Sunteți pe pagina 1din 1

Exemplu de demers didactic centrat

Pe competențe cheie

Disciplina: Limba şi literatura română


Clasa: a V-a
Subiect: Tezeu şi Minotaurul de Florin Bican: timp, spaţiu, acţiune

Competențe cheie vizate:


1. Competența de comunicare în limba maternă
- împărțiți în grupe de câte 3, elevii vor descoperi titlul operei ce urmează să o
studieze la oră prin rezolvarea unui rebus scurt.

2. Competența de comunicare în limbi străine


-elevii prezintă semnificaţia cuvântului „legendă” în diferite limbi.

3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii


- elevii ordonează ideile principale prezentate în text.

4. Competența digitală
- elevii folosesc tablete și telefoane pentru a culege informații despre povestea
originii lui Tezeu.

5. A învăța să înveți
- elevii învață cum pot accesa Wikipedia, pentru a căuta informaţii referitoare la
provenienţa numelui Mării Egee.

6. Competențe sociale și civice


- elevii vor răspunde la următoarea cerinţă: Tezeu nu aşteaptă o răsplată materială
pentru faptele sale. Voi cum aţi putea arăta generozitatea faţă de cei din jurul
vostru?
- în cadrul orei elevii vor lucra pe grupe sau în perechi, interacționând, colaborând.

7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat


-realizarea unor pliante cu diferiţi zei care apar menţionaţi în text.

8. Sensibilizare și exprimare culturală


- ”Un loc de legendă” – prezentarea unor albume proprii cu poze reprezentând
diferite sculturi care înfăţişează imagini din legende.( ex. Minotaurul, sculptură în
nisip, 2013)