Sunteți pe pagina 1din 1

Elaborarea planificării calendaristice presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. asocierea competenţelor specifice şi a conţinuturilor prezentate în programa şcolară;


2. stabilirea unităţilor tematice;
3. stabilirea succesiunii parcurgerii unităţilor tematice;
4. stabilirea bugetului de timp necesar pentru fiecare unitate de învăţare.

Pentru a avea o perspectivă sistemică asupra unui capitol/ domeniu, profesorul elaborează
proiecte ale unităţilor de învăţare, care cuprind competenţele specifice urmărite, în
corelaţie cu celelalte componente ale strategiilor de instruire, bazate pe o concepţie unitară
asupra predării învăţării-evaluării şi pe principiile care stau la baza acestor procese.
Este necesar să se răspundă succesiv la următoarele întrebări:
- În ce scop voi face? (se identifică competenţele specifice de format la elevi în cadrul
respectivei unităţi de învăţare);
- Ce conţinuturi voi folosi? (sunt selectate conţinuturile din programa şcolară);
- Cum voi face? (sunt alese activităţile de învăţare din programa şcolară/ profesorul
propune alte activităţi de învăţare, formele de organizare a clasei de elevi, mediul de
instruire);
- Cu ce voi face? (sunt analizate resursele materiale şi temporale);
- Cât s-a realizat? (se stabilesc instrumentele de evaluare)

Elemente comune: sunt precizate CG, cspecifice, activitati de invatare Domeniul si unitatea
de timp (nr. ore la planificari sau minute la proiectul didactic

P.C.S. - document şcolar alcătuit de către profesor pe baza programei şcolare, continuturile
sunt impartite pe lectii esalonate pe ore si saptamani
P.U. I.- se raporteaza la un domeniu/capitol
In proiectarea didactica semestriala avem urmatoarea succesiune: unitati de
invatare/competente specifice/continuturi/nr ore/saptamani/observatii
Proiectul unit de invatare: continuturi/comp specifice/activitati de
invatare/resurse/evaluare