Sunteți pe pagina 1din 5

Activitate 2.1.

Sinteză pentru activități metodice (60 min)


Context: Pe parcursul etapei online, veți realiza 5 teme de portofoliu (pentru evaluarea
finală!). Una dintre ele constă în realizarea unei prezentări care se construiește progresiv, pe
măsură ce studiați și vă consolidați achizițiile. Prezentarea este destinată colegilor din școală
sau de la nivelul cercului din care faceți parte, pentru a le împărtăși experiențele de învățare
din cadrul proiectului CRED. În final, prezentarea conține esența temelor 2.1-2.6 așa cum ați
filtrat-o prin prisma experiențelor dvs. de învățare. Acest suport vizual va conține idei cheie
(maximum 10 rânduri pentru un diapozitiv) care să vă sprijine să oferiți o prezentare
pertinentă. Nu uitați să selectați și imagini sugestive, pentru a face o prezentare memorabilă.

A2.1. Studiați suportul de curs, secvența 2.1,  și realizați un text pentru 1-2 diapozitive care
să fie incluse în  prezentarea dvs. din cadrul activității metodice din școală sau la nivel de
cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs pentru a face o prezentare pertinentă pentru
colegii dvs. Este obligatoriu să vă referiți la profilul absolventului și la modalități de a
contribui la structurarea acestuia pe parcursul orelor dvs. Oferiți feedback online, colegilor
de la curs. Revizuiți propriile diapozitive în funcție de feedbackul formatorului și de
eventualele comentarii ale colegilor.

Dacă ați reușit, înseamnă ca aveți deja o parte din Tema 1 de portofoliu.

Acest forum permite fiecărui participant să publice un singur subiect de discuție.

Activitate 2.2.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)


Studiați suportul de curs, secvența 2.2,  și realizați un text pentru 1-2 diapozitive privind
activități metodice din școală sau la nivel de cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs
pentru a face o prezentare pertinentă pentru colegii dvs. Este obligatoriu să vă referiți la
structura programei și să accentuați competențele specifice ca rezultate ale învățării   de
vizat și de evaluat prin sarcini semnificative, adecvate elevilor dvs. Oferiți feedback online,
colegilor de la curs. Revizuiți propriile diapozitive în funcție de feedbackul formatorului și de
eventualele comentarii ale colegilor.

Dacă ați reușit, înseamnă ca ați progresat cu încă un segment la Tema 1 de portofoliu.

Acest forum permite fiecărui participant să publice un singur subiect de discuție.


Activitate 2.2.b. Accentele demersului didactic – experiențe
la clasă (60 min)
Realizați o trecere în revistă a accentelor demersului didactic la o clasă cu care lucrați. Sunt
competențe ale programei pe care nu le-ați vizat în mod sistematic? Vi s-a întâmplat să
puneți accent pe conținuturi? Împărtășiți experiențele didactice și frământările dvs. din
perspectiva aplicării la clasă a programei.

Acest forum permite fiecărui participant să publice un singur subiect de discuție.

Activitate 2.2.c. Următoarea unitate de învățare (60 min)


Reflectați asupra următoarei unități de învățare pe care o veți parcurge cu elevii la o clasă.
Revedeți ceea ce ați prevăzut prin planificarea calendaristică la această unitate de învățare.
În lumina achizițiilor de la cursul CRED, aveți de făcut modificări din perspectiva accentului
pe competențe? Înscrieți online reflecțiile și observațiile dvs. (aprox. jumătate de pagină).

Acest forum permite fiecărui participant să publice un singur subiect de discuție.

Activitate 2.3.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)


Studiați suportul de curs, secvența 2.3, precum și exemplele de proiectare aferente,  și
realizați conținutul pentru 1-2 diapozitive din prezentarea destinată activității metodice din
școală sau la nivel de cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs pentru a face o prezentare
pertinentă pentru colegi. Este obligatoriu să vă referiți la competențele specifice ca element
de bază urmărit în proiectare, precum și la corelațiile dintre elementele componente ale
unui proiect didactic. Oferiți feedback online, colegilor de la curs. Revizuiți propriile
diapozitive în funcție de feedbackul formatorului și de eventualele comentarii ale colegilor.

Acest forum permite fiecărui participant să publice un singur subiect de discuție.

Activitate 2.3.b. Proiectul unității de învățare (360 min)


În urma discuțiilor de la Activitățile 2.2 și 2.3.a, realizați proiectul de unitate de învățare (UI)
pentru următoarea UI de la o clasă la alegere. Asigurați-vă că este structurată conform listei
de verificare. Atenție la vizarea competențelor specifice și la punerea în contexte stimulative,
adecvate elevilor.

Oferiți feedback online colegilor și adresați-le întrebări. Nu vă sfiiți să vă împărtășiți


frământările. Oferiți sfaturi colegilor! Revizuiți proiectul în funcție de feedbackul
formatorului. Revizuiți din nou proiectul după ce veți fi parcurs Tema 2.4!

Proiectul de UI reprezintă tema 2 de portofoliu.

Acest forum permite fiecărui participant să publice un singur subiect de discuție.

Activitate 2.4.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)


Studiați suportul de curs, secvența 2.4, precum și exemplele din Anexă, apoi realizați textul
pentru 1-2 diapozitive pentru acel suport vizual (ppt) destinat activității metodice din școală
sau la nivel de cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs pentru a face o prezentare
pertinentă pentru colegi. Este obligatoriu să vă referiți la metode ca mijloace de dezvoltare a
competențelor elevilor. Revedeți și subcapitolul referitor la clișee didactice. Oferiți feedback
online, colegilor de la curs. Revizuiți propriile diapozitive în funcție de feedbackul
formatorului și de eventualele comentarii ale colegilor.

Acest forum permite fiecărui participant să publice un singur subiect de discuție.

Activitate 2.4.b. Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv (270 min)


În lumina concluziilor dvs. de până acum, începeți aplicarea la clasă a unității de învățare
proiectate la activitatea 2.3.b. Aplicați 2 ore din UI; documentați aplicarea cu dovezi din
derularea la clasă (teme ale elevilor, fotografii ale produselor realizate etc). Scrieți max. 1
pagină de jurnal reflexiv referitor la modul în care a decurs fiecare oră. Încercați să
răspundeți la următoarele întrebări: ce am intenționat? ce am obținut? ce reacții au avut
elevii (pozitive, negative)? ce feedback am oferit elevilor? ce aș fi putut face mai bine? ce îmi
propun pentru data următoare?

Înscrieți în acest spațiu pagina de jurnal (fără imagini).

Pagina de jurnal reprezintă Tema 3 de portofoliu.


Activitate 2.5.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)
Studiați suportul de curs, secvența 2.5, precum și exemplele din Anexă, și realizați textul
pentru 1-2 diapozitive pentru acel suport vizual (ppt) destinat activității metodice din școală
sau la nivel de cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs pentru a face o prezentare
pertinentă pentru colegi. Este obligatoriu să vă referiți la diverse instrumente care pot
măsura nivelul de performanță al competențelor elevilor. Oferiți feedback online, colegilor
de la curs. Revizuiți propriile diapozitive în funcție de feedbackul formatorului și de
eventualele comentarii ale colegilor.

Acest forum permite fiecărui participant să publice un singur subiect de discuție.

Activitate 2.5.b. Instrument pentru evaluarea


competențelor (210 min)
Construiți un instrument pentru evaluarea competențelor la finalul unei UI proiectate sau
într-o secvență din unitate (test, grilă de observare, temă pentru acasă, enunțuri de
autoevaluare etc.). Discutați instrumentul de evaluare cu colegii și formatorul, în cadrul
sesiunilor față-în-față/ webinare, apoi revizuiți-l. Aplicați-l la clasă. După finalizarea
evaluării, postați aici rezultatele și un scurt paragraf reflexiv, pornind de la întrebările: ce am
vizat? ce rezultat am obținut? ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la
evaluare?

Paragraful reflexiv reprezintă Tema 4 de portofoliu.

Acest forum permite fiecărui participant să publice un singur subiect de discuție.

Activitate 2.6.a. Sinteză pentru activități metodice (120


min)
Studiați suportul de curs, secvența 2.6, precum și exemplele din Anexă,  și realizați conținutul
pentru 1-2 diapozitive pentru acel suport vizual (PPT) destinat activității metodice din școală
sau la nivel de cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs, pentru a face o prezentare
pertinentă pentru colegi. Este obligatoriu să vă referiți la un opțional care să corespundă
nevoilor elevilor dumneavoastră și care să propună dezvoltarea unor competențe specifice,
altele decât la trunchiul comun.

Oferiți feedback online, colegilor de la curs. Revizuiți propriile diapozitive în funcție de


feedbackul formatorului și de eventualele comentarii ale colegilor.
 

Revedeți toate diapozitivele realizate până acum. Aveți grijă de cerința de dimensiune –
maxim 8 diapozitive, maxim 10 rânduri pe diapozitiv.

Acest forum permite fiecărui participant să publice un singur subiect de discuție.

Activitate 2.6.b. O programă de opțional (180 min)


Propuneți o programă de opțional. Dezvoltați Nota de prezentare, competențele generale și
specifice, precum și un număr minim de activități de învățare pentru fiecare competență
specifică, în vederea înțelegerii modului în care se urmărește formarea/ exersarea/
dezvoltarea acestora. De asemenea, indicați conținuturile vizate. Prezentați reperele pe baza
cărora s-ar putea dezvolta secțiunea Sugestii metodologice. Verificați produsul obținut pe
baza criteriilor de evaluare a unei programe de opțional.

Acest forum permite fiecărui participant să publice un singur subiect de discuție.

S-ar putea să vă placă și