PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) Numele şi prenumele beneficiarului Data şi locul naşterii Domiciliul Echipa de lucru Părinţi, logoped

, kinetoterapeut, educator, psihopedagog Problemele cu care se confruntă copilul Autism infantil atipic Întârziere în dezvoltarea mentală Priorităţi pentru anul şcolar 2012-2013 • Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice • Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a unei atitudini civilizate în relaţiile cu ceilalţi • Organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine • Stimularea motricităţii copilului pentru dezvoltarea capacităţilor motrice deficitare • Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară, sanitară şi vestimentară • Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare şi relaţionare în mediul social • Receptarea semnalelor/stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea de semnificaţii corespunzătoare • Dezvoltarea abilităţii de imitare a unor activităţi/ modele acţionale oferite de terapeut (alternarea rolului şi imitare)

Programul de intervenţie personalizat

Domeniul/obiectiv

Obiective

Exemple de activităţi de învăţare

Perioada de intervenţie

Criterii minimale de apreciere a progreselor

Metode şi instrumente de evaluare

Responsabili

Stimularea dezvoltării Exerciţii de stimulare a gândirii, Cognitiv intelectuale prin exersarea şi memoriei, imaginaţiei, atenţiei, Stimularea şi dezvoltarea proceselor psihice limbajului, voinţei dezvoltarea capacităţilor psihoindividuale în vederea formării unor comportamente independente

Anul şcolar Să alcătuiască obiecte din 2012-2013 corpuri mai mici (lego)

Aprecieri stimulative Observaţia Să formeze grupuri de obiecte pe Materiale manipulative planşă magnetică Să reproducă desene, elemente grafice, geometrice Să mimeze acţiuni, comportamente Să recunoască gesturi şi mimică Jocuri de rol facială Activitate practică Aprecieri stimultive

Educator Părinţi

Social-afectiv Formarea şi dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător (natural şi social) Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a unei atitudini civilizate în relaţiile cu ceilalţi

Exerciţii practice de comunicare Anul şcolar nonverbală (gesturi cu 2012-2013 semnificaţie socială) şi verbală în vederea relaţionării pozitive Jocuri de rol cu aplicarea regulilor însuşite

Educator Psihopedagog Părinţi

Organizarea schemei corporale Exerciţii de numire şi indicare a Anul şcolar şi formarea imaginii de sine părţilor corpului său şi ale unui 2012-2013 partener Exerciţii de cunoaştere a schemei corporale proprii /a partenerului Exerciţii-joc de recunoaştere a schemei corporale proprii şi a partenerului: în oglindă / pe un coleg Stimularea motricităţii Exerciţii ludice de introducere a copilului cuburilor cu orificiu pe un pentru dezvoltarea ax/ a mărgelelor pe sfoară/ a capacităţilor motrice deficitare pieselor de şah pe tabla specială etc. Exerciţii de prindere a obiectelor de dimensiuni diferite, cu Educarea/ reeducarea folosirea tuturor tipurilor de Dezvoltarea prehensiunii în vederea prehensiune (terminală, motricităţii generale construirii comportamentelor subterminală, subtermino-laterală, în context social- adaptative palmară, prin opoziţie integrator digito-palmară, latero-laterală).

Psiho-motor Formarea şi dezvoltarea componentelor psihomotricităţii (schema corporală, lateralitatea) şi a formelor de prehensiune în vederea construirii comportamentelor adaptative

Să indice părţile corpului său şi a Activitate practică unui partener Aprecieri stimultive Materiale manipulative Observaţia

Kinetoterapeut

Să manipuleze obiecte de dimensiuni diferite

Autonomie personală Formarea şi educarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de locuit
Formarea şi exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan social

Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă Exerciţii practice de învăţare a alimentară, sanitară şi poziţiei corecte la masă, de vestimentară folosire corectă a veselei şi tacâmurilor din bucătărie Exerciţii practice de întreţinere a igienei personale (faţă, dinţi, păr, mâini, corp) Exerciţii practice de utilizare corectă a vestimentaţiei şi a încălţămintei Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare şi relaţionare în mediul social Exerciţii practice de recunoaştere a cartierului şi a zonelor învecinate şcolii şi casei

Să aibă o postură corectă în timpul servirii mesei Să identifice şi să utilizeze corect vesela şi tacâmurile din bucătărie Anul şcolar 2012-2013 Activitate practică Aprecieri stimultive Observaţia

Părinţi Educator

Să recunoască zonele de interes din vecinătatea casei şi şcolii.

Receptarea Comunicare şi semnalelor/stimulilor limbaj din mediul apropiat, cu Exersarea abilităţii de acordarea de semnificaţii receptare a mesajului corespunzătoare verbal şi nonverbal

Formarea abilităţilor în plan lexico-grafic Dezvoltarea abilităţii de

imitare a unor activităţi/ modele acţionale oferite de terapeut (alternarea rolului şi imitare)

Exerciţii de ascultare şi Anul şcolar Să localizeze şi să denumească identificare a unor semnale sonore 2012-2013 zgomotele specifice mediului (zgomote, sunete, onomatopee) ambiant sau provocate; Să identifice şi să reproducă sunetelor emise de animale (onomatopee); Să recunoască vociile persoanelor familiare Exerciţii de imitare a unor sunete, Să imite sunete, gesturi, expresii gesturi, expresii mimicofaciale, mimicofaciale, acţiuni ale acţiuni, cuvinte din repertoriul terapeutului. terapeutului

Activitate practică Aprecieri stimultive Observaţia Materiale manipulative

Părinţi Logoped Educator

Evaluarea periodică • Obiective realizate

• Dificultăţi întâmpinate

• Metode cu impact ridicat:

– pozitiv

– negativ

Revizuirea programului de interventie educational-terapeutică ……………..................................................................................................................................... ... ……………..................................................................................................................................... ... ……………..................................................................................................................................... ...……………................................................................................................................ Recomandări particulare ……………..................................................................................................................................... ... ……………..................................................................................................................................... ... ……………..................................................................................................................................... ... ……………..................................................................................................................................... ...…………….......................................................................................................... Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program ……………..................................................................................................................................... ... ……………..................................................................................................................................... ...

……………..................................................................................................................................... ...……………................................................................................................................

Data:

Profesor psihopedagog