Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.

a Sinteză pentru activități metodice


Studiați suportul de curs, secvența 2.2,  și realizați un text pentru 1-2 diapozitive privind
activități metodice din școală sau la nivel de cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs
pentru a face o prezentare pertinentă pentru colegii dvs. Este obligatoriu să vă referiți la
structura programei și să accentuați competențele specifice ca rezultate ale învățării  de
vizat și de evaluat prin sarcini semnificative, adecvate elevilor dvs. Oferiți feedback online,
colegilor de la curs. Revizuiți propriile diapozitive în funcție de feedbackul formatorului și
de eventualele comentarii ale colegilor.

  Noua programă de limba engleza are ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor de


comunicare în limbi străine în acord cu descriptorii CECRL.

Nota de prezentare precizează statutul disciplinei,contribuția la profilul


absolventului,prezintă pe scurt structura programei și semnificația termenilor.

Competențele generale se referă la receptarea mesajului oral,scris și producerea de mesaje


orale ,scrise.

Competențele specifice și exemplele de activități de învățare

Competențele specifice prezintă o progresie de la un an la altul

Delimitează un act comunicativ funcțional pentru nivelul de vârstă indicat

Rezultatele învățării se obțin printr-un demers didactic coerent.

Conținuturile reprezintă baza pe care se formează competențele.

Sugestiile metodologice cuprind instrumente și strategii de evaluare,abordări didactice


inovatoare,resurse(RED).

Bibliografia trebuie să fie relevantă pentru domeniul ales.