Sunteți pe pagina 1din 8

Activitate 3.1.2.

Dezvoltarea încrederii elevilor


dumneavoastră în propriile capacități de învățare
Realizați o fișă de prezentare pentru o activitate de învățare la disciplina Consiliere și
dezvoltare personală care să contribuie la dezvoltarea încrederii elevilor dumneavoastră în
propriile capacități de învățare, utilizând o resursă educațională online, la alegere (spot
video, prezentare PPT, soft educațional, secvență de film, aplicații etc.). Precizați și linkul
către această resursă.

 Fișa activității de învățare care valorifică resursa aleasă trebuie să indice:

 Competența/ competențele specifice vizate


 Cum poate fi valorificată această resursă la clasă, în activitățile de la Consiliere și
dezvoltare personală?
 Cum poate fi valorificată această resursă în activitatea de evaluare? (inclusiv
autoevaluare/ inter-evaluare)
 Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc

Activitate 3.1.4. Plan de acțiune pentru integrarea copiilor


cu dizabilități (240 min)
Documentați-vă online cu privire la specificul dizabilităților cognitive, emoționale, motrice,
deficitului de atenție, hiperactivității, dificultăților de învățare, comportamentale, relaționare
etc. Studiați următoarele documente relevante pentru integrarea copiilor cu CES în școala de
masă:

 Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului


necesar elevilor cu tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa
%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-
pentru
 Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția
integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării
școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării
copiilor cu dizabilități și/sau CES. https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-
1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-
interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-
handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
Elaborați un plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea
integrării în școala de masă a copiilor cu CES. Aveți în vedere desfășurarea unor activități cu
părinții,  elevii, cadrele didactice, comunitatea etc.

Elevi

(Exemplu: Oferiți informații succinte despre specificul unei dizabilități și implicațiile asupra


învățării. Care sunt modalitățile prin care puteți răspunde nevoilor de sprijin pentru învățare?
Aveți în vedere dimensiunea cognitivă, dar și aspecte socio-emoționale)

Idei de activități:

Strategii de învățare:

Resurse:

Evaluare:

Părinți

(Exemplu: Am în clasă un copil cu CES. Cum îi voi vorbi părintelui despre problemele/
așteptările mele? Provocarea: Care sunt modalitățile prin care pot colabora eficient cu
părintele unui copil cu CES?)

Idei de activități:

Strategii de învățare:

Resurse:

Evaluare:

Cadre didactice

(Exemplu de punct de plecare: Am în clasă un copil cu CES. Cum voi vorbi colegilor despre
acesta? Provocarea: Care sunt modalitățile prin care îmi pot ajuta colegii să îl cunoască și
putem colabora pentru a-l sprijini să-și atingă potențialul?)

Idei de activități:
Strategii de învățare (comune cu alți colegi):
Resurse:
Evaluare:
Activitate 3.1.2. Dezvoltarea încrederii elevilor
dumneavoastră în propriile capacități de învățare

ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE PENTRU CLASA A V-A

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală

Competențele specifice vizate sunt:

3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/ blochează învățarea

4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei

Resurse educaționale online:

 ExamenulTau.ro este un produs educational online din Romania destinat pregatirii


elevilor de gimnaziu la romana si matematica, atat pentru teme si teze, cat si pentru
examenul de Evaluare Nationala, clasa a VIII-a; linkul către această resursă:
www.examenultau.ro/blog/da-acest-test-pentru-a-afla-ce-stil-de-invatare-ai/
 Site-ul Shakespeare School - Centru de pregatire pentru examenele Cambridge din
Romania; linkul către această resursă:  www.shakespeare-school.ro/teoria-inteligentelor-
multiple-cele-8-tipuri-de-inteligenta-si-efectele-lor-nebanuite-asupra-procesului-de-
invatare/
 Site-ul proiectului European best practices to support children with high potential and to
access training for gifted children with disabilities - GIRFTED (FOR) YOU; linkul către
această resursă: http://www.giftedforyou.eu/ro/testarea-inteligentelor-multiple.html

 Cum poate fi valorificată această resursă la clasă, în activitățile de la Consiliere și


dezvoltare personală?

Plecând de la ideea că, dacă un elev ajunge să înțeleagă maniera în care el învață în mediu școlar
dar și extra-școlar ar putea să utilizeze această modalitate pentru a obține rezultate și chiar să
decidă să o îmbunătățească, se recomandă elevilor să răspundă la un chestionar online pentru a-și
identifica fiecare stilul de învățare, explicându-le că acesta îi va ajuta să găsească modul prin
care pot învăța cel mai bine:

 www.examenultau.ro/blog/da-acest-test-pentru-a-afla-ce-stil-de-invatare-ai/

După această etapă, pentru a valorifica informațiile aflate, elevii vor lucra în echipe la realizarea
a trei postere cu colaje, care descriu fiecare stil în parte, prin identificarea caracteristicilor
(simbol și tehnici de învățare). Se distribuie fiecărui grup câte o coală A3, markere, foarfece,
lipici (dacă o tehnică este potrivită mai multor stiluri, elevii vor face ei înșiși o bulă și vor scrie).
Un reprezentant din fiecare grup prezintă pentru întreaga clasă, își scriu toți numele într-un colt
al foii, iar apoi posterele vor fi lipite pe perete pentru a le revedea mereu, putând fi valorificate și
de profesori, cunoașterea dominantei stilului de învățare al elevului oferă posibilitate de a
individualiza procesul didactic prin adaptarea stilului de predare, alegerea strategiilor didactice, a
sarcinilor de învățare, a materialelor didactice cu scopul de a stimula învățarea elevilor.

 Cum poate fi valorificată această resursă în activitatea de evaluare? (inclusiv


autoevaluare/ inter-evaluare)

Chestionarul poate fi realizat individual, elevii realizând astfel o activitate de autoevaluare, sau
în perechi, cu colegul de bancă, unul citește întrebările, celălalt răspunde, sau la unele întrebări
poate răspunde chiar un coleg, de multe ori ceilalți ne percep mai obiectiv și ne cunosc mai bine,
realizând astfel inter-evaluare.

Itemi chestionar:

1. Folosesc diagrame sau hărți ale evenimentelor pe care încerc să le rețin (de ex. la istorie)
2. Folosesc asocieri de cuvinte pentru a reține noțiuni
3. Copiez ce scrie profesorul la tablă
4. Fac și altceva în timp ce învăț (de ex. mă joc cu o bilă anti-stres sau mă plimb prin casă)
5. Folosesc multe exemple când iau notițe
6. Privesc video-uri explicative
7. Folosesc planșe de memorare
8. Particip la discuții în grup
9. Subliniez cu culori în manual sau în caietul de notițe cele mai importante idei
10. Repet informația cu voce tare și cu ochii închiși
11. Urmăresc cu degetul cuvintele, le pronunț și le scriu din memorie
12. Înlocuiesc cuvinte sau noțiuni întregi cu un simbol sau cu inițiale (acronime)
13. Învăț pe bucăți, făcând pauze dese
14. Învăț alături de alții sau purtând o discuție despre ce am de învățat
15. Învăț folosind roluri diferite
16. Încercuiesc, subliniez, colorez
17. Realizez planșe de memorare și le folosesc
18. Folosesc imagini mentale și povești (asociez un cuvânt sau o frază cu o imagine sau chiar
inventez o poveste cu o listă de cuvinte pe care trebuie să le rețin)
19. Fac cartonașe cu întrebare/ cuvânt pe față răspuns/ definiție pe verso
20. Fac scheme, tabele sau hărți mentale
21. Folosesc reportofonul (din telefon) pentru a mă înregistra
22. Ascult muzică în timp ce învăț sau fac teme
23. Scriu pe post-it-uri
24. Citesc, citesc, citesc…
25. Discut ideile, problemele noi şi le explic cu cuvinte proprii!
26. Scriu lucrurile în ordinea lor, pas cu pas sau scriu ideile cu cuvintele proprii
27. Efectuez experimente, realizez sarcini practice
28. Repet cu voce tare, fac calcule cu voce tare
29. Îmi repet „Eu sunt cel/cea mai tare și voi reuși!”

Se schiţează o proiecţie a temelor/ lecțiilor pe care le au elevii la anumite discipline, pentru ziua
următoare, pentru a stabili cum pot fi adaptate stilului de învăţare al fiecăruia.

Analiză, reflecţie și evaluare


1. Care sunt metodele principale prin care oamenii pot studia?
2. Învăț diferit de alți colegi/alte persoane?
3. Care sunt elementele comune în ce privește învățarea?
4. Dacă există diferențe individuale, în ce fel difer eu de alte persoane cunoscute?
5. Prin ce metode învăț eu mai bine?
Apoi elevii sunt întrebați dacă și-au dat seama din activitatea precedentă că dispun de diferite
tipuri de inteligențe. (elevii mai puțin încrezători în ei înșiși ar putea spune că ei nu dispun de
niciun fel de inteligență, această activitate făcându-i mai conștienți și mai încrezători în propriile
capacități).

Pentru a facilita înțelegerea întrebării, se prezintă un poster cu principalele tipuri de inteligență,


care va fi afișat în clasă și elevii își notează numele sub fiecare tip de inteligență pe care
descoperă că o au. Se utilizează ca resursă educațională online platforma:

 www.shakespeare-school.ro/teoria-inteligentelor-multiple-cele-8-tipuri-de-inteligenta-si-
efectele-lor-nebanuite-asupra-procesului-de-invatare/ (pentru a avea un tablou complet asupra
propriilor capacități de învățare, consider că este necesară și abordarea acestei teme în cadrul
aceleiași ore), iar pentru a-și identifica tipurile de inteligențe – știm că un individ reprezintă o
„colecție de inteligențe” exprimate prin moduri variate de învățare și modalități particulare de
exprimare a achizițiilor dobândite – elevii pot răspunde la acest chestionar online:

http://www.giftedforyou.eu/ro/testarea-inteligentelor-multiple.html

 Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc

Elevii în risc beneficiază în mod particular de aceste activități, întâi prin lucrul în echipă, și apoi
identificându-și stilul de învățare și tipul/urile de inteligență/e, vor fi ajutați să conștientizeze că
învățatul le este și lor la îndemână, că nimic nu e prea greu dacă folosesc tehnica potrivită, că
calea reușitei este la ei, că și ei dispun deja de multe resurse interioare pe care trebuie doar să le
folosească și abilități sau talente pe care trebuie să le descopere sau să le pună în valoare, cu
sprijinul profesorilor.

Activitate 3.1.4. Plan de acțiune pentru integrarea copiilor


cu dizabilități (240 min)
Elevi
 Dizabilitate intelectuală
 Idei de activități: Şi eu pot!
Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) ce dezvoltă la
elevii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii.
 Strategii de învățare: jocul didactic, joc de rol, învăţarea prin cooperare
Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a performanţei fiecărui
elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii
pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă
unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a
grupului
 Resurse: fișe de activitate diferențiată; mijloace și materiale didactice variate și
personalizate
 Evaluare: fişe de lucru, chestionare, proiect tematic
 
Părinți
 Idei de activități: „Învaţă cu mine”!Citeşte cu mine!- Dificultăţi de citire
 Strategii de învățare: Elevii sunt uneori reticenţi şi refuză să citească cu voce tare în
clasă, ceea ce poate indica o tulburare concretă. Dacă lecţia face apel la cititul cu voce tare,
putem să indicăm elevului mai înainte ce va trebui să citească, dându-i timp să se pregătească;
vom permite elevului să-şi înregistreze lectura acasă, ascultând banda la şcoală. Deseori elevii cu
tulburări de învăţare au un nivel al cititului cu voce tare mai scăzut cu doi ani decât al cititului în
gând. Pe de altă parte, acest lucru poate fi determinat de neîncrederea în sine. B. Studiu personal.
Când este singur, elevul poate citi rar si ezitant, deoarece: ritmul său de citire este lent, nu este
sigur că a înţeles ce citeşte sau interpretează greşit un cuvânt nou.
modalitate eficientă prin care părintele poate colabora cu cadrul didactic este realizarea unor
activităţi de citire pe roluri, în ştafetă, realizarea unor activităţi de tipul „insula de lectură”.

 Resurse: cărţi de lectură, imagini, CD-uri


 Evaluare: Încurajarea permanentă a progresului, benzi desenate 
 
Cadre didactice
 Idei de activități: activități extracurriculare și extrașcolare;        proiecte educaționale
specifice integrării și socializării.
 Strategii de învățare (comune cu alți colegi): 
- adaptare curriculară  în parteneriat cu cadrele didactice de la clasă;
- predarea în echipă alături de profesorul de sprijin;
- comunicare pozitivă și încurajarea rezultatelor;
- stabilirea nivelului de atingere a finalităților/competențelor planificate în  curriculumul
individualizat și pe domenii de dezvoltare;
- drumeții, excursii tematice, vizite, participare la concursuri școlare specifice;
 Resurse: curriculum adaptat, plan de intervenţie personalizat 
 Evaluare: abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, ameliorarea practicilor
educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, evitarea
reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea încrederii în
posibilităţile fiecărui copil de a reuşi.