Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 3.1.3.

Descrierea unei activități de învățare


ca RED

“ Ascultă, fiul, meu, învățăturile tatălui tău și nu lepăda învățătura tatălui tău
și nu lepăda îndrumările mamei tale. Căci ele sunt ca o cunună pe capul tău și ca
o salbă împrejurul gâtului tău. Fiul meu, de voiesc păcătoșii să te ademenescă,
nu te învoi”(Pilde 1, 8-10)

Disciplina : Religie ortodoxă

Unitatea de învăţare : Viața creștină împreună cu semenii

Subiectul lecţiei: « Familia și împlinirea poruncii iubirii »

Tipul lecţiei : mixtă

Scopul lecției : cultivarea sentimentului de iubire şi respect în familie în spiritul moralei creştin
ortodoxe

Religie

Competențe generale :

C.G.2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase ;

Competenţe specifice:

1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite
contexte de viață familiare ;

2.1. Descrierea comportamentelor relaționale din cadrul grupurilor de apartenență.

Limba și literatura română

Competențe generale :

C.G.2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice:
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale

Competențe derivate:

C 1- să numescă prima familie creată chiar de Dumnezeu;


C 2- să explice cum se întemeiază o familie creștină;
C3- să precizeze care sunt membrii unei familii;
C4- să enumere primele învăţături primite în familie;
C5- să argumenteze necesitatea existenţei dragostei şi înţelegerii în familie.

Resurse :

I. Oficiale:
Programa școlară pentru disciplina religie, clasa a IV a;

Planificarea calendaristică orientativă, clasa a IV a;

Programa școlară pentru disciplina limba și literatura română, clasa a IV a;

Planificarea calendaristică orientativă, clasa a IVa;

Proiectarea unității de învățare.

II. Temporale :

număr de lecţii: 1;

III. Bibliografice :

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxa
Române, Bucureşti;
2. Muha Camelia, Elena Mocanu, Ionela Ene, Ghid de proiectare didactică, Editura Sf. Mina,
vol. I, Iaşi, 2002;
3. Achim, Mihaela, Manual de religie,clasa a IV a, Editura Corint, București, 2016;

Strategia didactică:

1. Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia,descoperirea, lectura,


argumentarea, expunerea, observarea dirijată, exerciţiul moral,meditația.
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, Laptop, Videoproiector, imagini, icoane,
f isa de lucru(Ciorchinele).
3. Instrumente / resurse RED utilizate :vizionarea resursei de pe youtobe disponibilă
la adresa

https://www.youtube.com/watch?v=wmznt35Owm0

4. Forme de organizare: frontal, individual, activitate în perechi.


5. Metode şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale,
chestionarea orală.

Profesorul solicită elevilor să vizioneze videoclipul indicat și apoi li se trasează ca sarcina de


lucru să completeze două modalitati prin care să iși exprime iubirea față de cele mai importante
persoane din viața lor.

Fișa de lucru poate fi descarcată de pe site-ul: https://www.didactic.ro/

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/fisa-de-lucru_clasa-a-iv-a_stana-coca