Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTAREA DIDACTICA

Prof. Istratie Aurora


Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu” structură: Școala Gimnazială Nr. 5
Vulcan, jud. Hunedoara

Proiectarea presupune ansamblul operatiilor de anticipare rationala si sistematica a activitatii instructiv -


educative, dobandind astfel, caracter eficient.
A proiecta inseamna a planifica, a anticipa, a prevedea cat mai exact desfasurarea unei activitati educative
prin organizarea si combinerae optima a obiectivelor, resurselor, strategiilor de predare- invatare, a
modalitatilor de evaluare si a relatiilor dintre acesteia.
Etapele si operatiile proiectarii didactice
I. Demers rational: Ce voi face ?
Etapa: Formularea obiectivelor operationale
Operatii:
- Stabiliti precis ce va sti/ ce va sti sa faca fiecare elev la sfarsitul activitatii
- Verificati daca ceea ce ati stabilit este ceea ce trebuie realizat, confruntandu-va cu programele de
invatamant si precizand performantele minime asteptate
- Verificati daca obiectivele stabilite sunt realizabile in timpul pe care il aveti la dispozitie.
II. Demers rational: Cu ce voi face ?
Etapa: Analiza resurselor
Operatii:
- Stabiliti continutul esential al activitatii
- Diferentiati instruirea in functie de capacitatile de invatare existente in clasa
- Stabiliti sarcini de invatare "tinta" pentru fiecare obiectiv formulat.
- Diferentiati sarcinile de invatare peste peste nivelul minim de performanta
III. Demers rational: Cum voi face ?
Etapa: Stabilirea strategiilor didactice
Operatii:
- Regasiti conditiile interne ale invatarii (tipuri de invatare, tipuri de motivatie)
- Elaborati situatii optime de invatare, combinand metodele si materialele pentru a amplifica eficacitatea lor
didactica, oferind elevului "ocazii de invatare" a unor sarcini, cu tinta pe obiective
IV. Demers rational: Cum voi sti daca s-a relizat ceea ce trebuia ?
Etapa: Elaborarea testelor de evaluare sumativa
Operatii:
- Elaborati un test de evaluare a progresului invatarii
V. Addenda
- Construiti-va un instrument de transpunere a proiectului in practica !
Sarcina de lucru:
Analizati operatiile si conditiile corespunzatoare etapelor proiectarii, conform urmatoarelor criterii:
Etapa I: Formularea obiectivelor operationale
- Operatii utilizate
- Tipul obiectivelor precizate
- Criterii de raportare in stabilirea obiectivelor
- Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica
Etapa II: Determinarea continutului si a resurselor
- Operatii utilizate
- Tipuri de resurse
- Criterii de raportare in stabilirea continuturilor si a resurselor
- Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica
Etapa III: Elaborarea strategiilor de predare - invatare
- Operatii utilizate
- Componentele stategiei didactice
- Criterii de raportare in elaborarea strategiei didactice
- Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica
Etapa IV: Elaborarea strategiilor de predare - invatare
- Operatii utilizate
- Criterii de raportare in stabilirea modalitatilor de evaluare
- Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica

NIVELURILE PROIECTARII DIDACTICE


I. Proiectarea "globala" sau macroproiectarea - realizata de organismele oficile specializate, la nivelul
sistemului de invatamant
II. Proiectarea "esalonata" sau microproiectarea realizata de fiecare cadru didactic
Didactica moderna structureaza proiectarea realizata de cadrele didactice pe trei nivele:
- Proiectarea anuala/semestriala
- Proiectarea pe unitati de invatare
- Proiectul de lectie

PROIECTAREA ANUALA

Proiectarea anuala presupune o planificarea calendaristica, care asociaza elemente ale programei (obiective
de referinta - continuturi/ competente - continuturi) cu unitati de timp, considerate de profesor ca fiind
optime pe parcursul unui an scolar.
Proiectarea anuala poate avea urmatoarea rubricatie:
Scoala......
Profesor.....
Disciplina......
Clasa/nr. Ore pe sapt./ Tip de curriculum/.......
Anul ......
Planificare calendaristica
Nr. Unitatea de Obiective de Numar Saptamana Observatii
crt. invatare referinta/ de ore
Continuturi
Competente alocate
vizate

Explicatii:
- Unitatile de invatare se indica prin titluri ( teme )
- Obiectivele de referinta/competentele se trec cu numerele lor din programa scolara
- Continuturile sunt cele extrase din lista de continuturi ale programei scolare
- Numarul de ore alocate se stabileste de fiecare cadru didactiv
Etape:
- stabilirea succesiunii in care se va parcurge continutul
- gruparea continuturilor in unitati coerente din punct de vedere tematic; aceasta presupune:
o identificarea unitatilor de invatare dupa urmatoarele criterii:
§ unitatea tematica
§ structura flexibila, deschisa,
§ continuitatea pe parcursul unui interval de timp
§ finalizarea prin evaluare
o stabilirea titlului unitatii de invatare, se poate realiza prin:
§ preluare din lista de continuturi ale programei
§ preluare din manual
§ formulare originala de catre profesor
De regula, unitatea de invatare nu trebuie sa cuprinda un numar foarte mare de lectii; in situatia in care un
capitol presupune a fi predat intr-un numar foarte mare de ore, acesta poate fi subdivizat in mai multe unitati
de invatare, fiecare cu titlul adecvat.
- corelarea continuturilor fiecarei grupari tematice, delimitate in etapa anterioara, cu obiective de
referinta sau competentele specifice vizate; daca tema vizeaza cel putin un obiectiv de referinta / o
competenta specifica pentru fiecare obiectiv cadru / competenta generala, care sunt corelate prin
programa la tematica respectiva, atunci acea tema poate constitui o unitate de invatare
- verificarea concordantei dintre demersul didactic propus de profesor si resursele didactice de care
dispune scoala
- alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare continut in concordanta cu obiectivele de
referinta / competentele specifice vizate si cu numarul de ore alocat la disciplina/an scolar, prin planul
cadru de invatamant;

PROIECTAREA PE UNITATI DE INVATARE

Proiectarea didactica a unei unitati de invatare presupune parcurgerea unor etape intr-o succesiune logica.
Pentru a intelege aceasta succesiune se porneste de la rubricile prezentate mai jos:

Scoala.....
Profesor...........
Disciplina...
Clasa.....
Clasa/Nr.ore pe sapt./.....
Anul/Saptamana.....
Unitatea de invatare......
Numarul de ore alocate......
Proiectul didactic al unitatii de invatare
Continuturi Obiective de Activitati de Resurse Evaluare
(detalieri) referinta/competente invatare
specifice

PROIECTUL DE LECTIE

Presupune o anticipare detaliata a demersului didactic pentru un timp scolar delimitat (50 minute) si cuprinde,
in general, doua segmente:
A. Date introductive ( date de "identitate" sau "de intentie" ale lectiei
B. Scenariu didactic pentru fiecare moment al activitatii instructiv - educative
A. Date introductive
Data:
Clasa:
Disciplina:
Tema:
Durata:
Tipul lectiei:
Obiective referinta:
Obiective operationale:
- cognitive
- afective
- psiho-motorii
Resurse educationale
- procedurale:
§ Metode si procedee
§ Forme de organizare
- materiale
Bibliografie si anexe

B. Scenariul didactic poate avea urmatoarea structura


Evenimentele Obiective Continuturile activitatii instructiv - Resurse
instruirii operationale educative
Activitatea cadrului didactic/ Procedurale/Materiale
Activitatea elevilor
Bibliografie:

• Cerghit I., Neacşu I., Negreţ-Dobridor, Pânişoară I.-O.,2001, Prelegeri pedagogice, Ed.
Polirom, Iaşi
• Ionescu M., Radu I., 2001, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca
• Pânişoară I.-O., “Metode moderne de interacţiune educaţională”, în Cerghit I., Neacşu
I., Negreţ-Dobridor, Pânişoară I.-O.,2001, Prelegeri pedagogice, Ed. Polirom, Iaşi
• Radu I.T., 2000, Evaluarea în proceul didactic, EDP, Bucureşti