Sunteți pe pagina 1din 4

Prof.

Manoiu Ionut
Liceul Tehnolgic Căpitan Plesioanu

PLAN DE INTERVENŢIE
INDIVIDUALIZAT
NUMELE ELEVULUI: Popescu Alexandru

DATA NASTERII: 17.03.2007

PSIHODIAGNOSTIC: Handicap mediu, deficienţă mentală

STAREA DE SĂNĂTATE: bună

RECOMANDAREA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI:


curriculum pentru învăţământ public adaptat

ŞCOALA: Liceul Tehnolgic Căpitan Plesioanu

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Limbă şi comunicare

SPECIALIŞTI CARE INTERVIN ÎN APLICAREA PLANULUI:


- prof. itinerant : Manoiu Ionut
- prof. limba română – VANCICA ALINA OANA

Informaţii generale
Elevul urmează în prezent, anul şcolar 2022- 2023, cursurile şcolii obişnuite, la
clasa a IX a. Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual foarte
scăzut. În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind o fire retrasă, puţin
comunicativă. Lucrează ceea ce i se cere, acceptă şi sprijin, colegii nu
obişnuiesc să îi sară în ajutor şi nici el nu apelează la aceştia.

Informaţii educaţionale
a).Comportament cognitiv:
-Abilităţi reduse de scris-citit; citeşte în ritm lent, propriu, texte de mică
întindere; omite frecvent litere în scrierea cuvintelor; nu respectă regulile
ortografice şi de punctuaţie; desparte corect, cu sprijin, cuvinte în silabe;
exprimarea este nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile-i cuvinte; nu
povesteşte, comunică rar sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a
mesajelor orale este foarte redusă;
-Vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, tulburări semantice;
-Realizate deprinderile de calcul mintal în limita 0-10; dificultăţi în a număra
descrescător; realizează, parţial, în plan concret, adunări şi scăderi cu suport
intuitiv, în concentrul 0-50, fără trecere peste ordin; recunoaşte parţial vecinii
numerelor, nu face comparaţii;
-Capacitatea de concentrare este scăzută şi rezistenţa la efort, minimă;
-Este ancorat în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente
în timp, sau derularea pe o perioadă de 2-3 zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada
de dimineaţă, după-amiază, dar nu şi orele;
-Încurcă ordinea cronologică în menţionarea zilelor săptămânii; nu cunoaşte
numele tuturor lunilor anului;
-Nu cunoaşte monedele şi bancnotele;
-Nu este interesat de schimbările din jurul lui şi nu reţine informaţii de natură
ştiinţifică, ci doar ceea ce se bazează pe propria-i experienţă, şi atunci cu
întrebări de orientare;
-Comportament psihomotric şi autonomie personală: schema corporală este
realizată, deprinderile de igienă personală fiind parţial dezvoltate;

b). Relaţii sociale:


-Posibilităţi slabe pentru dezvoltatea atitudinilor de relaţionare pozitivă în grup,
datorită tendinţei copiilor de a-l marginaliza. Manifestă dorinţa de a se integra în
grup, dar aceasta este blocată de atitudini de inacceptare din partea colectivului.
-În general nu vine la şcoală curat îmbrăcat, spălat. Părinţii nu colaborează cu
şcoala, nu se interesează de situaţia copilului, nu-i acordă sprijin. Nu mai au
grija ca el să vină la şcoală zilnic, nu verifică dacă acesta o face, dar îi asigură
mâncare, îmbrăcăminte şi rechizite.

c).Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi:


❖ Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample;
❖ Nu are abilităţi de natură tehnologică;
❖ Nu reţine decaâcu material concret, prin reluări permanente;
❖ Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii;
❖ Lucrează la matematică în concentrul 0-20, fără trecere peste ordin, cu
material concret;
❖ Memoria şi atenţia sunt scăzute;
❖ Imaginaţia lipseşte, fiind ancorat în prezent;
❖ Nu face corelaţii, dovedind lipsă de gândire logică;
❖ Scrie după dictare, omiţând frecvent litere, fără a respecta însă regulile
ortografice sau de punctuaţie;
❖ Are nevoie de atenţie din partea părinţilor, colegilor, cadrului didactic;
❖ Permanent are nevoie de sprijin pentru a duce la îndeplinire o sarcină.

d).Domeniul cognitiv - Limba română:


Obiective Metode Perioad Criterii de Metode şi
şi mijloace didactice a de evaluare instrumente de
timp evaluare
∙ Obiective pe -exerciţii şi jocuri de
termen lung: dezvoltare a auzului -metoda
- dezvoltarea fonematic, de fonetică,
abilităţilor de conştientizare a analitico-
scris –citit, prin legăturii dintre fonem sintetică
ulilizarea unor şi grafemul
texte scurte. corespunzător
Identifică
toate literele
∙ Obiective pe -exerciţii de asociere a alfabetului.
termen scurt: sunetului cu litera; Se exprimă
-să citească exerciţii de formare, greoi,
corect texte citire şi pronunţare folosind un
scurte corectă a cuvintelor; limbaj - observarea
-exerciţii –joc de preponderen sistematică şi
rostire a cuvintelor pe 28 t popular. aprecierea
silabe martie - Citeşte în verbală
22 iunie  ritm propriu, stimulatoare
2023 fără a
-să stabilească -exerciţii de respecta
numărul de identificare a regulile
silabe dintr-un literei/silabei care impuse.
cuvânt lipseşte din poziţia Distinge
-să dea exemple iniţială sau finală - în silabele
de cuvinte care scris atunci când
încep cu -exerciţii de exprimare desparte
anumite litere corectă, orală şi scrisă, cuvintele. -fişa de lucru
date; cu utilizarea unor Are
-să identifice materiale didactice de dificultăţi în
litera/silaba care suport (planşe, litere, pronunţarea
lipseşte dintr-un obiecte concrete, unor
cuvânt ilustraţii) cuvinte.
-exerciţii de subliniere Confundă în -proba orală
şi completare a scris
grupurilor de litere grupurile de
litere.
-să identifice şi -exerciţii de Nu respectă
să completeze recunoaştere şi regulile
cuvinte care diferenţiere (a ortografice
conţin cuvintelor ce conţin şi de
grupurile ,,ce’’, litera ,,x’’ de cuvinte punctuaţie-
,,ci’’, ,,ge’’, ,,gi’ scrise cu ,,cs’’) scrierea cu
’, ,,che’’, ,,chi’’ majuscule,
semnele de
-să exemplifice -exerciţii de precizare punctuaţie.
şi să identifice prin corespondenţă a Alcătuieşte
cuvinte care sinonimelor şi propoziţii,
conţin antonimelor date pornind de -proba scrisă
litera ,,x’’ -exerciţii de formulare la cuvinte
de propoziţii, pornind date sau pe
-să precizeze de la cuvinte date bază de
sinonimele şi - exerciţii de imagini.
antonimele unor completare a unor Greşeşte la
cuvinte uzuale silabe cu litere; transcrierea
-să alcătuiască - exerciţii de scriere a cuvintelor şi
propoziţii unor cuvinte din 2-3-4 propoziţiilor. -fişa de
corecte silabe, utilizând în Scrie cu evaluare
mod preponderent greu după
metoda analitico- dictare, şi nu
-să scrie corect fonetică; exerciţii de respectă
cuvinte scriere a denumirii despărţirea
unor obiecte familiare; în silabe la
exerciţii de scriere a capăt de
cuvintelor pe silabe rând. Omite
-exerciţii de scriere a frecvent
propoziţiilor litere în
enunţiative, respectând scrierea
scrierea cu majuscule cuvintelor.
la început şi folosirea Nu respectă
acestora pentru liniatura -evaluări orale,
substantivele proprii caietului, iar alternate cu
-exerciţii de scriere a ritmul de cele scrise
- să scrie corect unor propoziţii, scriere este
propoziţii respectând alineatul, lent.
dictate liniatura caietului şi
păstrarea distanţei
adecvate dintre cuvinte
-exercitii de copiere
-exerciţii de dictare

PROF. ITINERANT -
PROF. Manoiu Ionut

S-ar putea să vă placă și