Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnaziala Unirea

Analiza rezultatelor la teza pe semestrul I- An şcolar 2019-2020


Clasa a V a

Note<5 Note între Note între Note între Note între Note între Note de 10
5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% - -

Total elevi :14, Elevi absenti: 3, Promovabilitate - 72.42%, Media: 6,18

Lucrarea scrisă la Limba şi literatura română din data de 29.11.2019 a fost aplicată pe un număr de 11subiecți, elevi ai clasei a V-a.
Lucrările elevilor au fost corectate de profesorul de la clasă, Baciu Ani.
Fiind prima lucrare scrisă de acest fel a elevilor de clasa a V a, rezultatele dovedesc modul in care o parte dintre acesti elevi se implica sau nu in studierea limbii si literaturii
romane, promovabilitatea fiind una medie Menţionăm că sunt elevi cu posibilităti normale de învăţare, nivelul clasei fiind unul mediu.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- Identificarea unor sinonime contextuale - precizarea numărului de sunete/litere din cuvintele date;
- Precizarea titlului şi a personajelor textului; - greşeli de scriere, dezacorduri, folosireagresita a semnelor de punctuatie/
- Despărţirea cuvintelor în silabe; (absenta virgulei, acolo unde este nevoie)
- Precizarea numărului de silabe; -exprimarea este greoaie, nu reusesc sa exprime ideile centrale ale textului, desi
dau trasaturile, nu le ilustreaza adecvat cu exemple interpretate din text
- continutul si stilul compunerii sunt uneori partial adecvate cerintei
- uneori asezarea corecta a textului in pagina lasa de dorit

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
-promovarea cu succes a evaluărilor interne şi externe de pe parcursul actualului an -demotivarea /scăderea performanțelor şcolare pentru unii elevi care provin din
şcolar;finalizarea cu succes a anului şcolar şi a ciclului gimnazial; familii cu situație materială precară, din cauza nesusținerii lor de către membrii
-posibilitatea de a continua studiile la un liceu în funcţie de profilul intelectual al acestora.
elevului şi de rezultatele sale din ciclul gimnazial; risc de nepromovare a examenului de Evaluare Naţională, pentru elevi cu ritm lent
- posibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate şi pe piaţa de lucru ;
muncii, şi chiar realizarea - -corigenţa , repetenţia, dezinteresul, atat din partea unor elevi, cat si din partea
unei cariere de succes parintilor acestora; uneori se constata refuzul acestora de a invata, repulsia pentru
- recunoasterea in cadrul grupului acest lucru, cu toate eforturile si bunavointa din partea cadrului didactic
- lipsa unor perspective pe termen lung ;

Clasa a VI a

Note<5 Note între Note între Note între Note între Note între Note de 10
5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
3 27.27 % 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% - - -

Total elevi :13, Elevi absenti: 2, Promovabilitate - 72.42%, Media: 5.54

Lucrarea scrisă la Limba şi literatura română din data de 29.11.2019 a fost aplicată pe un număr de 11subiecți, elevi ai clasei a VI-a.
Lucrările elevilor au fost corectate de profesorul de la clasă, Baciu Ani.
Fiind prima lucrare scrisă de acest fel a elevilor de clasa a VI a, rezultatele dovedesc modul in care o parte dintre acesti elevi se implica sau nu in studierea limbii si literaturii
romane, promovabilitatea fiind una medie Menţionăm că sunt elevi cu posibilităti normale de învăţare, nivelul clasei fiind unul mediu.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- Identificarea unor sinonime contextuale - precizarea numărului de sunete/litere din cuvintele date;
- Precizarea trăsăturii de caracter a personajului; - precizarea omonimului cuvântului dat;
- Despărţirea cuvintelor în silabe; -precizarea tipului de narator;
- Precizarea numărului de silabe; - greşeli de scriere, dezacorduri, folosireagresita a semnelor de punctuatie/
(absenta virgulei, acolo unde este nevoie)
-exprimarea este greoaie, nu reusesc sa exprime ideile centrale ale textului, desi
dau trasaturile, nu le ilustreaza adecvat cu exemple interpretate din text
- continutul si stilul compunerii sunt uneori partial adecvate cerintei
- uneori asezarea corecta a textului in pagina lasa de dorit

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
-promovarea cu succes a evaluărilor interne şi externe de pe parcursul actualului an -demotivarea /scăderea performanțelor şcolare pentru unii elevi care provin din
şcolar;finalizarea cu succes a anului şcolar şi a ciclului gimnazial; familii cu situație materială precară, din cauza nesusținerii lor de către membrii
-posibilitatea de a continua studiile la un liceu în funcţie de profilul intelectual al acestora.
elevului şi de rezultatele sale din ciclul gimnazial; risc de nepromovare a examenului de Evaluare Naţională, pentru elevi cu ritm lent
- posibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate şi pe piaţa de lucru ;
muncii, şi chiar realizarea - -corigenţa , repetenţia, dezinteresul, atat din partea unor elevi, cat si din partea
unei cariere de succes parintilor acestora; uneori se constata refuzul acestora de a invata, repulsia pentru
- recunoasterea in cadrul grupului acest lucru, cu toate eforturile si bunavointa din partea cadrului didactic
- lipsa unor perspective pe termen lung ;
Clasa a VII a

Note<5 Note între Note între Note între Note între Note între Note de 10
5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
4 40% 3 30% 2 20% 1 10% - - - - -

Total elevi :11, Elevi absenti: 1, Promovabilitate - 60%, Media: 5.54

Lucrarea scrisă la Limba şi literatura română din data de 28.11.2019 a fost aplicată pe un număr de 10 subiecți, elevi ai clasei a VII-a.
Lucrările elevilor au fost corectate de profesorul de la clasă, Baciu Ani.
Fiind prima lucrare scrisă de acest fel a elevilor de clasa a VII a, rezultatele dovedesc modul in care o parte dintre acesti elevi se implica sau nu in studierea limbii si literaturii
romane, promovabilitatea fiind una medie Menţionăm că sunt elevi cu posibilităti normale de învăţare, nivelul clasei fiind unul mediu.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- Identificarea unor sinonime contextuale - precizarea numărului de sunete/litere din cuvintele date;
- Precizarea diftongilor şi a triftongilor; - precizarea mijlocului intern de îmbogăţire a vocabularului;
- Despărţirea cuvintelor în silabe; -precizarea trăsăturilot textului epic;
- Precizarea numărului de silabe; - greşeli de scriere, dezacorduri, folosireagresita a semnelor de punctuatie/
- Precizarea rolului folosirii cratimei; (absenta virgulei, acolo unde este nevoie)
-exprimarea este greoaie, nu reusesc sa exprime ideile centrale ale textului, desi
dau trasaturile, nu le ilustreaza adecvat cu exemple interpretate din text
- continutul si stilul compunerii sunt uneori partial adecvate cerintei
- uneori asezarea corecta a textului in pagina lasa de dorit

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
-promovarea cu succes a evaluărilor interne şi externe de pe parcursul actualului an -demotivarea /scăderea performanțelor şcolare pentru unii elevi care provin din
şcolar;finalizarea cu succes a anului şcolar şi a ciclului gimnazial; familii cu situație materială precară, din cauza nesusținerii lor de către membrii
-posibilitatea de a continua studiile la un liceu în funcţie de profilul intelectual al acestora.
elevului şi de rezultatele sale din ciclul gimnazial; risc de nepromovare a examenului de Evaluare Naţională, pentru elevi cu ritm lent
- posibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate şi pe piaţa de lucru ;
muncii, şi chiar realizarea - -corigenţa , repetenţia, dezinteresul, atat din partea unor elevi, cat si din partea
unei cariere de succes parintilor acestora; uneori se constata refuzul acestora de a invata, repulsia pentru
- recunoasterea in cadrul grupului acest lucru, cu toate eforturile si bunavointa din partea cadrului didactic
- lipsa unor perspective pe termen lung ;

Concluzii. Plan de măsuri


În urma susţinerii lucrării scrise semestriale a elevilor claselor V -VII, se constată că rezultatele obţinute de aceştia evidentiaza faptul ca mai este nevoie de lucru
individual, mai trebuie insisitat pe numite chestiuni(citirea cu atentie a sarcinei de lucru, exprimarea, coerenta, registrul de comunicare,stilul si vocabularul), dar si elevii trebuie sa
manifeste aceasta dorinta, lucru care lipseste in unele cazuri .Consider ca principala cauză a rezultatelor slabe o constituie lipsa unor perspective, autosuficienta, multumindu-se
doar cu ceea ce se lucreaza in clasa sau la orele de pregatire faptul ca invată superficial, ceea ce le creează impresia că ştiu, dezinteresul, atat al elevilor cat si al parintilor, care
consideră că doar şcoala trebuie să fie cea care-i motivează pentru învăţare, că doar ea să se ocupe de educaţia acestora, uitând , de multe ori, câtă nevoie sau sprijin moral solicită
aceşti copii din partea părinţilor, care trebuie sa le fie alături, să le asigure un climat propice învăţării, să-i încurajeze tot timpul şi să-i facă să înţeleagă faptul că fără şcoală şansele
lor de a se integra in societate sunt foarte scăzute.
Măsuri :
-Se va realiza un program de pregătire suplimentară, conform unui orar stabilit.
-Se va lucra diferențiat , colectivul de elevi organizându-se grupe
-Lectura obligatorie a unor surse de informare și de documentare indicate de cadrele didactice;
-Elevii să fie în permanență provocați la exerciții de gândire și să fie puși în situația de a descoperi singuri noile cunoștințe pe baza achizițiilor anterioare, în concluzie, construirea
unor strategii didactice axate pe învățarea logică și nu pe memorarea mecanică;

Se va insista de asemenea pe :
-rezolvarea de exerciții care vizează ortografia şi punctuația;
-rezolvarea de subiecte în care să se explice semnificația unei secvente
-exersarea redactării diverselor tipuri de compuneri şi lucru pe text la prima vedere, în cadrul orelor aferente pregătirii suplimentare, efectuate saptamânal, în şcoală.
- Exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire si de propoziţie, a functiilor sintactice;
- exercitii legate de categorii semantice

Prof. BACIU ANI