Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 2.2.a.

-Sinteză pentru activitățile metodice (competențele specifice ca


rezultate ale învățării)

Programa de limba și literatura română integrează componenta lingvistică,


interrelațională, respectiv estetică și culturală. Astfel, se evidențiază dorința de a
include, pe parcursul orelor de limba și literatura română, toate experiențele de
învățare pe care le au elevii, pentru că educația cuprinde trei dimensiuni:
formală, nonformală și informală.
Conținut selectat: „Tezeu şi Minotaurul” de F. Bican-clasa a V-a (Personaje)
Competență generală:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin
receptarea şi producerea textului oral
Competențe specifice:
1.1. Formularea ideilor principale şi a temei din texte narative simple,
monologate şi dialogate
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale din texte diverse
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând
aspectele care necesită îmbunătățire
Abordarea intuitivă:
1. Prezint o secvență dintr-un film mitologic al cărui personaj este Minotaurul.
Întreb elevii cine este peronajul prezent în film?
2. Elevii vor răspunde Minotaurul.
Abordarea aplicativă:
Ieri am întâlnit aceste două personaje în textul?(,,Tezeu și Minotaurul”) Cine
este Minotaurul? Cine este Tezeu? Astăzi vom vedea cum sunt ei.
Abordarea teoretică:
1.Realizează un blazon al lui Tezeu, după modelul alăturat, notând în cele patru
spații libere câte o calitate a lui. Poți adăuga și câte un desen simbolic.

2. CUBUL
Descrieți - Cum arată Minotaurul?
Comparați - Prin ce se aseamănă cu un om și prin ce diferă
Minotaurul de un om?
Asociați - Care sunt sunetele și culorile pe care le-ai asocia cu
Minotaurul?
Analizați - De ce nu reușește Minotaurul să iasă din labirint?
Aplicați – Cum ai proceda tu pentru a învinge Minotaurul
Argumentați – Este bine sau nu că Ariadna l-a ajutat pe Tezeu să ucidă
Minotaurul?

S-ar putea să vă placă și