Sunteți pe pagina 1din 2

Exemplu de demers didactic centrat

pe competențe cheie

Disciplina: Educație civică


Clasa: a IV-a
Subiect: Uniunea Europeană

Competențe cheie vizate:


1. Competența de comunicare în limba maternă
- împărțiți în grupe de câte 5, elevii vor descoperi numele țărilor din UE prin
rezolvarea unor rebusuri scurte

2. Competența de comunicare în limbi străine


- elevii audiază un CD cu salutul în diferite limbi și apoi exersează diferite formule
de salut în limbile vorbite în UE (CD EUROPATRU)

3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii


- elevii compară nr. de locuitori și scriu în ordine descrescătoare numele țărilor după
acest criteriu (”cea mai populată țară”). Folosesc Atlasul geografic școlar pentru a
identifica țările și capitalele din UE

4. Competența digitală
- elevii folosesc tablete și telefoane pentru a culege informații despre țările din UE
și a vedea imagini din aceste țări

5. A învăța să înveți
- elevii învață cum pot accesa Wikipedia, pentru a învăța cât mai multe despre o țară,
o capitală

6. Competențe sociale și civice


- elevii iau la cunoștință rezultatele proiectului european la care au participat,
OSCAR-Șarpele hoinar (o perioadă de mers pe jos sau cu bicicleta/trotineta/role),
un mediu mai curat
- în cadrul orei elevii vor lucra pe grupe sau în perechi, interacționând, colaborând

7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat


- realizarea unor pliante cu Brașovul pe calculator pentru distribuirea lor voluntară
unor turiști străini în scopul promovării obiectivelor turistice

8. Sensibilizare și exprimare culturală


- ”Un loc minunat” – prezentarea unor albume proprii cu poze ale unor obiective
turistice culturale și rezervații cu animale pe cale de dispariție din UE