Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Numele şi prenumele : Stan Marius


Vârsta: 10 ani
Şcoala SAM Magura
Clasa: a-III-a

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare buna de sanatate


Tipul de deficienţă: Deficienţă mentală usoara
Tulburari de limbaj

Informaţii despre mediul social: Locuieste impreuna cu familia si un unchi , familia avand
in componenta sa mama, tata si o sora mai mica.Familia nu are niciun venit si prezinta conditii
de locuit modeste.
Domeniul de intervenţie: Limba romana
Matematica
Perioada de interventie 02-10-2010> 04 – 01- 2011

Obiective Obiective Activităţi de învăţare Criterii minimale Metode şi


pe termen lung pe termen scurt pentru evaluarea instrumente
progresului de evaluare
O1 LLR .Dezvoltarea O1-sa se -ex. de ascultare si
capacitatii de receptare inteleaga confirmare a mesajului Asculta un mesaj si Evaluarea
a mesajului oral semnificatia ascultat confirma orală şi scrisă
intelegerea lui
globala a Aprecieri
mesajului oral -ex. de delimitare a Delimiteaza stimulative
cuvintelor intr-o cuvintele intr-o
O2- sa distinga propozitie data Evaluare cu
prop. data
cuvintele intr-o mai multe
propozitie reveniri
-ex. de identificare a Identifica sunetele
O3-sa distinga sunetelor din structura in structura silabei
sunetele si silabei
silabele dintr-un -ex. de identificare a Identifica silabele Evaluări
cuvant dat silabelor dintr-un cuvant dintr-un cuvant dat, curente
dat precizand numarul formative
lor
O2 LLR .Dezvoltarea Construieste oral Probe scrise,
capacitatii de O1-sa enunturi logice fişe de lucru
exprimare orala construiasca simple cu cuvinte
enunturi logice date
simple
-ex. de asociere a
O3 LLR .Dezvoltarea sunetului cu litera Asociaza sunetul
capacitatii de receptare O1-sa identifice -ex. de identificare a cu litera in citirea si
a mesajului scris litere, silabe, literelor mari si mici,de scrierea cuvintelor
cuvinte si tipar sau scrise de mana
enunturi in textul
tiparit -ex. de asociere a textului Asociaza textul cu
cu imaginea imaginea si forma
O2 sa asocieze
forma grafica a grafica a cuvantului
cuvantului cu -ex. de exprimare a cu sensul acestuia
sensul acestuia intelesulu unor cuvinte
Citeste in ritm
dintr-un text citit
O3 sa citeasca in propriu cuvinte
ritm propriu monosilabice si
cuvinte -ex. de citire a cuvintelor bisilabice si prop.
pe silabe scurte
monosilabice si
bisilabice

O4 LLR .Dezvoltarea O1 sa scrie cu -ex. de scriere corecta a


literelor, silabelor, Scrie dupa dictare
capacitatii de ajutor, litere, cu sprijinul
exprimare scrisa cuvintelor scurte
silabe, cuvinte invatatorului litere,
scurte silabe ,cuvinte
scurte si prop.
scurte
O2 sa scrie, cu
-ex. de alcatuire a Copiaza si transcrie
ajutor, folosind propozitiilor simple pe
semnele de singur , fara
baza de imagini sau cu
punctuatie: cuvinte date sprijinul
punctul, semnul -ex. de scriere folosind invatatorului litere,
intrebarii semnele de punctuatie silabe ,cuvinte si
invatate propozitii
-jocuri
Participa activ la
desfasurarea
activitatilor de joc

-explicatia
scrie cu ajutor
O1 M O1-sa scrie -
Intelegerea sistemului numere in
numere in Valorificarea
de formare a concentrul 0-100-
concentrul 0-100 pozitiva
numerelor
-Conversaţia,
O2-să recunoască explicaţia,demonstraţia, permanenta
sistemul exerciţiul, jocuri
poziţional de aritmetice,fişe de lucru, citeste numere
scriere a activitatea directă; observatia si
numerelor material intuitiv, indrumarea
formate din ZU; observaţia

O2 M
srierea si citirea O1- sa scrie in
numerelor naturale
ordine
-numara crescator
crescatoare
cu ajutor
numere -evaluare
orala
-fise de lucru
O2 sa recunoasca
-indrumare
locul unui numar
intr-un sir
-compara si
recunoaste vecinii

-scrie cu ajutor
numere
O3 M
efectuarea de operatii O1- sa adune si -conversatia, explicatia,
de adunare si scadere exercitiul, material
sa scada numere
cu numere pana la 30 intuitiv,observatia
de la 0 la 30 fara
trecere peste -rezolva exercitii
ordin cu numere pana la
30 fara trecere
peste ordin -observarea si
aprecierea
-coreleaza semnele
-evaluarea
+ si – cu operatia
scrisa
coerspunzatoare
PORTOFOLIU EVALUARE

EDUCATIE INCLUZIVA

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR:

VIRTOPEANU ELISABETA STEFANIA ( GRUPA A II A )


SCOALA CU CLASELE I-VIII VITANESTI

S-ar putea să vă placă și