare simplă a lecţiilor


componente, atât o imagine de ansamblu (asupra temei) cât şi asupra fiecărei ore de curs.

Descrierea unei „secvenţe de învățare” presupune precizarea cel puţin a următoarelor


aspecte: ce voi face (voi spune, voi întreba etc.)ce vor face elevii; ce metodă(e) va (vor) fi
folosită(e); ce material didactic voi utiliza;modul de instruire preconizat (frontal, individual,
pe grupe).

Lecția este o componentă a unităţii de învăţare care oferă o perspectivă eficace pe


termen scurt. Aceasta răspunde la întrebarea Cu ce?, adică este o componentă structural și
funcţională, pentru că răspunde la întrebarea De ce?, și  operaţională a unității de învățare
că răspunde la întrebarea Cum?.

Proiectarea demersului didactic pe baza unităţii de învăţare are cel puţin


următoarele avantaje:

- profesorul are o imagine coerentă asupra programei şcolare pe care trebuie să o aplice
pe parcursul unui an şcolar;

- cadru didactic are o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei unităţi de învăţare care


valorifică potenţialul lecţiei prin integrare în unitatea de învăţare ; se schimbă şi relaţia dintre
lecţii (relaţiadevine neliniară, lecţiile sunt integrate în diferite secvenţe ale unităţii de învăţa

re);

- elevul are posibilitatea să desfășoare activități în ritm propriu, în funcție de interese și


particularități de vârstă, motivându-l, în același timp, pentru învățare.

S-ar putea să vă placă și