Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

Ce înseamnă să fii creștin

Clasa a III-a

CONȚINU COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE RESURSE EVALUARE


TURI SPECIFICE ÎNVĂȚARE

(detalieri)

Când un 1.1 Analizarea unor -dialoguri pe diferite teme: -conversatia Observarea


om devine opinii cu semnificație importanța lui Dumnezeu în -explicatia comportametului
creștin religioasă, exprimate viața omului, importanța -lectura elevului ;
în raport cu anumite omului în viața semenilor și a -planse Verificarea orala
situații de viață; celorlalte ființe din natură, viața -Sfanta Scriptura
de pe pământ etc -carti religioase
1.3 Formularea unor -discuții despre puterea primită -manual
reguli de de la Dumnezeu prin Sfintele
comportament Taine
moral-creștin, pentru
diferite contexte de
viață familiar
1.1 Analizarea unor -exerciții de definire a unor - conversatia Observarea
opinii cu semnificație termeni abordați în cadrul unor -explicatia comportametului
Persoanele religioasă, exprimate teme, din perspectivă generală -lectura elevului ;
din viața în raport cu anumite și din perspectivă religioasă: - icoane Verificarea
unui situații de viață; cale, adevăr, bunătate, răbdare, -lecturi religioase orala;
creștin respect, putere; -planse
1.3. Formularea unor -jocuri de rol: „Cum procedez -fise de lucru
reguli de în situația...?”; „Ce fac atunci
comportament când cineva îmi spune să fac un
moral-creștin, pentru lucru bun/rău…?”
diferite contexte de
viață familiare
Primirea 1.1 Analizarea unor - dialog pe tema regulilor de -conversatia Observarea
iertării opinii cu semnificație comportament religios pentru -explicatia comportametului
prin religioasă, exprimate primirea unor Sfinte Taine, -povestirea elevului ;
spovedanie în raport cu anumite adecvate vârstei elevilor: „Cum -planse Verificarea orala
situații de viață; procedez când mă spovedesc?”; -manual
„Cum procedez când merg să -Povestioare
1.3Formularea unor mă împărtășesc ...?”, „Ce fac religoase
reguli de după ce primesc Sfânta -fise de lucru
comportament Împărtășanie?”
moral-creștin, pentru -discuții despre puterea primită
diferite contexte de de la Dumnezeu prin Sfintele
viață familiar Taine
Primirea 1.1 Analizarea unor -explicarea, la nivelul de -conversatia Observarea
lui Hristos opinii cu semnificație înțelegere al copiilor, a -explicatia comportametului
prin Sfânta religioasă, exprimate semnificației participării la -povestirea elevului;
Împărtășa în raport cu anumite slujbe (Sfânta Liturghie, -planse Verificarea
nie situații de viață; Sfintele Taine) -manual orala;
1.3 Formularea unor -dialog pe tema regulilor de -Povestioare
reguli de comportament religios pentru religoase
comportament primirea unor Sfinte Taine, -fise de lucru
moral-creștin, pentru adecvate vârstei elevilor: „Cum -Sfanta Scriptura
diferite contexte de procedez când mă spovedesc?”;
viață familiar „Cum procedez când merg să
mă împărtășesc ...?”, „Ce fac
după ce primesc Sfânta
Împărtășanie?”

1.1 Analizarea unor -imaginarea unor povestiri -conversatia Observarea


opinii cu semnificație privind relația persoanei cu -explicatia comportametului
Dumnezeu religioasă, exprimate diferite lucruri, ființe -povestirea elevului;
ocrotește și în raport cu anumite - participarea la evenimente -planse Verificarea
dă putere, situații de viață; semnificative din viața școlii și -manual orala;
pentru a a comunității -Povestioare
face fapte 1.2. Identificarea -povestirea unor fapte bune, fie religoase
bune principalelor proprii, fie ale altora, relevante -fise de lucru
îndatoriri ale unui pentru aspecte precum: rostirea
creștin în relație cu adevărului, ascultarea
semenii, pe baza sfaturilor, manifestarea
valorificării unor blândeții și a bunătății,
experiențe din viața experimentarea răbdării,
cotidiană manifestarea unor atitudini de
respect
Alegerea 1.1 Analizarea unor - jocuri de rol „Cum mă Observarea ;
binelui în opinii cu semnificație comport în situația…”, în Verificarea orala
viață religioasă, exprimate relație cu diferite contexte -conversatia
în raport cu anumite relevante (alegerea binelui/ -explicatia
situații de viață; răului, comportamentul în -povestirea
relație cu semenii, -planse
1.2. Identificarea comportamentul în relație cu -manual
principalelor diferite viețuitoare) -Povestioare
îndatoriri ale unui -recunoașterea unor atitudini religoase
creștin în relație cu față de ceilalți, pornind de la -fise de lucru
semenii, pe baza imagini, povești, filme adecvate
valorificării unor vârstei elevilor, observarea
experiențe din viața unor comportamente etc.
cotidiană
Recapitula 1.1;1.2; 1.3 Observarea
rea, Fise de lucru; Evaluare scrisa
consolidare Teste de evaluare
evaluare