Sunteți pe pagina 1din 5

Program de interventie personalizat pentru elevii cu cerinte educative speciale

I. Informatii de baza:

Numele elevului: P.M


Clasa: a V-a
Data de elaborare a programului
Numele realizatorului de program:

II. Starea actuala a elevului

Sector de referinta:
Limbaj si comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, vorbire rară,
ezitantă, încetinită; nu recunoaşte toate literele; în scris apar omisiuni şi înlocuiri de
grafisme, nu face analiza şi sinteza fonematică; face confuzii vizuale ale literelor
simetrice, inversiuni de litere; exprimare comprehensibila, dar cu dezacorduri si saraca
in continut; vocabular sub nivelul varstei cronologice; greseli de punctuatie; majuscule,
semne de punctuatie, alineat nerespectate; transcrie cu greseli; nu scrie dupa dictare.

Matematica: nu descompune un numar; nu stapaneste terminologii (suma, diferenta,


scazator, descazut,etc.); nu efectueaza scaderi, inmultiri si impartiri. nu detine notiuni
de geometrie plana si spatiala; nu foloseste calendarul, ceasul, rigla.

Comportament social: elevul are o atitudine prietenoasă, s-a acomodat destul de repede
unor reguli şcolare de grup, dezvoltând relaţii interpersonale,însă în privinţa achiziţiilor
cognitive, progresele au fost minime.; comunică cu colegii şi cu prietenii atat cât să
realizeze un climat de desfăşurare a activităţilor comune.
Evaluare realizata.Instrumente.Prezentare sintetica
Aprecieri directe: citirea unui text cunoscut si al unuia nou, dictari de litere, silabe,
cuvinte, propozitii, formare de propozitii, povestire a unor intamplari de viata sau a
unor povesti scurte;
Analiza produselor activitatii: caiete de clasa, , desene, fise de lucru;
Observaţia spontană dirijată
Convorbirea individuală

Capacitati.Competente.Abilitati .Lacune.Nevoi
-competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice (respectă cu stricteţe regulile
jocului şi duce la capăt sarcina didactică la nivelul propriu);
- capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin imitaţie;
- posibilităţi bune de comunicare orală, gestuală, expresivă;
- toleranţă scăzută la frustrări,sociabilitate relativ bună;
- feed- back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare;
Interventii.Antecedente
elevul nu a mai beneficiat de un program de intervenţie personalizat anterior, în nici un
domeniu al dezvoltării sale.

III. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE


Domeniul de intervenţie: cognitiv, Limba Română, citire- scriere
Motiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi dezvoltarea
capacităţilor instrumentale citit – scris

Scopul programului de interventie


La sfârşitul programului,elevul va fi capabil să identifice, să discrimineze, să
opereze cu litere în activitatea de citit- scris fără a face confuzii între ele.

IV.Data de incepere a programului


PLANIFICAREA INTERVENŢIEI

STRATEGIA INTERVENŢIEI DE SPRIJIN


EVALUAREA INIŢIALĂ A
DIFICULTĂŢILOR DE Obiective operaţionale Mijloace si strategii Evaluare continuă Concluzii / Observatii
ÎNVĂŢARE
I. COMPETENŢE DE LIMBĂ - sa asocieze corect Exercitii de:
ŞI COMUNICARE: fonemul cu grafemul; - scriere a: grafismelor, silabelor,
- sa respecte spatiul scrierii; cuvintelor, propozitiilor;
LIMBAJUL ORAL: - sa scrie complet silabe, - identificare (incercuire,
EXPRIMARE: cuvinte, propozitii, fara subliniere) in text a unor: litere,
- comprehensibilă dar cu contopiri; grupuri de litere, cuvinte;
dezacorduri şi săracă în - sa utilizeze regulile de - formare de silabe/cuvinte/prop.
conţinut; scriere; cu o litera/cuvant;
- formuleaza intrebari si - sa utilizeze cuvinte noi - comparare si selectare a
raspunsuri coerente, logice; prin formarea de propozitii; cuvintelor/prop. cu acelasi nr./fel
AUZUL FONEMATIC: - sa exprime antonime si de silabe/cuvinte;
- distinge cuvintele in sinonime; - completare a cuvintelor/prop.
propozitie, precizeaza - sa citeasca in ritm mediu, lacunare cu silabe/cuv;
numarul; dar corect; - creare de cuvinte/prop. noi prin
- distinge silabele in - sa identifice personaje din adaugiri sau omisiuni de
cuvinte, precizeaza text; litere/silabe/cuvinte;
numarul; - sa faca aprecieri asupra - transformare a unei prop. simple
- distinge sunetele in silabe, unor comportamente; in prop. dezvoltata;
precizeaza numarul; - sa asocieze insusiri - evidentiere de
- identifica pozitia : initiala, personajelor; sinonime/antonime ale unui
mediana si finala a - sa povesteasca un text cuvant;
sunetelor, silabelor, citit; - transcriere selectiva, dictare,
cuvintelor. - sa compuna un text scurt autodictare;
dupa imagini. - autocorectare si corectare in
LIMBAJUL SCRIS: perechi;
- alcatuieste propozitii - citire in lant, integrala, selectiva,
simple; pe roluri;
- scrie dupa dictare cu - redare a textului cu ajutorul
greseli de punctuatie; intrebarilor;
- transcrie si alcatuieste - redare a unui text prin
propozitii simple; dramatizare;
- desparte cuvinte in silabe; - identificare a personajelor;
- rescrie corect dupa ce i se - selectare a personajelor in
face observatie. functie de atribuirea insusirilor;
LECTURA: - compunere a unui text pe baza
- recunoaste elemente din imaginilor.
text si raspunde la
intrebari; Fise de lucru individuale, jocuri,
- identifica personajele unei imagini, texte, etc.
povestiri;
- realizeaza comparatii intre
elemente;
- desprinde ideile
principale.
VOCABULARUL:
- este sub nivelul varstei
cronologice;
- numeste obiecte, actiuni,
sentimente;
- cunoaste si utilizeaza in
vorbire cateva sinonime si
antonime;
- evidentiaza relatiile
cauzale;
- explica, justifica,
argumenteaza anumite
informatii.

S-ar putea să vă placă și